Slovníček zkratek používaných v echokardiografii

Slovníček zkratek používaných v echokardiografii

Zkratky jsou v echokardiografii běžnou součástí popisu výsledků vyšetření. Odvozují se jak od českých, tak i od anglických pojmů. Jak tedy správně rozumět těm nejčastěji používaným?

Zkratky popisující anatomii srdce a cév a související pojmy

Levá komora − LK, případně LV (left ventricle)

 • LVOT − výtokový trakt levé komory (left ventricular outflow tract) 
 • LVIDd − diastolický rozměr levé komory (left ventricular internal diameter end-diastole)
 • LVIDs − systolický rozměr levé komory (left ventricular internal diameter end-systole)
 • LVPWd − diastolická tloušťka zadní stěny levé komory (left ventricular posterior wall diastole)
 • LVPWs − systolická tloušťka zadní stěny levé komory (left ventricular posterior wall systole)

Pravá komora − PK, případně RV (right ventricle)

 • RVOT − výtokový trakt pravé komory (right ventricular outflow tract)

Levá síň − LS, případně LA (left atrium)

 • LAVI − indexovaný objem levé síně (left atrial volume index)

Pravá síň − PS, případně RA (right atrium)

Interventrikulární septum − IVS

 •   IVSd − end-diastolická tloušťka septa (interventricular septum diastole)
 •   IVSs − end-systolická tloušťka septa (interventricular septum systole)

Interatriální septum − IAS

Mitrální chlopeň − Mi, případně MV (mitral valve)

 • MVA − plocha mitrálního ústí (mitral valve area)

Trikuspidální chlopeň − Tri, případně TV (tricuspidal valve)

Aortální chlopeň − AV (aortic valve)

 • RCC − pravý koronární cíp (right coronary cusp)
 • LCC − levý koronární cíp (left coronary cusp)
 • NCC − nekoronární cíp (non-coronary cusp)

Pulmonální chlopeň − PV (pulmonic/pulmonary valve)

Aorta − Ao

 •   AVA − plocha aortálního ústí (aortic valve area)

Aortální anulus − AA (místo měřeného průměru chlopně v odstupech jejích cípů během systoly)

Plicní tepna − AP (arteria pulmonalis)

Dolní dutá žíla − DDŽ, případně IVC nebo VCI (inferior vena cava nebo vena cava inferior)

Horní dutá žíla − HDŽ, případně SVC nebo VCS (superior vena cava nebo vena cava superior)

Zkratky popisující fyziologii srdce a cév (abecedně)

Diastolický tlak v plícnici − PADP (pulmonary artery diastolic pressure)

Ejekční čas levé komory − LVET (left ventricular ejection time)

Ejekční frakce − EF (ejection fraction)

End-diastolický objem − EDV (end-diastolic volume)

End-systolický objem − ESV (end-systolic volume)

Izovolumová relaxace − IVRT (isovolumic relaxation time)

Regurgitační frakce − RF (regurgitant fraction)

Regurgitační objem − RV (regurgitant volume)

Srdeční výdej − CO (cardiac output)

Střední tlak v plícnici − PAMP (pulmonary artery mean pressure)

Systolický tlak v plícnici − SPAP, případně PASP (pulmonary artery systolic pressure) 

Tepový objem − SV (stroke volume)

Tlakový gradient − PG (pressure gradient)

 • PGmax − maximální tlakový gradient 
 • PGmean − střední tlakový gradient 

Zkratky popisující nejčastější srdeční vady (abecedně)

Aortální insuficience − AI

Aortální regurgitace − AoR, AR

Aortální stenóza − AS

Aortální stenóza subvalvulární − SAS 

Defekt komorového septa − VSD (ventricular septal defect)

Defekt síňového septa − ASD (arterial septal defect)

Kardiomyopatie

 • Dilatační kardiomyopatie − DKM, případně DCM (dilated cardiomyopathy)
 • Hypertrofická kardiomyopatie − HKMP, případně HCM (hypertrophic cardiomyopathy)
 • Hypertrofická neobstrukční kardiomyopatie − HNCM (hypertrophic non-obstructive cardiomyopathy)
 • Hypertrofická obstrukční kardiomyopatie − HOKM, případně HOCM (hypertrophic obstructive cardiomyopathy)
 • Restriktivní kardiomyopatie − RCM (restrictive cardiomyopathy) 

Mitrální insuficience − MI, MiI, případně MVI (mitral valve insufficiency)

Mitrální prolaps − MP

Mitrální stenóza − MS, MiS, případně MVS (mitral valve stenosis)

Perikardiální výpotek − PE (pericardial effusion)

Plicní hypertenze − PH (pulmonary hypertension)

Pulmonální insuficience − PI, případně PVI (pulmonary valve insufficiency)

Trikuspidální insuficience − TI

Trikuspidální regurgitace − TR

(tich)

Zdroje:
1. Zkratky v echokardiografii. Kardioblog, 2013. Dostupné na: https://kardioblog.cz/pomucky-zkratky-v-echokardiografii
2. Most commonly used echocardiographic abbreviations. Elsevier. Dostupné na: www.elsevier.com/__data/promis_misc/JVCabbreviations.pdf
3. Šachl R., Dobiáš M., Kunstýř J. Echokardiografické zhodnocení aortální chlopně u nestabilního pacienta – základní vyšetření. Anesteziologie a intenzivní medicína 2015; 26 (6): 350–354.
4. Echo parameters – ventricular dimensions. Freeland Systems, 2019. Dostupné na: https://freelandsystems.com/echo-parameters-ventricular-dimensions
5. Linhartová K., Kočková R., Línková H. Doporučení ESC pro léčbu chlopenních vad, 2017. Cor et Vasa 2017; 59: e562–e591.

Doporučené doporučení a tipy

Tahák: Terapie hypertenze v kostce: Kdy a jak zahájit léčbu?
15. listopadu 2023

Tahák: Terapie hypertenze v kostce: Kdy a jak zahájit léčbu?

Hypertenze
Arteriální hypertenze (AH) spolu s diabetem mellitem (DM), dyslipidémií, obezitou a kouřením představují ne...
Detail článku arrow
Tyreopatie v primární péči:   Co zásadního přináší novelizace doporučených postupů?
2. listopadu 2023
Endokrinologie

Tyreopatie v primární péči: Co zásadního přináší novelizace doporučených postupů?

Tyreopatie
Zveme vás ke sledování série minivideí, v nichž prezentujeme aktuální informace týkající se diagnostiky a l...
Detail článku arrow
Pracovnělékařské prohlídky - přehled
1. září 2023

Pracovnělékařské prohlídky - přehled

Účelem pracovnělékařských prohlídek je zjištění aktuálního zdravotního stavu zaměstnance, posouzení nutnost...
Detail článku arrow