Videozáznamy přednášek semináře Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství

Videozáznamy přednášek semináře Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství

Letos poprvé museli pořadatelé oblíbený mezioborový seminář Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství přesunout z březnového termínu na září. Letos poprvé jsme se rozhodli přednášky této výjimečné akce natočit. Není asi potřeba říkat proč. Velmi nás potěšilo, že sílící pandemie COVID-19 zaregistrované účastníky neodradila a přišli téměř v plném počtu. A pro ty, kteří se z různých důvodů zúčastnit nemohli, jsme připravili videozáznamy celých přednášek.

Pořadatelem mezioborového semináře je již tradičně Pharma Product Management ve spolupráci s III. interní klinikou - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN a ve spolupráci s Českou endokrinologickou společností ČLS JEP a Českou diabetologickou společností ČLS JEP.

Videa najdete na stránce Medimerck.cz.

Doporučené doporučené postupy

Videozáznamy přednášek semináře Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství
13. dubna 2021

Videozáznamy přednášek semináře Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství

Letos poprvé museli pořadatelé oblíbený mezioborový seminář Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenstv...
Detail článku arrow