Kreditované kurzy

Přinášíme Vám přehled kreditovaných kurzů ČLK a SLK, které můžete zdarma absolvovat na stránkách proLékaře.cz. Každý kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK nebo 1–2 kredity SLK.

Prediabetes

Kurz je platný do: 1. 10. 2019

Prediabetes je reverzibilní stav různých abnormalit glykémie, který je často spojen s obezitou a metabolickým syndromem. Jeho riziko spočívá v možné progresi do manifestního diabetu a nezávisle na stupni poruchy glukózové homeostázy ohrožuje pacienta i zvýšeným rizikem kardiovaskulárních komplikací. V České republice má prediabetes asi pět procent populace. Může se vyskytnout v jakémkoli věku, riziko s přibývajícím věkem výrazně stoupá.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Pacient s neuropatickou bolestí v ordinaci praktického lékaře

Kurz je platný do: 18. 11. 2019

Bolest je všeobecně vnímána jako závažný a kvalitu života zhoršující symptom, který vyžaduje zájem lékařů i ošetřovatelského personálu. Na straně druhé je ale i varovným signálem, který organismus chrání před závažným poškozením tělesných tkání. V klinické praxi je nutné akceptovat, že bolest je to, co sám pacient za bolest považuje, v místech, kam sám ukazuje. Kurz se zaměřuje na charakteristiku neuropatické bolesti, její nejčastější syndromy, diagnostiku, klinické projevy a zejména pak možnosti její léčby.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Nedostatek železa - patofyziologie a léčba

Kurz je platný do: 30. 9. 2019

Anémie je nejčastějším onemocněním krvetvorby a v celosvětovém měřítku je stále nejrozšířenější chorobou vůbec. Z tohoto důvodu je třeba znát základní patogenetické mechanismy jejího vzniku, nejčastější příčiny vzniku anémie a optimální diagnostické metody. Včasná a správná diagnostika prelatentního stadia nedostatku železa, kdy ještě nedochází k rozvoji manifestní anémie, umožňuje včas nasadit správnou léčbu, což vede k rychlejší kompenzaci stavu a menším nárokům na nemocného i na finanční prostředky vynaložené na léčbu.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Cesta pacienta s CHOPN

Kurz je platný do: 9. 6. 2020

V České republice je předpokládaná prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) u 7-8% dospělé populace. V současné době je sledováno necelých 300 tisíc pacientů s CHOPN s mírnou převahou mužů a předpokládá se, že mnoho nemocných v ČR o své diagnóze ani neví. Tato čísla jsou důvodem vytvoření pilotního projektu ÚZIS ČR ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností zaměřený na časnou detekci dosud nediagnostikovaných pacientů. Screeningový pilotní projekt zahrnuje spolupráci ambulantních pneumologů a praktických lékařů.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Inkontinence moči

Kurz je platný do: 14.12.2019

Inkontinence moči postihuje v České republice přes milión žen a mužů. Jedná se o medicínský, psychologický a socioekonomický problém, který nepříznivě ovlivňuje kvalitu života. Diagnostika se soustředí na určení typu inkontinence a vyšetření funkce močového měchýře a močové trubice. V terapii se využívá konzervativních a operačních metod. Kromě úzké spolupráce pacienta s lékařem vyžaduje léčba hlavně aktivní přístup, trpělivost a mnohdy změnu životního stylu.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění

Kurz je platný do: 2.9.2020

Diabetes mellitus je hlavním rizikovým faktorem kardiovaskulárních (KV) onemocnění, kam kromě jeho makrovaskulárních komplikací, jejichž podkladem je ateroskleróza, řadíme i mikrovaskulární komplikace a postižení srdce v rámci diabetu, které se většinou klinicky manifestuje jako srdeční selhání. Přesto zejména v posledních letech dochází k poklesu KV mortality diabetiků. Např. v ČR se během let 2003–2013 mortalita nemocných léčených pouze perorálními antidiabetiky dokonce přiblížila populačnímu průměru. Tento příznivý posun je dáván do souvislosti s používáním nových moderních léků s nízkým rizikem hypoglykemie, z nichž některé mají i prokazatelně pozitivní vliv na redukci KV rizika, a zcela zásadní vliv má intenzivnější léčba diabetické dyslipidemie i adekvátní terapie hypertenze.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Neuropatická bolest – informace pro praktického lékaře

Kurz je platný do: 2.9.2020

Neuropatická bolest je definována jako bolest generovaná nervovým systémem. Přímé poškození periferních tkání, typické pro nocicepční typ bolesti, není podmínkou jejího vzniku. K hlavním charakteristikám NB patří poruchy čití, chronický průběh, spontánní nebo neškodným podnětem provokovaná bolest v distribuci odpovídající inervační oblasti postižené části nervového systému a malá účinnost klasických analgetik. Hranice mezi neuropatickou a nocicepční bolestí není ostrá, v řadě případů se obě složky kombinují, což podmiňuje velkou variabilitu klinických potíží.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines

Kurz je platný do: 29. 5. 2020

Kurz pojednavá o jednom z nejdůležitějších rizikových faktorů vzniku a progrese kardiovaskulárních onemocnění. V minulém roce vyšla aktualizace evropských doporučených postupů, která změnila a přidala několik klíčových souvislostí diagnostiky a terapie arteriálni hypertenze. V článku jsou tyto nejdůležitější body srozumitelným způsobem vyzvednuty. Pro zájemce o hlubší studium problematiky je součástí množství referencí na literaturu, ze které bylo čerpáno.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Imunodeficience

Kurz je platný do: 4. 2. 2020

Výukový kurz Imunodeficience je zaměřen na aktuální téma poruch imunity, zejména primárních. Přináší ucelený a moderně pojatý přehled o nejdůležitějších faktech z diagnostiky a léčby této skupiny onemocnění a odráží dlouholetou praxi autorky v této oblasti. Jsou probrány všechny základní skupiny primárních imunodeficiencí, i některé nějčastější onemocnění. Pozornost je věnována i autoinflamatorním chorobám. Kurz je významě zaměřen na využití moderních přístupů v diagnostice a léčbě imunodeficitních onemocnění.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Doporučení a tipy

Řekněte svým pacientům

Inzerce

Doporučujeme

Mnoho dalších informací pro svou praxi najdete také na webu Medimerck.cz.

Dáváte přednost preskripci generických nebo originálních léků?

Praktické informace pro praktické lékaře přináší jedinečný webový projekt JáPraktik.cz. Má být každodenním pomocníkem ve Vaší praxi, podpořit komunikaci s pacienty
a umožnit konzultaci se specialisty.

Proč tu jsem?