Doporučení a tipy

Použití betablokátorů u pacientů s astmatem: Kdy je můžeme nasadit a jak snížit možná rizika?

Betablokátory jsou coby jedna ze základních skupin antihypertenziv hojně využívané zejména v kardiologických indikacích. Jejich nežádoucím účinkem může být bronchokonstrikce, která může představovat klinicky významný problém zvláště u pacientů s astmatem či chronickou obstrukční plicní nemocí. Na tuto skutečnost je třeba myslet. Je však třeba se jí bát?

Lékové interakce: Na co je třeba stále myslet?

V roce 2018 dosáhl počet dotazů v poradně Znám své léky (www.znamsveleky.cz) s alespoň jednou interakcí necelých 41 % a podle dat z let minulých jde o rostoucí trend. Lékové interakce také tvoří přibližně čtvrtinu až polovinu všech lékových chyb. Je třeba se mít na pozoru, protože mohou i velmi vážně poškodit zdraví pacienta. Významnou pomoc při předcházení těmto komplikacím by měla přinést rovněž aktuálně projednávaná možnost nadstavby elektronické preskripce v podobě lékového záznamu pacienta.

Prohlídky „na řidičské průkazy“ – nejčastější odborné i legislativní zádrhele

S prohlídkami na řidičské průkazy, přesněji s potvrzením posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, se ve své praxi setkáváme běžně. U některých hraničních stavů však můžeme při posuzování způsobilosti trošku tápat. Připomeňme si proto některé skutečnosti vyplývající z vyhlášky o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

9 typů pacientů a jak s nimi komunikovat

Doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc. ve své typologii popisuje 9 rozličných pacientských typů. Každý z nich má jiná očekávání a lékař by k nim měl odlišně přistupovat. Jak je poznáte? Jakou zvolit strategii komunikace? Dočtete se v našem miniseriálu.

Doporučení a tipy

Řekněte svým pacientům

Inzerce

Doporučujeme

Mnoho dalších informací pro svou praxi najdete také na webu Medimerck.cz.

Dáváte přednost preskripci generických nebo originálních léků?

Praktické informace pro praktické lékaře přináší jedinečný webový projekt JáPraktik.cz. Má být každodenním pomocníkem ve Vaší praxi, podpořit komunikaci s pacienty
a umožnit konzultaci se specialisty.

Proč tu jsem?