Diabetes mellitus 2. typu

Světový den diabetu 2019

Světový den diabetu 2019

Datum 14. listopadu je již od roku 1991 označováno jako Světový den diabetu (WDD ‑ World Diabetes Day). Za vznikem WDD stojí Světová zdravotnická organizace (WHO) a Mezinárodní diabetická federace (IDF), které si kladou za cíl zvýšit povědomí o všech typech cukrovky. Jedná se o reakci na rostoucí obavy z „epidemie“ této nemoci. WDD je největší...

Kontroverze metforminu pokračují

Kontroverze metforminu pokračují

Připravili jsme pro Vás časově nenáročnou alternativu v podobě miniseriálu miniseriál 6 x 99 vteřin, kdy Vám během šesti dní pošleme každý den jedno video s 99 vteřinami záznamu nejzajímavějších míst diabetologického semináře. Prezentovali: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA (Interní klinika 2. LF UK a FN Motol), prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc....

Metformin – v čem se změnily indikace v SPC v roce 2016

Metformin – v čem se změnily indikace v SPC v roce 2016

Metformin je široce využívané antidiabetikum a stále je lékem volby u nemocných s diabetem mellitem 2. typu. Po změně SPC byla rozšířena možnost preskripce i pro mírné a středně závažné poškození ledvin, respektive snížení ledvinných funkcí. Mechanismus účinku a dávkování Mechanismus účinku metforminu je částečně nezodpovězený, ale lze konstatova...

Metformin v prevenci diabetu mellitu

Metformin v prevenci diabetu mellitu

Diabetes Prevention Program / Diabetes Prevention Program Outcomes Study (DPP/DPPOS) jsou největší a nejdelší kontrolovaná klinická hodnocení metforminu v prevenci diabetu. Přehledový článek shrnuje data z DPP/DPPOS a zaměřuje se na metformin v prevenci diabetu, jeho dlouhodobé glykemické a kardiometabolické účinky a bezpečnost u osob s vysokým...

Vegetariánství jako léčba diabetu?

Vegetariánství jako léčba diabetu?

„An apple a day keeps doctor away“ je známé anglické pořekadlo, které obecně zdůrazňuje důležitost ovoce a zeleniny ve stravě. Jedno jablko denně nás od nemocí sice neuchrání, ale správně nastavená rostlinná strava může pomoci lépe zvládat život u pacientů s cukrovkou. Od mléka až po semínka Záleží na každém z nás, jak moc rostlinnou stravu si zv...

Postavení pioglitazonu v terapii diabetu 2. typu

Postavení pioglitazonu v terapii diabetu 2. typu

Léčivá látka pioglitazon je v současné době jediným používaným zástupcem skupiny thiazolidindionů. Kromě účinku na snížení hyperglykémie pozitivně působí i na snížení koncentrace triglyceridů a zvýšení HDL cholesterolu. Mechanismus účinku pioglitazonu Primárním mechanismem působení pioglitazonu je aktivace jaderných receptorů PPAR (receptory akti...

Diabetes mellitus zvyšuje riziko maligních onemocnění - 5 minutová videa z přednášek

Diabetes mellitus zvyšuje riziko maligních onemocnění - 5 minutová videa z přednášek

Je známým faktem, že diabetes mellitus zvyšuje riziko maligních onemocnění a je proto důležité se v diabetologii zaměřit na jejich prevenci a depistáž. Velmi příznivým faktem v této souvislosti je, že metformin, který dnes v ČR užívá téměř každý diabetik, u něhož je tento lék vhodný, může incidenci malignit snižovat. Metformin lze dále podávat i u...

Úloha praktického lékaře v péči o pacienta podstupujícího bariatrický výkon

Úloha praktického lékaře v péči o pacienta podstupujícího bariatrický výkon

Počet obézních pacientů v České republice neustále stoupá, v současné době trpí obezitou více než 17 % dospělých jedinců, přičemž mírně převažují muži nad ženami. Nedílnou součástí léčby obezity je bariatrická terapie, primárně indikovaná praktickým lékařem v součinnosti s multidisciplinárním týmem odborníků. Úvod Bariatrická léčba je v České rep...

Postavení pioglitazonu v terapii diabetu 2. typu

Postavení pioglitazonu v terapii diabetu 2. typu

Léčivá látka pioglitazon je v současné době jediným používaným zástupcem skupiny thiazolidindionů. Kromě účinku na snížení hyperglykémie pozitivně působí i na snížení koncentrace triglyceridů a zvýšení HDL cholesterolu. Mechanismus účinku pioglitazonu Primárním mechanismem působení pioglitazonu je aktivace jaderných receptorů PPAR (receptory akti...

10 tipů pro zdravý život s cukrovkou

10 tipů pro zdravý život s cukrovkou

Lidé často spojují vznik cukrovky (diabetu) se zvýšeným příjmem cukrů, to ovšem nebylo nikdy prokázáno, spíše se jedná o efekt nadměrného energetického příjmu. Cukrovka je metabolická porucha charakterizovaná vysokou hladinou cukru (hyperglykémií), která je důsledkem nedostatku inzulinu nebo necitlivostí buněk k jeho účinkům. Špatně kontrolovaný...

Doporučení a tipy

Řekněte svým pacientům

Inzerce

Doporučujeme

Mnoho dalších informací pro svou praxi najdete také na webu Medimerck.cz.

Dáváte přednost preskripci generických nebo originálních léků?

Praktické informace pro praktické lékaře přináší jedinečný webový projekt JáPraktik.cz. Má být každodenním pomocníkem ve Vaší praxi, podpořit komunikaci s pacienty
a umožnit konzultaci se specialisty.

Proč tu jsem?