Užívané léky

Perindopril arginin 5 mg 1-0-0, rosuvastatin 20 mg 1-0-0, Detralex 1-0-1, metformin-hydrochlorid 850 mg 1-0-1, latanoprost.

Nynější onemocnění

Pacient přichází na pravidelnou čtvrtletní preventivní prohlídku diabetika 2. typu.

Pacient si stěžuje na sníženou toleranci zátěže ve srovnání s minulými roky, což se projevuje zvýšenou únavou. Aktuálně je bez jakýchkoli klinických stesků.

Provedená vyšetření

TK 140/70 mmHg, P 78/min, dechová frekvence 16/min, saturace O2 96 %.

Laboratorně velmi dobře kompenzovaný DM 2. typu: glykémie 7,2, glykovaný Hb 46. 

EKG: elevace ST na přední stěně a kontralaterálně deprese.

Laboratorně STATIM: Troponin I 2310,011 (norma do 28).

Stav hodnocen jako akutní infarkt myokardu (AIM) přední stěny.

Jaký navrhujete další postup?

Která plánovaná vyšetření by měl podstoupit pacient s rizikovými faktory (např. diabetik, hypertonik) s narůstající dušností?

Pro pokračování je třeba odpovědět na výše uvedené otázky.
Jaký navrhujete další postup?

Která kardiovaskulární onemocnění provázejí diabetes?

Pro pokračování je třeba odpovědět na výše uvedené otázky.
Jaký navrhujete další postup?

U diabetika se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem jsou vhodná tato antidiabetika:

Pro pokračování je třeba odpovědět na výše uvedené otázky.

Další vývoj

Byla volána RZP a pacient byl referován na koronární jednotku pro STEMI přední stěny s ne zcela jasným časem vzniku. Akutně byla provedena koronarografie, kde byl zjištěn uzávěr proximálního úseku RIA, 60 % stenóza kmene ACS, 80 % stenóza RC-RMS, 50 % ACD víceetážově. Řešeno ad hoc PCI RIA + 2× DES jako parciální revaskularizace. Dále byla po týdnu provedena elektivně PCI kmene ACS + DES, PCI RC-RMS2 + DES s optimálním výsledkem jako funkčně kompletní revaskularizace.

Pacient během hospitalizace úspěšně rehabilitoval, subjektivně byl bez potíží a kardiopulmonálně kompenzovaný byl propuštěn do domácí péče.

Diskuze

Diabetik s hyperlipidémií je vysoce rizikový z hlediska kardiovaskulárních komplikací. Z důvodu poškození nervů diabetickou neuropatií nemusí akutní ischemické kardiální příhody u těchto pacientů vykazovat typické subjektivní příznaky. Němé akutní infarkty myokardu u diabetiků jsou popisovány i v odborné literatuře.

Konec

Líbil se vám článek?

Hodnocení: +77

Máte zajímavou kazuistiku ze své praxe, o kterou byste se rádi podělili? Kontaktujte nás.

Další kazuistiky

Případ nasvědčující pro subakutní tyreoiditidu

26letá dosud zdravá žena přichází neplánovaně do ambulance pro silné bolesti krku, otok krku, obtížné polykání, týden trvající teploty, postupně narůstající, spíše k večeru, předchozí den až 39,4 °C. Před teplotou udává pocit chladu, třesavka nebyla. Aktuálně kojí 16 měsíců, holčička prospívá. Porod a další období bylo bez komplikací.

Chronická bolest u polymorbidního rizikového pacienta

Pacient s diagnostikovanou revmatoidní artritidou a polytopním vertebrogenním algickým syndromem úspěšně léčený pro chronické bolesti muskuloskeletálního aparátu a bolesti kloubů lokálním ketoprofenem.

Praktické informace pro praktické lékaře přináší jedinečný webový projekt JáPraktik.cz. Má být každodenním pomocníkem ve Vaší praxi, podpořit komunikaci s pacienty
a umožnit konzultaci se specialisty.

Proč tu jsem?