Kreditované kurzy

Přinášíme Vám přehled kreditovaných kurzů ČLK a SLK, které můžete zdarma absolvovat na stránkách proLékaře.cz. Každý kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK nebo 1–2 kredity SLK.

Prediabetes

Kurz je platný do: 1. 10. 2019

Prediabetes je reverzibilní stav různých abnormalit glykémie, který je často spojen s obezitou a metabolickým syndromem. Jeho riziko spočívá v možné progresi do manifestního diabetu a nezávisle na stupni poruchy glukózové homeostázy ohrožuje pacienta i zvýšeným rizikem kardiovaskulárních komplikací. V České republice má prediabetes asi pět procent populace. Může se vyskytnout v jakémkoli věku, riziko s přibývajícím věkem výrazně stoupá.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Léčba bolestí dolních zad

Kurz je platný do: 20. 6. 2019

E-learningový kurz MUDr. Marka Hakla "Léčba bolestí dolních zad" představuje komplexní a velmi přehledný studijní materiál, který se zabývá jednou z nejčastějších příčin chronického bolestivého stavu. Bolesti zad jsou zde názorně rozděleny podle etiologie, velmi srozumitelně je rozebraná charakteristika klinických syndromů v jednotlivých úsecích páteře a diagnostické postupy směřující k identifikaci příčiny potíží. Zvláště pečlivě se autor věnuje možnostem terapeutického ovlivnění bolestí zad. V této části kurzu jsou uceleně rozebrány možnosti farmakoterapie i invazivní postupy léčby bolestí vycházející ze současných doporučení odborných společností. Text je srozumitelný, logický, podává komplexní přehled dané problematiky. Závěrem autor předkládá literální zdroje, ze kterých čerpal a umožňuje čtenáři v případě hlubšího zájmu dohledat primární literaturu. E-learningový kurz je zakončen testem zaměřeným na prověření stěžejních informací, které měl autor kurzu získat.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií

Kurz je platný do: 20. 6. 2019

Dyslipidemie je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy a tedy infarktu myokardu či cévní mozkové příhody. Jedním z nových přístupů k léčbě dyslipidémie je kombinační léčba, která v sobě zahrnuje jednak výrazně vyšší dosahování cílových hodnot cholesterolu a za použití kombinovaných preparátů i vyšší adherenci nemocného k léčbě. Seminář firmy SANOFI podává komplexní přehled o cílových hodnotách lipidů v primární i sekundární prevenci a současné možnosti kombinační terapie statin a fibrát.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Inhibitory protonové pumpy – přehled

Kurz je platný do: 1. 7. 2019

Na zasedání Royal Society of London přednesl 11. prosince 1823 famózní anglický badatel William Prout (1785–1850) práci „On the Nature of Acid and Saline Matters Usualy Existing in the Stomach of Animals“. Odpověděl tak na dlouhodobou otázku původu kyseliny v žaludku, a to tak, že za prvé tou kyselinou je kyselina chlorovodíková a za druhé že v žaludku je kyselina chlorovodíková v podobě volné a vázané.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Nedostatek železa - patofyziologie a léčba

Kurz je platný do: 30. 9. 2019

Anémie je nejčastějším onemocněním krvetvorby a v celosvětovém měřítku je stále nejrozšířenější chorobou vůbec. Z tohoto důvodu je třeba znát základní patogenetické mechanismy jejího vzniku, nejčastější příčiny vzniku anémie a optimální diagnostické metody. Včasná a správná diagnostika prelatentního stadia nedostatku železa, kdy ještě nedochází k rozvoji manifestní anémie, umožňuje včas nasadit správnou léčbu, což vede k rychlejší kompenzaci stavu a menším nárokům na nemocného i na finanční prostředky vynaložené na léčbu.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Cesta pacienta s CHOPN

Kurz je platný do: 9. 6. 2020

V České republice je předpokládaná prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) u 7-8% dospělé populace. V současné době je sledováno necelých 300 tisíc pacientů s CHOPN s mírnou převahou mužů a předpokládá se, že mnoho nemocných v ČR o své diagnóze ani neví. Tato čísla jsou důvodem vytvoření pilotního projektu ÚZIS ČR ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností zaměřený na časnou detekci dosud nediagnostikovaných pacientů. Screeningový pilotní projekt zahrnuje spolupráci ambulantních pneumologů a praktických lékařů.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Pacient s neuropatickou bolestí v ordinaci praktického lékaře

Kurz je platný do: 18. 11. 2019

Bolest je všeobecně vnímána jako závažný a kvalitu života zhoršující symptom, který vyžaduje zájem lékařů i ošetřovatelského personálu. Na straně druhé je ale i varovným signálem, který organismus chrání před závažným poškozením tělesných tkání. V klinické praxi je nutné akceptovat, že bolest je to, co sám pacient za bolest považuje, v místech, kam sám ukazuje. Kurz se zaměřuje na charakteristiku neuropatické bolesti, její nejčastější syndromy, diagnostiku, klinické projevy a zejména pak možnosti její léčby.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Inkontinence moči

Kurz je platný do: 14.12.2019

Inkontinence moči postihuje v České republice přes milión žen a mužů. Jedná se o medicínský, psychologický a socioekonomický problém, který nepříznivě ovlivňuje kvalitu života. Diagnostika se soustředí na určení typu inkontinence a vyšetření funkce močového měchýře a močové trubice. V terapii se využívá konzervativních a operačních metod. Kromě úzké spolupráce pacienta s lékařem vyžaduje léčba hlavně aktivní přístup, trpělivost a mnohdy změnu životního stylu.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines

Kurz je platný do: 29. 5. 2020

Kurz pojednavá o jednom z nejdůležitějších rizikových faktorů vzniku a progrese kardiovaskulárních onemocnění. V minulém roce vyšla aktualizace evropských doporučených postupů, která změnila a přidala několik klíčových souvislostí diagnostiky a terapie arteriálni hypertenze. V článku jsou tyto nejdůležitější body srozumitelným způsobem vyzvednuty. Pro zájemce o hlubší studium problematiky je součástí množství referencí na literaturu, ze které bylo čerpáno.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Doporučení a tipy

Řekněte svým pacientům

Inzerce

Doporučujeme

Mnoho dalších informací pro svou praxi najdete také na webu Medimerck.cz.

Praktické informace pro praktické lékaře přináší jedinečný webový projekt JáPraktik.cz. Má být každodenním pomocníkem ve Vaší praxi, podpořit komunikaci s pacienty
a umožnit konzultaci se specialisty.

Proč tu jsem?