Kardiovaskulární kontinuum

Jak diagnostikovat a léčit patologicky zvýšenou aktivitu sympatiku?

Jak diagnostikovat a léčit patologicky zvýšenou aktivitu sympatiku?

Obě složky vegetativního nervového systému – sympatikus i parasympatikus – jsou za fyziologických okolností dlouhodobě v rovnováze, ze které se vychylují podle potřeby organismu. Dlouhodobé naklonění rovnováhy směrem k sympatiku s sebou nese řadu nepříznivých následků. Vhodným terapeutickým ovlivněním jim můžeme předejít. Co se děje při aktivaci s...

Diagnosticko-terapeutický přístup k nepřiměřené sinusové tachykardii

Diagnosticko-terapeutický přístup k nepřiměřené sinusové tachykardii

Nepřiměřená sinusová tachykardie je onemocnění, které neovlivňuje životní prognózu pacientů, jeho subjektivně vnímané příznaky však mohou významně snižovat kvalitu jejich života. Následující text přináší základní informace o jeho diagnostice a možných terapeutických přístupech. Definice a příznaky Nepřiměřená sinusová tachykardie je definována ja...

Srdeční frekvence jako prediktor kardiovaskulárních příhod u hypertoniků

Srdeční frekvence jako prediktor kardiovaskulárních příhod u hypertoniků

Zvýšená srdeční frekvence je u léčených hypertoniků spojená s vyšším rizikem srdečních příhod. Vyvstává otázka, zda by mohla představovat významnější riziko, než je nedostatečně kontrolovaný krevní tlak. Rizika zvýšené tepové frekvence a krevního tlaku Bylo opakovaně prokázáno, že chronicky zvýšená srdeční frekvence zvyšuje mortalitu (všeobecnou ...

Zvýšená aktivita sympatiku a její role v rozvoji hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění

Zvýšená aktivita sympatiku a její role v rozvoji hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění

Sympatický nervový systém (SNS) se podílí na regulaci srdeční frekvence a kontraktility myokardu, nervové modifikaci arteriolární rezistence i žilní kapacity a regulaci objemu cirkulujících tekutin, a hraje tak významnou roli při regulaci lokálního krevního průtoku i udržení hlavních hemodynamických parametrů cirkulace, jako je krevní tlak. Zavede...

Zdravotní důsledky dlouhodobé nadměrné stimulace sympatiku

Zdravotní důsledky dlouhodobé nadměrné stimulace sympatiku

Stres není vždy jen problémem, fyziologická aktivace sympatiku umožňuje organismu adaptaci na zátěž. Co se však stane, když tato stimulace překročí kritickou hranici? Narušení rovnováhy autonomního nervového systému Autonomní nervový systém (ANS) je velmi důležitým mechanismem, který řídí a harmonizuje funkci řady orgánů, reguluje krevní tlak, hl...

Tepová frekvence: opomíjená, přesto zásadní informace

Tepová frekvence: opomíjená, přesto zásadní informace

V posledních letech jsme se soustředili na sledování konvenčních rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob, jako je kouření, obezita a diabetes. Výzkumy ovšem ukazují, že bychom se měli vrátit i k některým tradičním parametrům. Jedním z nich je tepová frekvence. Tepovou frekvenci bychom měli vnímat především jako údaj, který pomáhá detekovat zv...

Akutní účinky zvýšeného tonu sympatiku a dopad chronické stimulace

Akutní účinky zvýšeného tonu sympatiku a dopad chronické stimulace

Nervový systém se podílí na udržení homeostázy organismu. Pro tu je důležitá rovnováha mezi oběma částmi eferentního vegetativního nervového systému, sympatikem a parasympatikem. Zvýšený tonus sympatiku podporuje funkce, které připravují organismus k akci. Dlouhodobě převažující aktivita sympatiku v důsledku chronické stimulace těchto funkcí vyvol...

Zdravotní důsledky dlouhodobé nadměrné stimulace sympatiku

Zdravotní důsledky dlouhodobé nadměrné stimulace sympatiku

Stres není vždy jen problémem, fyziologická aktivace sympatiku umožňuje organismu adaptaci na zátěž. Co se však stane, když tato stimulace překročí kritickou hranici? Narušení rovnováhy autonomního nervového systému Autonomní nervový systém je velmi důležitým mechanismem, který řídí a harmonizuje funkci řady orgánů, reguluje krevní tlak, hladiny ...

Měřit tepovou frekvenci není zbytečnost

Měřit tepovou frekvenci není zbytečnost

V posledních desetiletích jsme byli zvyklí operovat především s krevním tlakem, ale výzkumy ukazují, že i klidová srdeční frekvence je velmi důležitý údaj. Proč? Specifikum lidského organismu Klidová tepová frekvence je zejména u savců nepřímo úměrná délce života. U zvířat je tento vztah vyjádřen inverzním semilogaritmickým vztahem. Nicméně člově...

Akutní účinky zvýšeného tonu sympatiku a dopad chronické stimulace

Akutní účinky zvýšeného tonu sympatiku a dopad chronické stimulace

Nervový systém se podílí na udržení homeostázy organismu. Pro tu je důležitá rovnováha mezi oběma částmi eferentního vegetativního nervového systému, sympatikem a parasympatikem. Zvýšený tonus sympatiku podporuje funkce, které připravují organismus k akci. Dlouhodobě převažující aktivita sympatiku ovšem v důsledku chronické stimulace těchto funkcí...

Doporučení a tipy

Řekněte svým pacientům

Inzerce

Doporučujeme

Mnoho dalších informací pro svou praxi najdete také na webu Medimerck.cz.

Dáváte přednost preskripci generických nebo originálních léků?

Praktické informace pro praktické lékaře přináší jedinečný webový projekt JáPraktik.cz. Má být každodenním pomocníkem ve Vaší praxi, podpořit komunikaci s pacienty
a umožnit konzultaci se specialisty.

Proč tu jsem?