Slovníček zkratek používaných v echokardiografii

Slovníček zkratek používaných v echokardiografii

Zkratky jsou v echokardiografii běžnou součástí popisu výsledků vyšetření. Odvozují se jak od českých, tak i od anglických pojmů. Jak tedy správně rozumět těm nejčastěji používaným?

Zkratky popisující anatomii srdce a cév a související pojmy

Levá komora − LK, případně LV (left ventricle)

 • LVOT − výtokový trakt levé komory (left ventricular outflow tract) 
 • LVIDd − diastolický rozměr levé komory (left ventricular internal diameter end-diastole)
 • LVIDs − systolický rozměr levé komory (left ventricular internal diameter end-systole)
 • LVPWd − diastolická tloušťka zadní stěny levé komory (left ventricular posterior wall diastole)
 • LVPWs − systolická tloušťka zadní stěny levé komory (left ventricular posterior wall systole)

Pravá komora − PK, případně RV (right ventricle)

 • RVOT − výtokový trakt pravé komory (right ventricular outflow tract)

Levá síň − LS, případně LA (left atrium)

 • LAVI − indexovaný objem levé síně (left atrial volume index)

Pravá síň − PS, případně RA (right atrium)

Interventrikulární septum − IVS

 •   IVSd − end-diastolická tloušťka septa (interventricular septum diastole)
 •   IVSs − end-systolická tloušťka septa (interventricular septum systole)

Interatriální septum − IAS

Mitrální chlopeň − Mi, případně MV (mitral valve)

 • MVA − plocha mitrálního ústí (mitral valve area)

Trikuspidální chlopeň − Tri, případně TV (tricuspidal valve)

Aortální chlopeň − AV (aortic valve)

 • RCC − pravý koronární cíp (right coronary cusp)
 • LCC − levý koronární cíp (left coronary cusp)
 • NCC − nekoronární cíp (non-coronary cusp)

Pulmonální chlopeň − PV (pulmonic/pulmonary valve)

Aorta − Ao

 •   AVA − plocha aortálního ústí (aortic valve area)

Aortální anulus − AA (místo měřeného průměru chlopně v odstupech jejích cípů během systoly)

Plicní tepna − AP (arteria pulmonalis)

Dolní dutá žíla − DDŽ, případně IVC nebo VCI (inferior vena cava nebo vena cava inferior)

Horní dutá žíla − HDŽ, případně SVC nebo VCS (superior vena cava nebo vena cava superior)

Zkratky popisující fyziologii srdce a cév (abecedně)

Diastolický tlak v plícnici − PADP (pulmonary artery diastolic pressure)

Ejekční čas levé komory − LVET (left ventricular ejection time)

Ejekční frakce − EF (ejection fraction)

End-diastolický objem − EDV (end-diastolic volume)

End-systolický objem − ESV (end-systolic volume)

Izovolumová relaxace − IVRT (isovolumic relaxation time)

Regurgitační frakce − RF (regurgitant fraction)

Regurgitační objem − RV (regurgitant volume)

Srdeční výdej − CO (cardiac output)

Střední tlak v plícnici − PAMP (pulmonary artery mean pressure)

Systolický tlak v plícnici − SPAP, případně PASP (pulmonary artery systolic pressure) 

Tepový objem − SV (stroke volume)

Tlakový gradient − PG (pressure gradient)

 • PGmax − maximální tlakový gradient 
 • PGmean − střední tlakový gradient 

Zkratky popisující nejčastější srdeční vady (abecedně)

Aortální insuficience − AI

Aortální regurgitace − AoR, AR

Aortální stenóza − AS

Aortální stenóza subvalvulární − SAS 

Defekt komorového septa − VSD (ventricular septal defect)

Defekt síňového septa − ASD (arterial septal defect)

Kardiomyopatie

 • Dilatační kardiomyopatie − DKM, případně DCM (dilated cardiomyopathy)
 • Hypertrofická kardiomyopatie − HKMP, případně HCM (hypertrophic cardiomyopathy)
 • Hypertrofická neobstrukční kardiomyopatie − HNCM (hypertrophic non-obstructive cardiomyopathy)
 • Hypertrofická obstrukční kardiomyopatie − HOKM, případně HOCM (hypertrophic obstructive cardiomyopathy)
 • Restriktivní kardiomyopatie − RCM (restrictive cardiomyopathy) 

Mitrální insuficience − MI, MiI, případně MVI (mitral valve insufficiency)

Mitrální prolaps − MP

Mitrální stenóza − MS, MiS, případně MVS (mitral valve stenosis)

Perikardiální výpotek − PE (pericardial effusion)

Plicní hypertenze − PH (pulmonary hypertension)

Pulmonální insuficience − PI, případně PVI (pulmonary valve insufficiency)

Trikuspidální insuficience − TI

Trikuspidální regurgitace − TR

(tich)

Zdroje:
1. Zkratky v echokardiografii. Kardioblog, 2013. Dostupné na: https://kardioblog.cz/pomucky-zkratky-v-echokardiografii
2. Most commonly used echocardiographic abbreviations. Elsevier. Dostupné na: www.elsevier.com/__data/promis_misc/JVCabbreviations.pdf
3. Šachl R., Dobiáš M., Kunstýř J. Echokardiografické zhodnocení aortální chlopně u nestabilního pacienta – základní vyšetření. Anesteziologie a intenzivní medicína 2015; 26 (6): 350–354.
4. Echo parameters – ventricular dimensions. Freeland Systems, 2019. Dostupné na: https://freelandsystems.com/echo-parameters-ventricular-dimensions
5. Linhartová K., Kočková R., Línková H. Doporučení ESC pro léčbu chlopenních vad, 2017. Cor et Vasa 2017; 59: e562–e591.

Doporučené doporučení a tipy

Motivace pacienta k léčbě a preventivním opatřením
3. května 2021

Motivace pacienta k léčbě a preventivním opatřením

Jedním z klíčových faktorů úspěšnosti léčby je nejen úzká spolupráce mezi lékařem a pacientem, ale předevší...
Detail článku arrow
Zaměňování léčiv opět horkým tématem
26. dubna 2021

Zaměňování léčiv opět horkým tématem

V poslední době se čím dál tím více řeší vhodnost vzájemného zaměňování léčivých přípravků se stejnou účinn...
Detail článku arrow
Možnosti využití sdíleného lékového záznamu pacienta
1. března 2021

Možnosti využití sdíleného lékového záznamu pacienta

Již budoucím lékařům v nižších ročnících studia medicíny je neustále opakováno, že dobře odebraná anamnéza...
Detail článku arrow