Srdeční selhání

Nekolabujme z kolapsu aneb jak řešit synkopu ve 3 krocích

Nekolabujme z kolapsu aneb jak řešit synkopu ve 3 krocích

Synkopa může být benigní nepříjemností, ale také alarmujícím příznakem mnoha onemocnění. Diagnostika je mnohdy zdlouhavá a nákladná. Správné posouzení na úrovni primární péče je nelehké, nicméně určující pro další směrování pacienta. Důkladná anamnéza společně s komplexním fyzikálním vyšetřením odhalí příčinu synkopy až v polovině případů. Níže...

3 nejčastější chyby při natáčení a popisu EKG

3 nejčastější chyby při natáčení a popisu EKG

Díky znalosti nejběžnějších omylů, ke kterým dochází při natáčení a interpretaci křivky elektrokardiogamu (EKG), můžete pacienta ušetřit zbytečného vyšetřování na kardiologii. Ulevíte tak nejen zdravotnímu systému, ale především svým i pacientovým nervům. 1. Prohozené končetinové elektrody Záměna elektrod pro horní končetiny vede (mimo jiné) k ...

Videokazuistika: Jak mi pomohly chytré hodinky odhalit srdeční arytmii

Videokazuistika: Jak mi pomohly chytré hodinky odhalit srdeční arytmii

Podívejte se na videokazuistiku Ing. Davida Pospíšila z FN Brno. Zaměřil se na fenomén nositelné elektroniky, která může být v edukovaných rukou velmi silným nástrojem pro prvotní diagnostiku. Na konkrétním příkladu mladého sportovce ukáže přínos pozitivní, ale upozorní zároveň na efekty negativní, které s sebou rozmach moderních technologií může...

Jak (ne)vyšetřovat pacienta s palpitacemi

Jak (ne)vyšetřovat pacienta s palpitacemi

Palpitace jsou pocitem silného, nepravidelného nebo rychlého bušení srdce, který může a nemusí být nepříjemný. Méně než 10 % pacientů, kteří si stěžují na palpitace, má ale skutečně arytmii. Které z nich by měl praktický lékař podrobněji vyšetřit a případně odeslat ke specialistovi? Při vyšetřování pacienta s palpitacemi je namístě: důkladné od...

Na perikarditidu upozorní bolest i trávicí obtíže

Na perikarditidu upozorní bolest i trávicí obtíže

Pro praktického lékaře mají perikarditidy význam zvláště v diferenciální diagnostice bolestí na hrudi. Některé jejich časné i pozdní komplikace však mohou být potenciálně závažné, a je proto nutné nemoc včas rozpoznat. Dokázali byste to? Etiologie perikarditid Jako perikarditidy se označují infekční i neinfekční záněty srdečních obalů. Z hlediska...

Kardiomyopatie očima praktického lékaře – 2. část: Hypertrofická kardiomyopatie

Kardiomyopatie očima praktického lékaře – 2. část: Hypertrofická kardiomyopatie

Ač jde o familiární onemocnění, pro většinu nemocných je diagnóza hypertrofické kardiomyopatie překvapením. Myslet na ni je potřeba zejména při prohlídkách nově příchozích – dospívajících pacientů. Pro hypertrofickou kardiomyopatii (HKMP) je charakteristické zbytnění stěn levé, případně i pravé komory srdeční, které bývá spojené se zmenšením dutin...

Kardiomyopatie očima praktického lékaře – 1. část: Dilatační kardiomyopatie

Kardiomyopatie očima praktického lékaře – 1. část: Dilatační kardiomyopatie

Jejich diagnostika, sledování i léčba jsou doménou kardiologů. Pro praxi všeobecného lékaře se přesto hodí mít povědomí alespoň o některých typech kardiomyopatií. Tou úplně nejběžnější je kardiomyopatie dilatační. Dilatační kardiomyopatie (DKMP) představuje jednu z nejčastějších příčin srdečního selhání. Je také nejčastější indikací k transplantac...

Léčba srdečního selhání u pacientů s diabetem 2. typu

Léčba srdečního selhání u pacientů s diabetem 2. typu

Až 40 % pacientů s diabetem 2. typu (DM2) trpí srdečním selháním (HF), ať už se zachovanou nebo redukovanou ejekční frakcí. V květnu 2018 bylo publikováno stanovisko Evropské kardiologické společnosti (ESC) k léčbě HF u pacientů  s DM2. DM2 zhoršuje prognózu pacientů s HF Onemocnění DM2 je spojeno s horším klinickým stavem a zvýšenou mortalitou u...

Chronické srdeční selhání: diagnostika a léčba očima praktického lékaře

Chronické srdeční selhání: diagnostika a léčba očima praktického lékaře

Trpí jím 1–2 % dospělé populace vyspělých zemí, u lidí nad 70 let toto číslo přesahuje 10 %. Chronické srdeční selhání představuje zátěž nejen pro samotné nemocné, ale i pro zdravotnický systém. Do ordinací praktických lékařů běžně přicházejí jak pacienti chronicky léčení, tak i ti s dosud nepoznaným onemocněním. Stručně ke klasifikaci chronického...

Srdeční selhání + diabetes = více beta-blokátoru

Srdeční selhání + diabetes = více beta-blokátoru

Nejste si jisti, ve které části terapeutického rozmezí beta-blokátorů se máte držet? U diabetiků s chronickým srdečním selháním jimi rozhodně nešetřete. Kardiovaskulární komplikace diabetu Chronické srdeční selhání spojené se systolickou dysfunkcí levé srdeční komory je globálním problémem, který postihuje více než 26 milionů osob. Více než 1/3 z...

Doporučení a tipy

Řekněte svým pacientům

Inzerce

Doporučujeme

Mnoho dalších informací pro svou praxi najdete také na webu Medimerck.cz.

Dáváte přednost preskripci generických nebo originálních léků?

Praktické informace pro praktické lékaře přináší jedinečný webový projekt JáPraktik.cz. Má být každodenním pomocníkem ve Vaší praxi, podpořit komunikaci s pacienty
a umožnit konzultaci se specialisty.

Proč tu jsem?