Odborné kurzy

Přehled aktuálních kurzů

Lékové a potravinové interakce založené na ovlivnění transportu levothyroxinu

Lékové a potravinové interakce založené na ovlivnění transportu levothyroxinu

Kurz seznamuje lékaře s lékovými a potravinovými metabolickými interakcemi levothyroxinu. Dále vlastnostmi levothyroxinu, jeho farmakodinamicnými lékovými interakcemi. Levothyroxin je vyjímečná molekula, je totiž prakticky nerozpustitelná ve vodě. Kurz shnuje také instrakce s nápoji a rostlinami.
Přejít na kurz na www.proLékaře.czarrow
Následná péče po prodělaném covid-19

Následná péče po prodělaném covid-19

Kurz seznámí lékaře s tématem COVID-19 a jeho následkym uvádí seznam onemocnění a zdravotních obtíží po 12 a více týdnech od vzniku onemocnění COVID-19, které nejsou vysvětlitelné jinou příčinou.
Přejít na kurz na www.proLékaře.czarrow
Betablokátory: co je třeba vědět z hlediska komorbidit a lékových interakcí

Betablokátory: co je třeba vědět z hlediska komorbidit a lékových interakcí

Výukový kurz představuje potřebný materál pro běžnou klinickou praxi. Betalokátory jsou velmi rozmanitou skupinou léků, mají rozdílné farmakologické vlasnosti a jsou využívány v léčbě celé řady onemocnění. Kolem BB je stále mnoho otazníků, především v léčbě KV onemocnění. Na mnohé otázky najdete odpovědi v tomto dobře didakticky zpracovaném kurzu. Podrobně je popsána patofyziologie sympatiku a parasympatiku, afinita k receptofům, klinické intrakce, NÚ. Jsou zdůrazněny i chyby, které se v léčbě BB dělávají.
Přejít na kurz na www.proLékaře.czarrow
Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi

Cílem a účelem kurzu je poskytnout lékaři v ambulantní praxi co možná nejjednodušší a všeobecně rychle dostupné metody diagnostiky a léčby depresivní fáze, která bývá nazývána také jako depresivní porucha. V anglicky psané literatuře vystupuje pod termínem major depressive disorder nebo pod zkratkou MDD.
Přejít na kurz arrow
Terapie osteoartrózy v praxi

Terapie osteoartrózy v praxi

Osteoartróza (OA) je nejčastější onemocnění periferních kloubů. Vyskytuje ve středním, a zejména ve vyšším věku. Ve vyspělých zemích se její prevalence s prodlužující se střední délkou života a epidemií obezity zvyšuje. OA je jednou z vedoucích příčin fyzického funkčního postižení a nejčastější indikací implantace kloubní náhrady.
Kurz je platný do: 15. června 2021
Přejít na kurz arrow
Nová éra v léčbě migrény

Nová éra v léčbě migrény

Interaktivní kurz s akreditací do 18. 10. 2021.
Přejít na kurz arrow
Co je dobré vědět o IPF

Co je dobré vědět o IPF

Interaktivní kurz, možné absolvovat do 10. 11. 2021.
Přejít na kurz arrow
Terapie osteoartrózy v praxi

Terapie osteoartrózy v praxi

Osteoartróza (OA) je nejčastější onemocnění periferních kloubů. Vyskytuje ve středním, a zejména ve vyšším věku. Ve vyspělých zemích se její prevalence s prodlužující se střední délkou života a epidemií obezity zvyšuje. OA je jednou z vedoucích příčin fyzického funkčního postižení a nejčastější indikací implantace kloubní náhrady.
Přejít na kurz arrow