Diabetes mellitus 2. typu

Diabetes − neodvratitelná hrozba? Aneb dokážeme zvednout své pacienty od televize?

Diabetes − neodvratitelná hrozba? Aneb dokážeme zvednout své pacienty od televize?

Podle statistických údajů došlo v České republice průběhu posledních 30−35 let ke ztrojnásobení počtu registrovaných diabetiků. Dle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) vzrostl celosvětově počet diabetiků ze 108 milionů v roce 1980 na 422 milionů v roce 2014 (!!!) a i přes moderní léčbu dochází ke zvýšení úmrtnosti v přímé souvislosti s...

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž

I tímto rčením by se dala uvést témata 1. ročníku Multioborových seminářů pořádaných společností Merck, kde zazněla sdělení z oblasti diabetologie a kardiologie. Jako první dostali slovo dva přední diabetologové, kteří si položili otázku, zda Opravdu máme začínat léčbu diabetu II. typu bez metforminu? Jak tuto problematiku vnímá MUDr. Eva Račická ...

Lékové interakce v diabetologii

Lékové interakce v diabetologii

Štěpán Svačina Diabetici 2. typu užívají často mnoho léků, a to nejen na diabetes, ale i na metabolický syndrom a také na komplikace diabetu. Většinou jsou léčeny i další složky metabolického syndromu (hypertenze, dyslipidemie, poruchy koagulace) a další komplikace, například infekční. Riziko interakci je tak vysoké. Naštěstí je u antidiabetik lék...

Uvolnění preskripce antidiabetik: Praktici mohou od června předepisovat gliptiny

Uvolnění preskripce antidiabetik: Praktici mohou od června předepisovat gliptiny

Od letošního 1. června budou moci praktičtí lékaři předepisovat diabetikům 2. typu některá perorální antidiabetika. Konkrétně jde o tzv. gliptiny – látky blokující enzym DPP-4. „Je to přelomové rozhodnutí,“ hodnotí uvolnění preskripce Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Uvolnění preskripce se týká 4 účinných látek Po letech diskusí došlo k ...

Léčba diabetu u pacientů s renální insuficiencí

Léčba diabetu u pacientů s renální insuficiencí

Chronické onemocnění ledvin různého stupně je jednou z nejčastějších komorbidit diabetu. Protože je většina antidiabetik alespoň částečně vylučována ledvinami, bývá při této diagnóze nutné upravit jejich dávkování. CKD a diabetes: circulus vitiosus Chronické renální onemocnění (CKD) je definováno jako poškození struktury nebo funkce ledvin trvají...

Postavení metforminu v roce 2019

Postavení metforminu v roce 2019

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc a doc. MUDr. Alena Šmahelová Ph.D. Metformin je dnes považován za jediný vhodný lék u pacientů s prediabetem a je lékem první volby u diabetiků 2. typu. Kromě významného antidiabetického efektu jsou významné i další účinky metforminu: např. snížení výskytu nádorů, kardiovaskulární pozitivní efekty, efekt na ovulaci...

Aktuální možnosti farmakologické léčby obezity v České republice

Aktuální možnosti farmakologické léčby obezity v České republice

V České republice trpí nadváhou nebo obezitou každý druhý dospělý. Jsou spojeny s četnými komplikacemi i se zkrácením délky života. Snížení hmotnosti, ke kterému se mimo jiné využívá farmakoterapie, tato rizika významně snižuje. Jaké léky tedy máme v této indikaci k dispozici a jak se k nim pacienti mohou dostat? Obecná fakta o obezitě Obezita je...

Metformin s prodlouženým uvolňováním (XR): srovnání originálních a generických přípravků

Metformin s prodlouženým uvolňováním (XR): srovnání originálních a generických přípravků

V léčbě perorálními antidiabetiky zaujímá metformin stále přední místo. Od svého uvedení na trh už zaznamenal jak vylepšení lékové formy, tak i vznik množství generik. Mějme však na paměti, že generika nejsou a ani nemohou být zcela stejná jako originální přípravky. Výhody prodlouženého uvolňování metforminu Metformin je molekulou, která se v léč...

Světový den diabetu 2019

Světový den diabetu 2019

Datum 14. listopadu je již od roku 1991 označováno jako Světový den diabetu (WDD ‑ World Diabetes Day). Za vznikem WDD stojí Světová zdravotnická organizace (WHO) a Mezinárodní diabetická federace (IDF), které si kladou za cíl zvýšit povědomí o všech typech cukrovky. Jedná se o reakci na rostoucí obavy z „epidemie“ této nemoci. WDD je největší...

Kontroverze metforminu pokračují

Kontroverze metforminu pokračují

Připravili jsme pro Vás časově nenáročnou alternativu v podobě miniseriálu miniseriál 6 x 99 vteřin, kdy Vám během šesti dní pošleme každý den jedno video s 99 vteřinami záznamu nejzajímavějších míst diabetologického semináře. Prezentovali: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA (Interní klinika 2. LF UK a FN Motol), prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc....

Doporučení a tipy

Řekněte svým pacientům

Inzerce

Doporučujeme

Mnoho dalších informací pro svou praxi najdete také na webu Medimerck.cz.

Dáváte přednost preskripci generických nebo originálních léků?

Praktické informace pro praktické lékaře přináší jedinečný webový projekt JáPraktik.cz. Má být každodenním pomocníkem ve Vaší praxi, podpořit komunikaci s pacienty
a umožnit konzultaci se specialisty.

Proč tu jsem?