Doporučení a tipy

Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem

Vyhledávání pacientů s prediabetem a péče o ně leží zejména na bedrech praktických lékařů, kteří se s těmito případy setkávají v první linii. V souvislosti se stoupající prevalencí diabetu i prediabetu nabývá toto téma v oblasti primární péče stále více na důležitosti. Díky tomu, že se praktik sám aktivně ujme diagnostiky a léčby pacientů s prediabetem nebo mírnou formou diabetu, se mohou odborným diabetologickým ambulancím více „uvolnit ruce“ pro řešení závažnějších případů diabetu, jež jim prvolinioví lékaři odesílají. Následující materiál vychází z aktuálních doporučených postupů a formou „kuchařky“ přehledně shrnuje, co je v rámci diagnostiky a léčby těchto pacientů klíčové, co sledovat a na co nezapomínat v denní praxi.

Desatero léčby hypertenze v ordinaci praktika

Tichý zabiják jménem hypertenze číhá všude. I v čekárně vaší ordinace. To nejzásadnější z její léčby jsme proto shrnuli do praktického desatera. Všechny naše tipy vycházejí z nejnovějších doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti (ESC) z roku 2018.

Desatero léčby stabilní anginy pectoris

Není to sice infarkt, rozhodně to však není ani žádná legrace. Stabilní angina pectoris vyžaduje pozornou diagnostiku a správné nastavení léčby. Ta totiž rozhoduje nejen o kvalitě života nemocného, ale i o jeho prognóze.

„Na svou hmotnost jste příliš malý“ aneb jak mluvit s pacienty o obezitě

„Podle tabulek byste při své váze měla měřit 4,5 metru!“ hlásá jeden z kreslených vtipů Pavla Kantorka. Komunikace s pacientem na téma redukce hmotnosti je však většinou složitější. Lidé jen neradi přijímají fakt, že nadváha úzce souvisí se zdravotním stavem a mnohdy je přímou příčinou jejich obtíží. Světová zdravotnická organizace (WHO) dokonce označila problém nadváhy za šesté nejvýznamnější riziko ohrožující lidské zdraví.

Doporučení a tipy

Řekněte svým pacientům

Inzerce

Doporučujeme

Mnoho dalších informací pro svou praxi najdete také na webu Medimerck.cz.

Praktické informace pro praktické lékaře přináší jedinečný webový projekt JáPraktik.cz. Má být každodenním pomocníkem ve Vaší praxi, podpořit komunikaci s pacienty
a umožnit konzultaci se specialisty.

Proč tu jsem?