Desatero správného měření krevního tlaku v ordinaci

Desatero správného měření krevního tlaku v ordinaci

Ačkoliv jsou pravidla pro měření krevního tlaku (TK) v podstatě jednoduchá, nebývají vždy zcela dodržována, a není proto na škodu si je občas připomenout. Přinášíme vám stručný souhrn zásad měření krevního tlaku dle doporučení České společnosti pro hypertenzi (ČSH) a Centra doporučených postupů pro praktické lékaře SVL ČLS JEP.

10 zásad validního měření krevního tlaku

 1. V místnosti je příjemná teplota.
   
 2. Pacient sedí rovně, ale uvolněně opřený o opěradlo židle. Jeho předloktí spočívá na podložce tak, aby se paže nacházela ve výši srdce. Nohy má nepřekřížené a dotýkají se podlahy.
   
 3. Před měřením by měl pacient sedět v naprostém klidu alespoň 5, lépe však 10 minut. Také by neměl před měřením cvičit ani například dobíhat do ordinace na poslední chvíli – pak je potřebná doba klidu ještě delší. Nejméně 30 minut před měřením nesmí kouřit nebo pít kávu, kolu či energetické nápoje.
   
 4. Při prvním kontaktu s pacientem provádíme měření na obou pažích. Při kontrolních vyšetřeních měříme tlak vždy na stejné paži, a to na té, kde byl vstupně naměřený vyšší krevní tlak.
   
 5. Je nutné použít přiměřeně širokou a dlouhou manžetu. Při obvodu paže do 33 cm se používá manžeta šíře 12 cm, při obvodu 33–41 cm je vhodná manžeta šíře 15 cm, pro paži s obvodem nad 41 cm pak manžeta šíře 18 cm.
   
 6. Zlatým standardem je měření tlaku auskultační metodou. V případě digitálních tonometrů by měly být používány pouze přístroje, které jsou validované podle mezinárodního protokolu (viz www.dableeducational.org). Používané tonometry musejí pravidelně procházet povinnými metrologickými kontrolami.
   
 7. Při měření auskultační metodou manžetu nafoukneme na tlak o 30 mmHg vyšší než ten, při kterém došlo k vymizení radiálního pulzu. Vhodná rychlost snižování tlaku v manžetě při měření je 2–3 mmHg/s. Diastolický tlak odečítáme u všech jedinců, včetně těhotných žen a dětí, při vymizení ozev. TK odečítáme s přesností na 2 mmHg.
   
 8. Měření opakujeme 3× a řídíme se průměrem z 2. a 3. měření. Jednotlivá měření provádíme s minimálně minutovým odstupem.
   
 9. Během měření by neměl hovořit ani vyšetřovaný, ani vyšetřující.
   
 10. U starších nemocných a diabetiků s hypertenzí je vhodné doplnit měření TK vestoje pro častější možnost ortostatické hypotenze. Měření provádíme většinou po 1 minutě vzpřímené polohy.

Frekvence kontrol krevního tlaku

Dle České společnosti pro hypertenzi jsou vhodné pravidelné klinické kontroly v následujících časových intervalech:

 • stabilizovaní hypertonici – 1× za 3 měsíce
 • komplikované nebo nevyrovnané stavy, na počátku léčby a při změně antihypertenziva – 1× za 4–6 týdnů
 • stabilizovaní pacienti s nízkým celkovým KV rizikem – až 1× za 6 měsíců

Pokud se nedaří kombinační medikamentózní léčbou dosáhnout cílových hodnot TK, měl by praktický lékař zvážit odeslání nemocného k odborníkovi (internistovi/kardiologovi), eventuálně rovnou do centra pro léčbu hypertenze − jejich seznam lze nalézt na stránkách ČSH (www.hypertension.cz).

(viv)

Zdroje:

 1. Karen I., Filipovský J. Arteriální hypertenze. Novelizace 2014. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha, 2014.
 2. Linhart A., Ceral J., Filipovský J. Praktický postup České společnosti pro hypertenzi: Měření krevního tlaku. 1. část: Obecné principy. Hypertenze a kardiovaskulární prevence 2016; 2: 24–27. Dostupné na: www.hypertension.cz/sqlcache/mereni-cast-1.pdf
 3. Ceral J., Linhart A., Filipovský J. Praktický postup České společnosti pro hypertenzi: Měření krevního tlaku. 2. část: Měření krevního tlaku v ordinaci. Hypertenze a kardiovaskulární prevence 2016; 2: 28–33. Dostupné na: www.hypertension.cz/sqlcache/mereni-cast-2.pdf

Doporučené doporučení a tipy

Tahák: Terapie hypertenze v kostce: Kdy a jak zahájit léčbu?
15. listopadu 2023

Tahák: Terapie hypertenze v kostce: Kdy a jak zahájit léčbu?

Hypertenze
Arteriální hypertenze (AH) spolu s diabetem mellitem (DM), dyslipidémií, obezitou a kouřením představují ne...
Detail článku arrow
Tyreopatie v primární péči:   Co zásadního přináší novelizace doporučených postupů?
2. listopadu 2023
Endokrinologie

Tyreopatie v primární péči: Co zásadního přináší novelizace doporučených postupů?

Tyreopatie
Zveme vás ke sledování série minivideí, v nichž prezentujeme aktuální informace týkající se diagnostiky a l...
Detail článku arrow
Pracovnělékařské prohlídky - přehled
1. září 2023

Pracovnělékařské prohlídky - přehled

Účelem pracovnělékařských prohlídek je zjištění aktuálního zdravotního stavu zaměstnance, posouzení nutnost...
Detail článku arrow