Zaměňování léčiv opět horkým tématem

Zaměňování léčiv opět horkým tématem

V poslední době se čím dál tím více řeší vhodnost vzájemného zaměňování léčivých přípravků se stejnou účinnou látkou, ale od jiného výrobce. Avšak netýká se to výhradně možného provádění generické substituce v lékárnách. K záměnám přistupují z mnoha důvodů i ošetřující lékaři. Může jít o nesnášenlivost pacienta na konkrétní přípravek, ale také o dlouhodobější nedostupnost přípravku na trhu, výslovné přání pacienta, či jiné situace.

Česká lékárnická komora v roce 2014 aktualizovala své Stanovisko k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče. Zde je výslovně uvedeno, že zvýšenou pozornost a opatrnost je potřeba věnovat vyjmenovaným lékovým skupinám. Patří mezi ně mmj. přípravky s úzkým terapeutickým indexem, jako je levothyroxin, nebo přípravky s modifikovaným uvolňováním (např. metformin s prodlouženým uvolňováním).

Redakce Minuty MT připravila dva rozhovory shrnující výše zmíněnou problematiku. Oba dvouminutové videozáznamy jsme pro vás uveřejnili i zde, na našem odborném portálu Medimerck.cz.

Doporučené doporučení a tipy

Motivace pacienta k léčbě a preventivním opatřením
3. května 2021

Motivace pacienta k léčbě a preventivním opatřením

Jedním z klíčových faktorů úspěšnosti léčby je nejen úzká spolupráce mezi lékařem a pacientem, ale předevší...
Detail článku arrow
Zaměňování léčiv opět horkým tématem
26. dubna 2021

Zaměňování léčiv opět horkým tématem

V poslední době se čím dál tím více řeší vhodnost vzájemného zaměňování léčivých přípravků se stejnou účinn...
Detail článku arrow
Možnosti využití sdíleného lékového záznamu pacienta
1. března 2021

Možnosti využití sdíleného lékového záznamu pacienta

Již budoucím lékařům v nižších ročnících studia medicíny je neustále opakováno, že dobře odebraná anamnéza...
Detail článku arrow