Kreditované kurzy

Přinášíme Vám přehled kreditovaných kurzů ČLK a SLK, které můžete zdarma absolvovat na stránkách proLékaře.cz. Každý kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK nebo 1–2 kredity SLK.

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?

Kurz je platný do: 10. 2. 2021

Vzhledem k pokračujícímu nárůstu výskytu mnohočetného myelomu je zvolené téma vysoce aktuální. Navíc, zejména lékaři prvního kontaktu se někdy potýkají s diagnostikou tohoto onemocnění, jehož léčebné možnosti se nadále rozšiřují a prognóza pacientů, zejména těch diagnostikovaných v časných fázích onemocnění, se neustále zlepšuje. Klíčovou roli v diagnostice mnohočetného myelomu mají praktičtí lékaři, na které je kurz zaměřen. O jejich pokračující edukaci se snaží projekt České myelomové skupiny „CRAB”. E-learningový kurz je součástí tohoto projektu a MUDr. Straub jedním z jeho hlavních garantů.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Klinické aspekty léčby psoriázy u žen

Kurz je platný do: 31. 5. 2021

Interaktivní kurz se přehledně a komplexně věnuje rozdílům mezi nemocnými muži a ženami, co se týče epidemiologie, dopadů na kvalitu života a vnímání psoriázy. Srozumitelně vysvětluje aspekty týkající se jak nemoci a jejího vlivu na početí, na průběh gravidity, tak vlivu gravidity na průběh psoriázy. Podrobně zpracovává doporučení k lokální a celkové zejména biologické terapii psoriázy v těchto období. Věnuje se i důležité otázce očkování dětí, jejichž matky byly léčeny biologickou léčbou během těhotenství.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Význam mikronizovaných flavonoidů v léčbě chronické žilní nedostatečnosti

Kurz je platný do: 9. 6. 2021

Kurz shrnuje patofyziologii, prevenci i možnosti léčby chronické žilní nedostatečnosti. V možnostech léčby je představen mikronizovaný diosmin, který má v Evropě dobře zavedené léčebné využití již déle než 40 let při léčbě chronické žilní insuficience či hemoroidů, a to vždy jako součást komplexních terapeutických opatření.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Terapie osteoartrózy v praxi

Kurz je platný do: 15. 6. 2021

Osteoartróza (OA) je nejčastější onemocnění periferních kloubů. Vyskytuje ve středním, a zejména ve vyšším věku. Ve vyspělých zemích se její prevalence s prodlužující se střední délkou života a epidemií obezity zvyšuje. OA je jednou z vedoucích příčin fyzického funkčního postižení a nejčastější indikací implantace kloubní náhrady.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Cesta pacienta s CHOPN

Kurz je platný do: 9. 6. 2020

V České republice je předpokládaná prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) u 7-8% dospělé populace. V současné době je sledováno necelých 300 tisíc pacientů s CHOPN s mírnou převahou mužů a předpokládá se, že mnoho nemocných v ČR o své diagnóze ani neví. Tato čísla jsou důvodem vytvoření pilotního projektu ÚZIS ČR ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností zaměřený na časnou detekci dosud nediagnostikovaných pacientů. Screeningový pilotní projekt zahrnuje spolupráci ambulantních pneumologů a praktických lékařů.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění

Kurz je platný do: 2.9.2020

Diabetes mellitus je hlavním rizikovým faktorem kardiovaskulárních (KV) onemocnění, kam kromě jeho makrovaskulárních komplikací, jejichž podkladem je ateroskleróza, řadíme i mikrovaskulární komplikace a postižení srdce v rámci diabetu, které se většinou klinicky manifestuje jako srdeční selhání. Přesto zejména v posledních letech dochází k poklesu KV mortality diabetiků. Např. v ČR se během let 2003–2013 mortalita nemocných léčených pouze perorálními antidiabetiky dokonce přiblížila populačnímu průměru. Tento příznivý posun je dáván do souvislosti s používáním nových moderních léků s nízkým rizikem hypoglykemie, z nichž některé mají i prokazatelně pozitivní vliv na redukci KV rizika, a zcela zásadní vliv má intenzivnější léčba diabetické dyslipidemie i adekvátní terapie hypertenze.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Neuropatická bolest – informace pro praktického lékaře

Kurz je platný do: 2.9.2020

Neuropatická bolest je definována jako bolest generovaná nervovým systémem. Přímé poškození periferních tkání, typické pro nocicepční typ bolesti, není podmínkou jejího vzniku. K hlavním charakteristikám NB patří poruchy čití, chronický průběh, spontánní nebo neškodným podnětem provokovaná bolest v distribuci odpovídající inervační oblasti postižené části nervového systému a malá účinnost klasických analgetik. Hranice mezi neuropatickou a nocicepční bolestí není ostrá, v řadě případů se obě složky kombinují, což podmiňuje velkou variabilitu klinických potíží.

Celý kurz můžete absolvovat na proLékaře.cz

Doporučení a tipy

Řekněte svým pacientům

Inzerce

Doporučujeme

Mnoho dalších informací pro svou praxi najdete také na webu Medimerck.cz.

Dáváte přednost preskripci generických nebo originálních léků?

Praktické informace pro praktické lékaře přináší jedinečný webový projekt JáPraktik.cz. Má být každodenním pomocníkem ve Vaší praxi, podpořit komunikaci s pacienty
a umožnit konzultaci se specialisty.

Proč tu jsem?