Hypotyreóza

Euthyrox s novým složením je na českém trhu

Euthyrox s novým složením je na českém trhu

V říjnu 2019 přichází Merck na český trh se svou inovací přípravku Euthyrox (přípravek na léčbu poruch štítné žlázy). Euthyrox s účinnou látkou levothyroxinem je v ČR k dispozici už od roku 1992. V průběhu let bylo na trh uvedeno 9 různých sil tohoto přípravku, díky čemuž mohli lékaři pečlivě a individuálně nastavit dávky svým pacientům.1 V posled...

Substituční léčba hypotyreózy v ordinaci praktického lékaře

Substituční léčba hypotyreózy v ordinaci praktického lékaře

Diagnostika a léčba nekomplikovaných forem hypotyreózy při autoimunitním zánětu nebo sledování po totální tyreoidektomii patří do rukou praktického lékaře. Samotná zvýšená hodnota TSH bez další diferenciální diagnostiky by neměla vést k automatickému předání do sekundární péče. Tam patří případy komplikované, těhotné ženy nebo ženy mající problémy...

Subklinická hypotyreóza zřejmě zvyšuje riziko diabetu i kardiovaskulárních onemocnění

Subklinická hypotyreóza zřejmě zvyšuje riziko diabetu i kardiovaskulárních onemocnění

Nedávno publikovaná studie zjistila souvislost mezi subklinickou hypotyreózou a zvýšenou hladinou celkového cholesterolu, LDL cholesterolu, inzulinovou rezistencí a hladinou homocysteinu. Průběh studie a sledovaná populace V rámci studie bylo sledováno 74 pacientů se subklinickou hypotyreózou, tj. zvýšením TSH (tyreotropního hormonu) bez nárůstu ...

Management péče o těhotné ženy s hypotyreózou

Management péče o těhotné ženy s hypotyreózou

Dle doporučení České endokrinologické společnosti ČLS JEP (ČES) provádí registrující gynekolog při prvním krevním odběru (obvykle v 9.–11. týdnu gravidity, ideálně v 5.–6. týdnu) společně s ostatními laboratorními testy také kombinovaný tyreoidální krevní test (TSH, fT4, anti-TPO). Podle konsenzu American Thyroid Association (ATA) a European...

Do jaké míry lze ovlivnit depresivní poruchy životním stylem?

Do jaké míry lze ovlivnit depresivní poruchy životním stylem?

Depresivní poruchy představují zdravotní, ekonomickou i společenskou zátěž a podle ukazatele DALY (disability-adjusted life years) patří k nejčastějším příčinám invalidity. Součástí komplexního přístupu k prevenci a léčbě duševních nemocí je i vhodný životní styl. Šance pro více než třetinu pacientů s depresí Životním stylem je možné do značné mí...

Kdy a proč (ne)zahájit léčbu subklinické hypotyreózy

Kdy a proč (ne)zahájit léčbu subklinické hypotyreózy

Rutinní řešení hormonální substitucí v případě subklinické hypotyreózy rozhodně není namístě. Jak ale identifikovat pacienta, který léčbu potřebuje? Okénko do diagnostiky subklinické hypotyreózy Subklinická hypotyreóza je charakterizována zvýšenou hodnotou tyreostimulačního hormonu (TSH) a normální hodnotou periferních hormonů štítné žlázy (FT4, ...

Pacient s hypotyreózou v ordinaci praktického lékaře

Pacient s hypotyreózou v ordinaci praktického lékaře

Prevalence hypotyreózy v populaci se pohybuje okolo 5–10 %. U žen, zejména středního a vyššího věku, dosahuje 10–15 %. Léčba spočívá v 95 % případů v substituci levothyroxinem ve formě perorálních tablet. Kompetence praktického lékaře Všeobecný praktický lékař může diagnostikovat a léčit pacienty s nekomplikovanou hypotyreózou a může převzít do p...

Doporučení a tipy

Řekněte svým pacientům

Inzerce

Doporučujeme

Mnoho dalších informací pro svou praxi najdete také na webu Medimerck.cz.

Abychom věděli, které specializace lékařů čtou náš obsah, zaškrtněte prosím jednu z možností. Jsem:

Praktické informace pro praktické lékaře přináší jedinečný webový projekt JáPraktik.cz. Má být každodenním pomocníkem ve Vaší praxi, podpořit komunikaci s pacienty
a umožnit konzultaci se specialisty.

Proč tu jsem?