Odborné kurzy

Přehled aktuálních kurzů

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu

Narůstající prevalence diabetu mellitu 2. typu (DM2) a diabetických komplikací vede k potřebě dostupnosti účinných a bezpečných terapeutických strategií. Inhibitory dipeptidylpeptidázy 4 (DPP-4) neboli gliptiny hrají důležitou roli v terapii DM2. Jde o léčiva působící na inkretinový systém, která snižují hyperglykémii, mají velmi dobrý bezpečnostní profil, jsou dobře snášena a neovlivňují výrazně hmotnost. Díky perorální formě podání představují snadnou a efektivní léčbu. Významnou předností léčby gliptiny je nízké riziko hypoglykémie. U mnoha pacientů jde o druhý krok v léčbě diabetu při nedostatečné kompenzaci metforminem nebo při jeho nesnášenlivosti či kontraindikaci. Následující kurz je zaměřen na aktuální postavení gliptinů v léčbě diabetu a na praktické aspekty jejich použití. Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.
 Přejít na kurz na www.proLékaře.czarrow

Svět praktické medicíny 1/2023 (znalostní test z časopisu)

Svět praktické medicíny 1/2023 (znalostní test z časopisu)

Svět praktické medicíny 1/2023 (znalostní test z časopisu)
 Přejít na kurz na www.proLékaře.czarrow

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou

Význam a role praktického lékaře, který je často nepostradatelnou spojkou mezi specialistou a pacientem, jsou i ústředním tématem kreditovaného webináře, který jsme pro Vás na podzim připravili ze záznamu z 6. října 2022 na portálu proLékaře.cz. Kurz se skládá z přednášek z oblasti kardiologie, diabetologie, endokrinologie, hojení ran a adiktologie.
 Přejít na kurz na www.proLékaře.czarrow

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy

Následující kurz provede účastníky problematikou karcinomu štítné žlázy. Výklad začíná od epidemiologie a diagnostiky, protože zhoubné novotvary štítné žlázy bývají zachycovány jako vedlejší nálezy při vyšetřeních z jiné indikace. Detailní pozornost je věnována stratifikaci rizika rekurence karcinomu podle aktuálních odborných poznatků. V návaznosti na to se autor zabývá otázkou adekvátní profylaxe pomocí supresní terapie, v níž hraje klíčovou roli správné určení cílových hodnot TSH. Kurz je důležitým příspěvkem k problematice overtreatmentu.
 Přejít na kurz na www.proLékaře.czarrow
Výběr a dávkování betablokátorů v ambulantní praxi

Výběr a dávkování betablokátorů v ambulantní praxi

Prezentace stručným způsobem shrnuje poznatky o betablokátorech. Vedle mechanismu jejich účinku a rozdílů mezi jednotlivými preparáty (zejména ve smyslu působení na jednotlivé receptory) se prakticky věnuje indikacím, kontraindikacím a některým možným chybám při jejich preskripci. Kromě role betablokátoru jako tradičního antiarytmika se ovšem kurz zaměřuje i na další možnosti využití betablokády, jako je například profylaxe migrény nebo léčba diabetu mellitu či onkologických nemocí.
 Přejít na kurz na www.proLékaře.czarrow
Terapie osteoartrózy v praxi

Terapie osteoartrózy v praxi

Osteoartróza (OA) je nejčastější onemocnění periferních kloubů. Vyskytuje ve středním, a zejména ve vyšším věku. Ve vyspělých zemích se její prevalence s prodlužující se střední délkou života a epidemií obezity zvyšuje. OA je jednou z vedoucích příčin fyzického funkčního postižení a nejčastější indikací implantace kloubní náhrady.
Přejít na kurz arrow