Diabetes mellitus 2. typu

Uvolnění preskripce antidiabetik: Praktici mohou od června předepisovat gliptiny

Uvolnění preskripce antidiabetik: Praktici mohou od června předepisovat gliptiny

Od letošního 1. června budou moci praktičtí lékaři předepisovat diabetikům 2. typu některá perorální antidiabetika. Konkrétně jde o tzv. gliptiny – látky blokující enzym DPP-4. „Je to přelomové rozhodnutí,“ hodnotí uvolnění preskripce Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Uvolnění preskripce se týká 4 účinných látek Po letech diskusí došlo k ...

Léčba diabetu u pacientů s renální insuficiencí

Léčba diabetu u pacientů s renální insuficiencí

Chronické onemocnění ledvin různého stupně je jednou z nejčastějších komorbidit diabetu. Protože je většina antidiabetik alespoň částečně vylučována ledvinami, bývá při této diagnóze nutné upravit jejich dávkování. CKD a diabetes: circulus vitiosus Chronické renální onemocnění (CKD) je definováno jako poškození struktury nebo funkce ledvin trvají...

Postavení metforminu v roce 2019

Postavení metforminu v roce 2019

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc a doc. MUDr. Alena Šmahelová Ph.D. Metformin je dnes považován za jediný vhodný lék u pacientů s prediabetem a je lékem první volby u diabetiků 2. typu. Kromě významného antidiabetického efektu jsou významné i další účinky metforminu: např. snížení výskytu nádorů, kardiovaskulární pozitivní efekty, efekt na ovulaci...

Aktuální možnosti farmakologické léčby obezity v České republice

Aktuální možnosti farmakologické léčby obezity v České republice

V České republice trpí nadváhou nebo obezitou každý druhý dospělý. Jsou spojeny s četnými komplikacemi i se zkrácením délky života. Snížení hmotnosti, ke kterému se mimo jiné využívá farmakoterapie, tato rizika významně snižuje. Jaké léky tedy máme v této indikaci k dispozici a jak se k nim pacienti mohou dostat? Obecná fakta o obezitě Obezita je...

Metformin s prodlouženým uvolňováním (XR): srovnání originálních a generických přípravků

Metformin s prodlouženým uvolňováním (XR): srovnání originálních a generických přípravků

V léčbě perorálními antidiabetiky zaujímá metformin stále přední místo. Od svého uvedení na trh už zaznamenal jak vylepšení lékové formy, tak i vznik množství generik. Mějme však na paměti, že generika nejsou a ani nemohou být zcela stejná jako originální přípravky. Výhody prodlouženého uvolňování metforminu Metformin je molekulou, která se v léč...

Světový den diabetu 2019

Světový den diabetu 2019

Datum 14. listopadu je již od roku 1991 označováno jako Světový den diabetu (WDD ‑ World Diabetes Day). Za vznikem WDD stojí Světová zdravotnická organizace (WHO) a Mezinárodní diabetická federace (IDF), které si kladou za cíl zvýšit povědomí o všech typech cukrovky. Jedná se o reakci na rostoucí obavy z „epidemie“ této nemoci. WDD je největší...

Kontroverze metforminu pokračují

Kontroverze metforminu pokračují

Připravili jsme pro Vás časově nenáročnou alternativu v podobě miniseriálu miniseriál 6 x 99 vteřin, kdy Vám během šesti dní pošleme každý den jedno video s 99 vteřinami záznamu nejzajímavějších míst diabetologického semináře. Prezentovali: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA (Interní klinika 2. LF UK a FN Motol), prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc....

Metformin – v čem se změnily indikace v SPC v roce 2016

Metformin – v čem se změnily indikace v SPC v roce 2016

Metformin je široce využívané antidiabetikum a stále je lékem volby u nemocných s diabetem mellitem 2. typu. Po změně SPC byla rozšířena možnost preskripce i pro mírné a středně závažné poškození ledvin, respektive snížení ledvinných funkcí. Mechanismus účinku a dávkování Mechanismus účinku metforminu je částečně nezodpovězený, ale lze konstatova...

Metformin v prevenci diabetu mellitu

Metformin v prevenci diabetu mellitu

Diabetes Prevention Program / Diabetes Prevention Program Outcomes Study (DPP/DPPOS) jsou největší a nejdelší kontrolovaná klinická hodnocení metforminu v prevenci diabetu. Přehledový článek shrnuje data z DPP/DPPOS a zaměřuje se na metformin v prevenci diabetu, jeho dlouhodobé glykemické a kardiometabolické účinky a bezpečnost u osob s vysokým...

Vegetariánství jako léčba diabetu?

Vegetariánství jako léčba diabetu?

„An apple a day keeps doctor away“ je známé anglické pořekadlo, které obecně zdůrazňuje důležitost ovoce a zeleniny ve stravě. Jedno jablko denně nás od nemocí sice neuchrání, ale správně nastavená rostlinná strava může pomoci lépe zvládat život u pacientů s cukrovkou. Od mléka až po semínka Záleží na každém z nás, jak moc rostlinnou stravu si zv...

Doporučení a tipy

Řekněte svým pacientům

Inzerce

Doporučujeme

Mnoho dalších informací pro svou praxi najdete také na webu Medimerck.cz.

Dáváte přednost preskripci generických nebo originálních léků?

Praktické informace pro praktické lékaře přináší jedinečný webový projekt JáPraktik.cz. Má být každodenním pomocníkem ve Vaší praxi, podpořit komunikaci s pacienty
a umožnit konzultaci se specialisty.

Proč tu jsem?