Odborné články

Dispenzární péče o diabetika
4. ledna 2022
Diabetologie

Dispenzární péče o diabetika

Diabetes mellitus (DM) v současnosti představuje onemocnění s narůstající prevalencí. Odhaduje se, že v Čes...
Detail článku arrow
Erektilní dysfunkce a diabetes mellitus
25. listopadu 2021
Diabetologie

Erektilní dysfunkce a diabetes mellitus

Erektilní dysfunkce (ED) představuje častý problém v souvislosti s diabetem mellitem (DM) a v některých pří...
Detail článku arrow
Metformin v léčbě diabetu 1. typu?
18. října 2021
Diabetologie

Metformin v léčbě diabetu 1. typu?

Diabetes mellitus 1. typu
Pro pacienty s diabetem 1. typu (DM1), dříve také nazývaným diabetes závislý na inzulinu, je základem inzul...
Detail článku arrow
Diabetes mellitus a léčba hypertenze
3. září 2021
Diabetologie

Diabetes mellitus a léčba hypertenze

Komplikace u diabetu
Arteriální hypertenze (AH) představuje rizikový faktor, který při souběhu s diabetem mellitem (DM) akceleru...
Detail článku arrow
Záchyt gestačního diabetu
15. července 2021
Diabetologie

Záchyt gestačního diabetu

Diabetes mellitus 2. typu
Zvláštní postavení v rámci klasifikace diabetu má tzv. gestační diabetes mellitus (GDM). V tomto případě ne...
Detail článku arrow
Chronické komplikace diabetu − stručný přehled pro praxi
28. června 2021
Diabetologie

Chronické komplikace diabetu − stručný přehled pro praxi

Komplikace u diabetu
Chronické komplikace diabetu můžeme rozdělit na mikrovaskulární a makrovaskulární. Mikrovaskulární komplika...
Detail článku arrow
Pacient s diabetickou retinopatií v ambulanci PL dle aktuálních doporučení
1. března 2021
Diabetologie

Pacient s diabetickou retinopatií v ambulanci PL dle aktuálních doporučení

Komplikace u diabetu
Diabetická retinopatie patří společně s nefropatií a neuropatií do skupiny specifických mikrovaskulárních k...
Detail článku arrow
Diabetes − neodvratitelná hrozba? Aneb dokážeme zvednout své pacienty od televize?
18. listopadu 2020
Diabetologie

Diabetes − neodvratitelná hrozba? Aneb dokážeme zvednout své pacienty od televize?

Diabetes mellitus 2. typu
Podle statistických údajů došlo v České republice průběhu posledních 30−35 let ke ztrojnásobení počtu regis...
Detail článku arrow
Když dva dělají totéž, není to vždy totéž
2. listopadu 2020
Kardiologie

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž

Diabetes mellitus 2. typu
I tímto rčením by se dala uvést témata 1. ročníku Multioborových seminářů pořádaných společností Merck, kde...
Detail článku arrow
Metformin v perioperačním období ve světle aktuálních doporučení
29. září 2020
Diabetologie

Metformin v perioperačním období ve světle aktuálních doporučení

Komplikace u diabetu
U diabetiků užívajících metformin je ke snížení rizika laktátové acidózy v rámci perioperačního managementu...
Detail článku arrow