Videozáznamy přednášek semináře Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství

Videozáznamy přednášek semináře Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství

Pořadatelem mezioborového semináře je již tradičně Pharma Product Management ve spolupráci s III. interní klinikou - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN a ve spolupráci s Českou endokrinologickou společností ČLS JEP a Českou diabetologickou společností ČLS JEP.

Videa najdete na stránce Medimerck.cz.

Doporučené doporučené postupy

Videozáznamy přednášek semináře Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství
13. dubna 2021

Videozáznamy přednášek semináře Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství

Detail článku arrow