Doporučení a tipy

Lékové interakce: Na co je třeba stále myslet?

V roce 2018 dosáhl počet dotazů v poradně Znám své léky (www.znamsveleky.cz) s alespoň jednou interakcí necelých 41 % a podle dat z let minulých jde o rostoucí trend. Lékové interakce také tvoří přibližně čtvrtinu až polovinu všech lékových chyb. Je třeba se mít na pozoru, protože mohou i velmi vážně poškodit zdraví pacienta. Významnou pomoc při předcházení těmto komplikacím by měla přinést rovněž aktuálně projednávaná možnost nadstavby elektronické preskripce v podobě lékového záznamu pacienta.

Prohlídky „na řidičské průkazy“ – nejčastější odborné i legislativní zádrhele

S prohlídkami na řidičské průkazy, přesněji s potvrzením posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, se ve své praxi setkáváme běžně. U některých hraničních stavů však můžeme při posuzování způsobilosti trošku tápat. Připomeňme si proto některé skutečnosti vyplývající z vyhlášky o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

9 typů pacientů a jak s nimi komunikovat

Doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc. ve své typologii popisuje 9 rozličných pacientských typů. Každý z nich má jiná očekávání a lékař by k nim měl odlišně přistupovat. Jak je poznáte? Jakou zvolit strategii komunikace? Dočtete se v našem miniseriálu.

Algoritmus léčby DM 2. typu v kostce

S příchodem nových antidiabetik se značně rozšířily možnosti léčby diabetu 2. typu. Následující text přináší shrnutí nejnovějších doporučených postupů České diabetologické společnosti ČLS JEP z roku 2017 a přehled v současnosti používaných léčiv.

Desatero správného měření krevního tlaku v ordinaci

Ačkoliv jsou pravidla pro měření krevního tlaku (TK) v podstatě jednoduchá, nebývají vždy zcela dodržována, a není proto na škodu si je občas připomenout. Přinášíme vám stručný souhrn zásad měření krevního tlaku dle doporučení České společnosti pro hypertenzi (ČSH) a Centra doporučených postupů pro praktické lékaře SVL ČLS JEP.

Doporučení a tipy

Řekněte svým pacientům

Inzerce

Doporučujeme

Mnoho dalších informací pro svou praxi najdete také na webu Medimerck.cz.

Dáváte přednost preskripci generických nebo originálních léků?

Praktické informace pro praktické lékaře přináší jedinečný webový projekt JáPraktik.cz. Má být každodenním pomocníkem ve Vaší praxi, podpořit komunikaci s pacienty
a umožnit konzultaci se specialisty.

Proč tu jsem?