Laboratorní testy štítné žlázy: Jak je indikovat a interpretovat

Laboratorní testy štítné žlázy: Jak je indikovat a interpretovat

V širokém spektru onemocnění, která praktický lékař diagnostikuje a léčí, nalezneme i choroby štítné žlázy. Kdy je třeba na tyreopatie pomýšlet, kdy indikovat laboratorní testy? A jak s jejich výsledky naložit?

Úvod

Základem diagnostiky onemocnění štítné žlázy je samozřejmě anamnéza a klinické vyšetření pacienta. Vzhledem k limitovaným nákladům na laboratorní vyšetření i mnoha dalším aspektům je důležité odběry racionálně plánovat a získané informace využít k nalezení osob ve zvýšeném riziku. Často se tak bohužel neděje. Většina příznaků onemocnění štítné žlázy je nespecifických a jejich vnímání pacientem je značně subjektivní, což situaci znesnadňuje. S klasickými klinickými příznaky těžké tyreopatie se totiž díky časnému záchytu setkáváme jen raritně.

1. Rizikové skupiny a pacienti s netypickými příznaky

U pacientů, kteří mají vyšší pravděpodobnost vzniku tyreopatie, je vhodné provádět screeningové vyšetření TSH (tyreoidálního stimulačního hormonu) v intervalu 2–4 let.

Mezi základní rizikové skupiny patří:

 • ženy nad 50 let
 • pacienti s pozitivní OA, RA
 • pacienti po operacích v oblasti krku, po radioterapii v oblasti krku a hrudníku
 • pacienti s autoimunitním onemocněním (DM 1. typu, celiakie apod.)
 • pacienti užívající některé léky (amiodaron, lithium aj.)

TSH je základním laboratorním testem pro diagnostiku periferních funkčních tyreoidálních poruch. Pokud je v normě, lze periferní funkční poruchu s jistotou vyloučit. TSH není vhodné vyšetřovat v době probíhajícího jiného akutního onemocnění nebo v době rekonvalescence. V tomto období je vysoký záchyt falešně abnormálních výsledků. Laboratorní diagnostika by měla být dvoufázová − nejdříve vyšetření tyreoidální funkce a při potvrzení dysfunkce následuje pátrání po příčině (vyšetření protilátek).

 • Je-li TSH snížený, je vhodné opakovat laboratorní vyšetření TSH za 6–8 týdnů a doplnit FT4 (volný thyroxin) a FT3 (volný trijodthyronin). Je-li TSH opět snížený a FT4 a FT3 normální, může jít o subklinickou periferní hypertyreózu nebo nespecifickou supresi TSH v rámci jiného celkového onemocnění.
 • Je-li TSH zvýšený, je vhodné opakovat vyšetření za 6–8 týdnů a doplnit FT4 a TPOAb (protilátky proti tyreoidální peroxidáze). Je-li TSH znovu zvýšený a FT4 snížený, jde o manifestní periferní hypotyreózu. Je-li TSH zvýšený a FT4 normální, může jít o subklinickou hypotyreózu. Mírná elevace TSH může mít i netyreoidální příčinu a až u třetiny pacientů se spontánně normalizuje.
 • Mírně až středně zvýšený TSH a zvýšený FT4 může být známkou centrální hypertyreózy, výrazně zvýšený TSH a jen mírně zvýšený FT4 bývá zaznamenán v případě non-compliance se substituční léčbou.

Před stanovením diagnózy je třeba provést kontrolní vyšetření alespoň ve 2 vzorcích krve v odstupu 8–12 týdnů.

2. Přítomnost typických známek hypo- či hyperfunkce

Při typických známkách tyreopatie je diagnóza evidentní. Je tedy možné vyšetřovat najednou TSH, FT4 a FT3 (u hyperfunkce) a TSH a FT4 (u hypofunkce). U rozvinuté hypertyreózy je TSH snížený a FT4 nebo FT3 zvýšené. U rozvinuté hypotyreózy je TSH zvýšený a FT4 snížený.

Mezi příznaky hypertyreózy patří zejména:

 • sinusová tachykardie, dysrytmie (fibrilace a flutter síní), palpitace
 • hmotnostní úbytek
 • třes
 • pocení, intolerance tepla
 • svalová slabost
 • poruchy menstruačního cyklu, komplikace v graviditě včetně potrácení
 • psychické změny: nervozita, podrážděnost, neklid

Hypotyreóza se projevuje:

 • bradykardií, AV blokádami
 • zpomalením psychomotorického tempa
 • hypomimií
 • zimomřivostí
 • špatnou kvalitou vlasů, suchou kůží, vymizením axilárního či pubického ochlupení
 • u žen poruchami menstruačního cyklu, potrácením, sterilitou, u mužů snížením libida

3. Podezření na centrální tyreoidální poruchu / rezistenci vůči tyreoidálním hormonům

Při podezření na centrální tyreoidální poruchy nebo rezistenci na tyreoidální hormony je vhodné vyšetřit najednou TSH a FT4. Nejčastěji se jedná o:

 • patologii v oblasti hypothalamu a hypofýzy
 • stavy po předchozí operaci v oblasti hypothalamu a hypofýzy
 • syndrom rezistence vůči tyreoidálním hormonům v RA

Tito pacienti patří do péče endokrinologa.

4. Pacient s jiným akutním či závažným chronickým onemocněním

V terénu akutních či závažných chronických onemocnění jsou laboratorní testy štítné žlázy zkresleny základní netyreoidální chorobou – tzv. syndromem nízkého T3. Tento stav nevyžaduje specifickou tyreoidální léčbu. Jedná se o důsledek změny dejodace T4 na T3 a centrální útlum tyreoidální osy.

Stanovení příčiny

Po stanovení tyreoidální dysfunkce je nutné objasnit její příčinu. U hypotyreózy se vyšetřují nejprve TPOAb. Jejich pozitivita dokazuje účast autoimunitního procesu ve štítné žláze. TGAb (protilátky proti tyreoglobulinu) se vyšetřují, pouze je-li hladina TPOAb normální. Diferenciální diagnostika příčin hypertyreózy spadá do kompetence endokrinologa.

Laboratorní vyšetření patří k základním metodám diagnostiky tyreopatií. Je však třeba je indikovat racionálně, s ohledem na anamnestické údaje i klinické příznaky, a neukvapovat se s diagnostickými závěry.

(dos)

Zdroje:

 1. Boran G., Moran N., McGowan A. et al. A Quick Reference Guide for Use of Thyroid Function Tests in Primary Care. National Clinical Programme for Pathology, National Laboratory Handbook2016: 25–28.
 2. Werhun A., Hamilton W. Thyroid function testing in primary care: overused and under-evidenced? A study examining which clinical features correspond to an abnormal thyroid function result. Fam Pract 2015; 32 (2): 187–191, doi: 10.1093/fampra/cmv010.
 3. Límanová Z., Jiskra J., Moravčíková D., Karen I. Diagnostika a léčba tyreopatií. Doporučené postupy pro všeobecné praktické lékaře. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha, 2015.

Doporučené doporučení a tipy

Motivace pacienta k léčbě a preventivním opatřením
3. května 2021

Motivace pacienta k léčbě a preventivním opatřením

Jedním z klíčových faktorů úspěšnosti léčby je nejen úzká spolupráce mezi lékařem a pacientem, ale předevší...
Detail článku arrow
Zaměňování léčiv opět horkým tématem
26. dubna 2021

Zaměňování léčiv opět horkým tématem

V poslední době se čím dál tím více řeší vhodnost vzájemného zaměňování léčivých přípravků se stejnou účinn...
Detail článku arrow
Možnosti využití sdíleného lékového záznamu pacienta
1. března 2021

Možnosti využití sdíleného lékového záznamu pacienta

Již budoucím lékařům v nižších ročnících studia medicíny je neustále opakováno, že dobře odebraná anamnéza...
Detail článku arrow