Odborné články

Jak zahájit farmakologickou léčbu diabetu 2. typu v ordinaci praktického lékaře?
18. července 2022
Diabetologie

Jak zahájit farmakologickou léčbu diabetu 2. typu v ordinaci praktického lékaře?

Základním lékem v terapii diabetu mellitu 2. typu (DM2) zůstává metformin, a to i v kombinační terapii. Při...
Detail článku arrow
Aktuální doporučení pro terapii dyslipidémie u pacientů s diabetem přehledně
30. června 2022
Diabetologie

Aktuální doporučení pro terapii dyslipidémie u pacientů s diabetem přehledně

Pacienti s diabetem mellitem se z hlediska rizika rozvoje aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění...
Detail článku arrow
Co je aktuálně doporučeno k pohybové aktivitě u pacientů s prediabetem?
27. května 2022
Diabetologie

Co je aktuálně doporučeno k pohybové aktivitě u pacientů s prediabetem?

V posledních letech přibývají důkazy o prospěšnosti pravidelné fyzické aktivity v prevenci řady civilizační...
Detail článku arrow
Nejčastější deformity přednoží v ambulanci praktického lékaře. Jaké máme možnosti léčby?
21. dubna 2022
Diabetologie

Nejčastější deformity přednoží v ambulanci praktického lékaře. Jaké máme možnosti léčby?

Deformity přednoží jsou v populaci velmi časté, řada pacientů však do ordinace přichází až z důvodu dlouhol...
Detail článku arrow
Význam, dopad a možnosti efektivní edukace u diabetiků
17. března 2022
Diabetologie

Význam, dopad a možnosti efektivní edukace u diabetiků

Nefarmakologické postupy v podobě úpravy životního stylu, stravování a pohybové aktivity představují podle...
Detail článku arrow
Může intermitentní hladovění hrát významnou roli v terapii diabetu 2. typu?
15. února 2022
Diabetologie

Může intermitentní hladovění hrát významnou roli v terapii diabetu 2. typu?

Diabetes mellitus 2. typu
Popularita intermitentního hladovění jako dietní metody v posledních letech vzrůstá. Řada studií prokázala...
Detail článku arrow
Dispenzární péče o diabetika
4. ledna 2022
Diabetologie

Dispenzární péče o diabetika

Diabetes mellitus (DM) v současnosti představuje onemocnění s narůstající prevalencí. Odhaduje se, že v Čes...
Detail článku arrow
Erektilní dysfunkce a diabetes mellitus
25. listopadu 2021
Diabetologie

Erektilní dysfunkce a diabetes mellitus

Erektilní dysfunkce (ED) představuje častý problém v souvislosti s diabetem mellitem (DM) a v některých pří...
Detail článku arrow
Metformin v léčbě diabetu 1. typu?
18. října 2021
Diabetologie

Metformin v léčbě diabetu 1. typu?

Diabetes mellitus 1. typu
Pro pacienty s diabetem 1. typu (DM1), dříve také nazývaným diabetes závislý na inzulinu, je základem inzul...
Detail článku arrow
Diabetes mellitus a léčba hypertenze
3. září 2021
Diabetologie

Diabetes mellitus a léčba hypertenze

Komplikace u diabetu
Arteriální hypertenze (AH) představuje rizikový faktor, který při souběhu s diabetem mellitem (DM) akceleru...
Detail článku arrow