Domácí měření krevního tlaku: 7 rad pro vaše pacienty

Domácí měření krevního tlaku: 7 rad pro vaše pacienty

Kdy doporučit pacientovi, aby si měřil krevní tlak doma? A jak mu poradit, aby postupoval správně? Následující článek můžete použít jako inspiraci nebo jej rovnou vytisknout a pacientovi předat.

Vhodné indikace a načasování

Měření krevního tlaku (TK) pacientem v domácích podmínkách pomůže zajistit jeho lepší spolupráci při léčbě arteriální hypertenze. Je však důležité, aby domácí měření tlaku bylo zavedeno teprve u pacienta, který dobře spolupracuje a nebude měřením neurotizován.

Domácí měření tlaku je výhodné také při podezření na hypertenzi bílého pláště (normální hodnoty TK při domácím měření a vysoké hodnoty v ordinaci) nebo na maskovanou hypertenzi (patologické domácí hodnoty a normální hodnoty TK v ordinaci).

Dlouhodobě stačí kontrolovat si TK 1–2× týdně. Vhodné také je, když si pacient měří tlak intenzivněji zhruba 7 dní před návštěvou lékaře. Doporučit lze 2 měření ráno a 2 večer, vždy v intervalech zhruba 2–3 minut.

Tipy pro pacienta

  • Používejte vhodný tonometr! Vhodnost jednotlivých tonometrů pro domácí měření si lze ověřit na webu České společnosti pro hypertenzi (www.hypertension.cz) nebo na adrese www.dableeducational.org. Na těchto stránkách se inspirujte i při nákupu tonometru. Přístroje s manžetou přikládanou na prsty či zápěstí jsou nevhodné.
  • Před měřením tlaku krve alespoň 5 minut vsedě odpočívejte.
  • Nejméně 30 minut před měřením nekuřte a nepijte alkohol.
  • TK si měřte vsedě s opřenými zády. Obě nohy mějte na zemi a nezkřížené. Předloktí mějte volně opřené o stůl tak, aby paže – potažmo manžeta tonometru – byla ve výšce srdce.
  • Tlak si měřte vždy na stejné paži.
  • Vyhrňte si rukáv – nikdy nedávejte manžetu přes oblečení. Na paži si nasaďte manžetu tonometru, její okraj by měl být zhruba 2 cm nad loketní jamkou.
  • Během měření nemluvte a nehýbejte se.
  • Hodnoty krevního tlaku si zapisujte. Kromě nich zaznamenávejte i každou významnou zdravotní událost (např. změnu léků, aktuální zdravotní potíže).

(viv)

Zdroje:

  1. Karen I., Filipovský J. Arteriální hypertenze. Novelizace 2014. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha, 2014.
  2. Linhart A., Ceral J., Filipovský J. Praktický postup České společnosti pro hypertenzi: Měření krevního tlaku. 1. část: Obecné principy. Hypertenze a kardiovaskulární prevence 2016; 2: 24–27. Dostupné na: www.hypertension.cz/sqlcache/mereni-cast-1.pdf

Doporučené doporučení a tipy

Motivace pacienta k léčbě a preventivním opatřením
3. května 2021

Motivace pacienta k léčbě a preventivním opatřením

Jedním z klíčových faktorů úspěšnosti léčby je nejen úzká spolupráce mezi lékařem a pacientem, ale předevší...
Detail článku arrow
Zaměňování léčiv opět horkým tématem
26. dubna 2021

Zaměňování léčiv opět horkým tématem

V poslední době se čím dál tím více řeší vhodnost vzájemného zaměňování léčivých přípravků se stejnou účinn...
Detail článku arrow
Možnosti využití sdíleného lékového záznamu pacienta
1. března 2021

Možnosti využití sdíleného lékového záznamu pacienta

Již budoucím lékařům v nižších ročnících studia medicíny je neustále opakováno, že dobře odebraná anamnéza...
Detail článku arrow