Možnosti využití sdíleného lékového záznamu pacienta

Možnosti využití sdíleného lékového záznamu pacienta

Již budoucím lékařům v nižších ročnících studia medicíny je neustále opakováno, že dobře odebraná anamnéza znamená tři čtvrtiny diagnózy. A že tomuto umění se učíme celý profesní život. Co však zmůže byť i ostřílený lékař, když se na otázku „Jaké užíváte léky?“ dočká odpovědi, že “takové bílé kulaté”?

Co je lékový záznam?

Sdílený lékový záznam, jedna z nadstavbových možností elektronické preskripce, je evidencí všech předepsaných a vydaných léků konkrétního pacienta. Tedy soupis všech léků, který danému pacientovi kdy předepsali všichni jeho ošetřující lékaři. Tato funkcionalita byla jednou z hlavních očekávaných výhod, jež slibovalo zavedení eReceptu, narazila však na legislativní problém ochrany citlivých osobních údajů. Novelou zákona, která je platná od prosince 2019, je možné tyto údaje sdílet a lékový záznam tak naplno využívat.

Kdo a jak do něj může nahlížet?

Do sdíleného lékového záznamu pacienta mohou po ověření „elektronické totožnosti“ nahlížet lékaři, lékárníci, kliničtí farmaceuti i sami pacienti, pokud mají zřízený certifikát pro elektronickou identifikaci.

Pro možnost nahlížení do lékového záznamu je třeba nejdřív splnit tzv. podmínku pro první nahlédnutí. To znamená: 

  • buď předepsat pacientovi jakýkoliv lék, který si vyzvedne
  • nebo identifikovat pacienta zadáním čísla dokladu totožnosti (občanského průkazu či cestovního pasu).

Poté je možné si již bez dalšího ověřování procházet seznam předepsaných léků. Výrobci softwarových nástrojů pro ambulance mají tuto možnost implementovanou do svých programů. Každý takovýto přístup je automaticky zalogován.

Je třeba zdůraznit, že do lékového záznamu je možné nahlédnout pouze v případě, že pacient byl ztotožněn v registru obyvatel. Napsat eRecept je možné i bez ztotožnění, ale pro náhled do sdíleného lékového záznamu je již ztotožnění nutné.

Za jakých podmínek je možné odepřít přístup?

V současné právní úpravě je nastaven systém tzv. opt-out. To znamená, že se předpokládá, že pacient implicitně dává souhlas s nahlížením do lékového záznamu. V případě, že nechce umožnit nahlížení, má možnost (option) vyslovit explicitní nesouhlas a ze systému vystoupit (out). Svůj nesouhlas může pacient vyslovit kdykoliv a rovněž kdykoliv jej může odvolat. 

Jaké parametry nesouhlasu může pacient zvolit?

  • Pro všechny lékaře s výjimkou těch, kterým přístup umožní individuálně.
  • Pro všechny lékárníky s výjimkou těch, kterým přístup umožní individuálně.
  • Pro všechny klinické farmaceuty s výjimkou těch, kterým přístup umožní individuálně.
  • Pro jakoukoliv kombinaci výše uvedených.

Jaké jsou výhody a limitace lékového záznamu?

Sdílený lékový záznam je pro všechny lékaře zajisté užitečným pomocníkem v případě, že si pacient například nemůže vzpomenout na užívanou medikaci (největší význam má zejména v prostředí urgentních příjmů a zdravotnické záchranné služby). 

Dále je vhodný v situacích, kdy pacient užívá duplicitní medikaci od dvou různých odborníků (např. zároveň warfarin a DOAC). Velkou nevýhodou v současné době ovšem je, že lékař musí do tohoto záznamu aktivně nahlédnout. To znamená, že pokud se například kardiolog do lékového záznamu sám aktivně nepodívá, může přímá antikoagulancia předepisovat nadále, zatímco pacient si chodí za svým praktickým lékařem pro warfarin. Zůstává nicméně otázkou, zda neustálé automatické připojování k úložišti a vyhledávání všech léků od různých specialistů při každém předpisu léčiva nebude lékaře neúměrně zdržovat.

Další možností jak lékový záznam využít je sledování interakcí předepisovaných léčiv. Zde před nám stojí jako velká výzva funkční systém, který by měl rozpoznat lékové interakce mezi řádově deseti dvaceti léčivy, jež pacient užívá, vyhodnotit jejich rizikovost a nezahltit lékaře opakovanými hláškami, že „perindopril s amlodipinem mohou vést k hypotenzi“.

Celkově však v řadě specifických situací sdílený lékový záznam může být vítaným pomocníkem a bude rozhodně zajímavé i nadále sledovat, jak se bude do budoucna vyvíjet.

(zem)

Zdroje:
1. Co je to sdílený lékový záznam? SÚKL. Dostupné na: www.epreskripce.cz/co-je-sdileny-lekovy-zaznam
2. Informace ke změnám vyplývajícím ze schválené novely zákona o léčivech. SÚKL, 22. října 2019, Dostupné na: www.epreskripce.cz/aktuality/informace-ke-zmenam-vyplyvajicim-ze-schvalene-novely-zakona-o-lecivech
3. Vysvětlení nastavení souhlasů/nesouhlasů s nahlížením na sdílený lékový záznam. SÚKL, 29. listopadu 2019. Dostupné na: www.epreskripce.cz/aktuality/vysvetleni-nastaveni-souhlasunesouhlasu-s-nahlizenim-na-sdileny-lekovy-zaznam

Doporučené doporučení a tipy

Tahák: Terapie hypertenze v kostce: Kdy a jak zahájit léčbu?
15. listopadu 2023

Tahák: Terapie hypertenze v kostce: Kdy a jak zahájit léčbu?

Hypertenze
Arteriální hypertenze (AH) spolu s diabetem mellitem (DM), dyslipidémií, obezitou a kouřením představují ne...
Detail článku arrow
Tyreopatie v primární péči:      Co zásadního přináší novelizace doporučených postupů?
2. listopadu 2023
Endokrinologie

Tyreopatie v primární péči: Co zásadního přináší novelizace doporučených postupů?

Tyreopatie
Zveme vás ke sledování série minivideí, v nichž prezentujeme aktuální informace týkající se diagnostiky a l...
Detail článku arrow
Pracovnělékařské prohlídky - přehled
1. září 2023

Pracovnělékařské prohlídky - přehled

Účelem pracovnělékařských prohlídek je zjištění aktuálního zdravotního stavu zaměstnance, posouzení nutnost...
Detail článku arrow