Pacient S. J., narozen v roce 1945.

RA:

Matka DM. Otec AIM před 60. rokem věku.

OA:

DM, hypertenze, dyslipidémie (KVI před nasazením statinu 6,87), léčen s glaukomem, hepatitida A (ikterická forma) v roce 1977, varixy DKK bez vředů a zánětů.

Operace:

Varixy v roce 2005, hernioplastika vlevo v roce 2012.

FA

Perindoprilum argininum 5 mg 1-0-0, rosuvastatin 20 mg 1-0-0, Detralex 1-0-1, metformin-hydrochlorid 850 mg 1-0-1, latanoprost.

Pacient přichází na pravidelnou diabetickou kontrolu.

Laboratorně velmi dobře kompenzovaný DM 2. typu (diagnostikován před 10 lety, léčen PAD – metformin): glykémie 7,2, glykovaný Hb 46. TK 140/70 mmHg, P 78/min, dechová frekvence 16/min, saturace O2 96 %.

Subjektivně si pacient stěžuje na sníženou toleranci zátěže ve srovnání s minulými roky, což se projevuje zvýšenou únavou. Aktuálně je bez jakýchkoli klinických stesků.

Provedená vyšetření

V rámci čtvrtletní preventivní prohlídky diabetika 2. typu:

EKG: elevace ST na přední stěně a kontralaterálně deprese. Troponin I 2310,011 (norma do 28). Stav hodnocen jako akutní infarkt myokardu (AIM) přední stěny

Volána RZP a pacient referován na koronární jednotku pro STEMI přední stěny, s ne zcela jasným časem vzniku. Akutně byla provedena koronarografie, kde byl zjištěn uzávěr proximálního úseku RIA, 60 % ACS, 80 % stenóza RC-RMS, 50 % ACD víceetážově, řešeno ad hoc PPCI RIA + 2× DES jako parciální revaskularizace. Dále po týdnu provedena elektivně PCI kmene ACS + DES, PCI RC-RMS2 + DES s optimálním výsledkem jako funkčně kompletní revaskularizace. Pacient během hospitalizace úspěšně rehabilitoval, subjektivně byl bez potíží a kardiopulmonálně kompenzovaný byl propuštěn do domácí péče.

Jaký navrhujete další postup?

Která plánovaná vyšetření by měl podstoupit pacient s rizikovými faktory (např. diabetik, hypertonik) s narůstající dušností?

Pro pokračování je třeba odpovědět na výše uvedené otázky.
Jaký navrhujete další postup?

Která kardiovaskulární onemocnění provázejí diabetes?

Pro pokračování je třeba odpovědět na výše uvedené otázky.
Jaký navrhujete další postup?

U diabetika se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem jsou vhodná tato antidiabetika:

Pro pokračování je třeba odpovědět na výše uvedené otázky.

Diskuse

Diabetik s hyperlipidémií je vysoce rizikový z hlediska kardiovaskulárních komplikací. Akutní ischemické kardiální příhody mohou probíhat bez typických subjektivních příznaků, němé akutní infarkty myokardu jsou u těchto pacientů popisovány v odborné literatuře.

Konec

Líbil se vám článek?

Hodnocení: +2

Máte zajímavou kazuistiku ze své praxe, o kterou byste se rádi podělili? Kontaktujte nás.

Další kazuistiky

Chronická bolest u polymorbidního rizikového pacienta

Pacient P. J., narozen v roce 1952, s diagnostikovanou revmatoidní artritidou a polytopním vertebrogenním algickým syndromem léčen pro chronické bolesti muskuloskeletálního aparátu a bolesti kloubů ketoprofenem.

Subakutní tyreoiditida

35letá pacientka se dostavila do ambulance praktického lékaře v lednu 2018 pro zvýšenou teplotu, schvácenost a bolest v krku. Po 2 týdnech domácí léčby antipyretiky navštívila praktického lékaře, který neshledával v krku významnou patologii a pacientku odeslal na ORL vyšetření. Ani tam se lékaři nezdálo, že by nález v nosohltanu, hltanu a na mandlích měl být příčinou jejích obtíží. Pro palpační zvětšení štítné žlázy však ORL specialista odeslal pacientku na endokrinologii.

Praktické informace pro praktické lékaře přináší jedinečný webový projekt JáPraktik.cz. Má být každodenním pomocníkem ve Vaší praxi, podpořit komunikaci s pacienty
a umožnit konzultaci se specialisty.

Proč tu jsem?