Komplikace u diabetu

Metformin v perioperačním období ve světle aktuálních doporučení

Metformin v perioperačním období ve světle aktuálních doporučení

U diabetiků užívajících metformin je ke snížení rizika laktátové acidózy v rámci perioperačního managementu obecně zažité doporučení metformin přechodně vysadit. Jak dlouho před operací? Kdy po operaci jej zpět do medikace vrátit? Podívejme se na aktuální doporučení české diabetologické společnosti. Incidence diabetu a prediabetu v České republice...

Pozice metforminu v současných doporučeních a racionále pro její udržení

Pozice metforminu v současných doporučeních a racionále pro její udržení

Novější antidiabetika, například glifloziny, vykazují četné pozitivní kardiovaskulární účinky. Tato zjištění vzbuzují velký zájem u lékařské veřejnosti a mění doporučení odborných společností. Bylo by však škoda zapomenout, že i základní antidiabetikum metformin s sebou kromě lepší kontroly glykémie přináší řadu dalších pozitiv. Metformin v běhu č...

Dispenzarizace a cílové hodnoty léčby u starších pacientů s diabetem

Dispenzarizace a cílové hodnoty léčby u starších pacientů s diabetem

Diabetes mellitus 2. typu postihuje ve stáří až třetinu české populace. Léčebný přístup k seniorovi s diabetem se odvíjí zejména od jeho zdatnosti a soběstačnosti. Úkolem praktického lékaře je záchyt diabetu a dále léčba a dispenzarizace nekomplikovaných pacientů na terapii perorálními antidiabetiky. Na ostří nože: kompenzace cukrovky a riziko hyp...

Komplikace diabetu v ordinaci praktického lékaře − 2. část: periferní neuropatie horních končetin

Komplikace diabetu v ordinaci praktického lékaře − 2. část: periferní neuropatie horních končetin

Periferní neuropatie tvoří heterogenní skupinu poruch periferních nervů. V rámci onemocnění diabetem mellitem se nejčastěji jedná o postižení nervů procházejících takzvanými fyziologickými úžinami. Na horní končetině se v drtivé většině manifestují postižením nervus medianus v karpálním tunelu, ostatní úžinové syndromy horních končetin jsou velmi...

Komplikace diabetu v ordinaci praktického lékaře − 1. část: diabetická neuropatie dolních končetin

Komplikace diabetu v ordinaci praktického lékaře − 1. část: diabetická neuropatie dolních končetin

Diabetická neuropatie patří mezi chronické komplikace diabetu. Jedná se o nezánětlivé postižení nervového systému způsobené metabolickými vlivy a angiopatií. Neuropatie doprovázející diabetes mellitus se rozděluje na autonomní a somatickou formu, která postihuje zejména akrální části dolních končetin a představuje jednu z nejčastějších chronických...

Omezení derivátů sulfonylurey a glitazonů při renálním a jaterním onemocnění diabetiků

Omezení derivátů sulfonylurey a glitazonů při renálním a jaterním onemocnění diabetiků

Diabetes mellitus je spojen se širokým spektrem jaterních i ledvinných onemocnění, jež zvyšují míru komplikací i mortalitu pacientů. Z toho vyplývají i různá indikační omezení jednotlivých antidiabetik. Úvod U pacientů s jaterním onemocněním s cirhózou, ascitem nebo encefalopatií je většina perorálních antidiabetik kontraindikovaná, nejlepší volb...

Diagnóza diabetická úzkost aneb Když cukrovka člověka psychicky zdolává

Diagnóza diabetická úzkost aneb Když cukrovka člověka psychicky zdolává

Jak poznat stav, kdy diabetik ztrácí sílu čelit své nemoci? Jak v něm zakořenit pozitivní přístup a motivovat jej k dodržování léčebného režimu? I zdánlivě banální intervence praktického lékaře může mít zásadní efekt. Bezmoc vůči cukrovce v životě diabetika Ač psychologické aspekty spojené s léčbou diabetu stále stojí spíše na okraji zájmu klinik...

Doporučení a tipy

Řekněte svým pacientům

Inzerce

Doporučujeme

Mnoho dalších informací pro svou praxi najdete také na webu Medimerck.cz.

Dáváte přednost preskripci generických nebo originálních léků?

Praktické informace pro praktické lékaře přináší jedinečný webový projekt JáPraktik.cz. Má být každodenním pomocníkem ve Vaší praxi, podpořit komunikaci s pacienty
a umožnit konzultaci se specialisty.

Proč tu jsem?