Poddávkování či předávkování levothyroxinem: Jak vzniká a co způsobuje?

Poddávkování či předávkování levothyroxinem: Jak vzniká a co způsobuje?

Diagnostika hypotyreózy většinou nečiní větší potíže. Při její léčbě levothyroxinem však nedosahuje cílové koncentrace TSH dle odhadů 35−60 % pacientů. V následujícím textu stručně shrnujeme, v čem u pacientů s hypotyreózou spočívá riziko poddávkování nebo předávkování levothyroxinem.

Poddávkování levothyroxinem

Poddávkování levothyroxinem může být způsobeno nejen špatně zvolenou dávkou, ale také interakcí s potravinami či léky (uhličitanem vápenatým, léky obsahujícími železo, inhibitory protonové pumpy, antacidy s obsahem hliníku, sukralfátem…), komorbiditami pacienta (gastritidou pozitivní na Helicobacter pylori, atrofickou gastritidou, celiakií, karcinomem žaludku…) či nedodržováním léčby. V některých případech je poddávkování bezpříznakové, jindy je spojené s přetrvávajícími příznaky hypotyreózy. Největší problém v případě poddávkování představuje pravděpodobně zvýšené kardiovaskulární (KV) riziko.

Tab. 1  Příznaky hypotyreózy dle systémů

Systém

Klinické projevy

Obecně, metabolismus

častý pocit chladu, únava, nárůst hmotnosti

Kardiovaskulární

intolerance fyzické zátěže, dušnost (dyslipidémie, bradykardie, hypertenze)

Senzorický

chraplavý hlas, snížená chuť k jídlu, zhoršení sluchu a zraku

Nervový

zhoršení paměti, parestezie, zhoršení nálady

Gastrointestinální

zácpa

Endokrinní

subfertilita až infertilita, porucha menstruačního cyklu, galaktorea

Muskuloskeletální

svalová slabost a křeče, artralgie

Hemostáza a krev

únava, anémie

Kůže a vlasy

suchá kůže, vypadávání vlasů

Močový

porucha funkce ledvin (snížená glomerulární filtrace)

Pro dosažení optimální resorpce léčiva ze střeva je nutné užívat levothyroxin nalačno, 30–60 minut před snídaní a ostatními léky, a zapít pouze čistou vodou (nikoliv čajem či kávou).

Předávkování levothyroxinem

Při předávkování levothyroxinem se mohou vyskytnout příznaky hypertyreózy, a to zvláště pokud je na začátku léčby dávka zvyšována příliš rychle.

Tab. 2  Příznaky předávkování levothyroxinem dle systémů

Systém

Klinické projevy

Obecně

návaly horka, horečka, pocení, bolest hlavy

Imunitní systém

hypersenzitivní reakce (vyrážka, svědění, edém)

Metabolismus

úbytek hmotnosti

Nervový systém

třes, neklid, excitabilita, nespavost

Kardiovaskulární systém

anginózní bolest, srdeční arytmie, palpitace, tachykardie, hypertenze, srdeční selhání, infarkt myokardu

Respirační systém

dušnost

Gastrointestinální systém

zvýšená chuť k jídlu, bolest břicha, nauzea, průjem, zvracení

Svalová a kosterní soustava

svalová slabost a křeče

Reprodukční systém

nepravidelná menstruace

V souvislosti s předávkováním je třeba opět zdůraznit zejména zvýšené KV riziko (ICHS, fibrilace síní, srdeční selhání…) zodpovědné za zvýšenou mortalitu. Dlouhodobá hypertyreóza je spojována i s osteoporózou a zvýšeným rizikem fraktury nejen u postmenopauzálních žen.

Doporučení a tipy na závěr

Denní dávka levothyroxinu by měla být individuálně stanovena na základě výsledků laboratorních testů (pro sledování léčby je nejvhodnější monitorovat sérovou koncentraci TSH) a klinických vyšetření. Zkušenosti ukázaly, že u pacientů s nízkou tělesnou hmotností je dostatečná nižší dávka levothyroxinu. Naopak u pacientů s poruchou resorpce ve střevě jsou často nutné vyšší dávky.

Při zahajování léčby je třeba postupovat opatrně, titrovat dávku levothyroxinu postupně a plné substituční dávky dosáhnout za 2–3 měsíce. U dospělých pacientů se obecně začíná s dávkou 25–50 µg, cílové dávky 100–200 µg je vhodné dosáhnout jejím zvyšováním po 25–50 µg v intervalech 2–4 týdnů. U starších osob a u pacientů s KV onemocněním nebo závažnou/chronickou hypotyreózou musí být zvolena ještě nižší počáteční dávka, která je poté pomalu a v delších intervalech zvyšována. Ke zlepšení klinického stavu a stabilizaci dochází obvykle za 3–6 měsíců, někdy i dříve. Poté postačí kontrola TSH a klinického stavu za 6–12 měsíců.

Důležitá je celková dávka levothyroxinu za týden, respektive jeho průměrná denní dávka. Optimálního dávkování tak lze dosáhnout např. i vynecháním dávky po 1–2 dny v týdnu. Levothyroxin Euthyrox (Merck) má výhodu dostupnosti v 9 různých silách: 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150 a 200 µg. Pacient tak většinou i při změně dávkování stále užívá 1× denně 1 tabletu, kterou nemusí půlit.

(mafi)

Zdroje:

  1. Chaker L., Bianco A. C., Jonklaas J. et al. Hypothyroidism. Lancet 2017; 390 (10101): 1150−1562, doi: 10.1016/S0140-6736(17)30703-1.
  2. Jiskra J. Optimalizace dávkování levothyroxinu v různých medicínských situacích. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze. Dostupné na: https://docplayer.cz/109474078-Optimalizace-davkovani-levotyroxinu-v-ruznych-medicinskych-situacich.html
  3. SPC Euthyrox. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC154552.pdf&type=spc&as=euthyrox-spc
  4. Límanová Z., Jiskra J., Moravčíková D. a kol. Diagnostika a léčba tyreopatií. Novelizace 2015. Doporučené a diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, SVL ČLS JEP, Praha, 2015. Dostupné na: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy-od-2013/Stitna-zlaza.pdf

Doporučené doporučení a tipy

Tahák: Terapie hypertenze v kostce: Kdy a jak zahájit léčbu?
15. listopadu 2023

Tahák: Terapie hypertenze v kostce: Kdy a jak zahájit léčbu?

Hypertenze
Arteriální hypertenze (AH) spolu s diabetem mellitem (DM), dyslipidémií, obezitou a kouřením představují ne...
Detail článku arrow
Tyreopatie v primární péči:      Co zásadního přináší novelizace doporučených postupů?
2. listopadu 2023
Endokrinologie

Tyreopatie v primární péči: Co zásadního přináší novelizace doporučených postupů?

Tyreopatie
Zveme vás ke sledování série minivideí, v nichž prezentujeme aktuální informace týkající se diagnostiky a l...
Detail článku arrow
Pracovnělékařské prohlídky - přehled
1. září 2023

Pracovnělékařské prohlídky - přehled

Účelem pracovnělékařských prohlídek je zjištění aktuálního zdravotního stavu zaměstnance, posouzení nutnost...
Detail článku arrow