7 hodin spánku pro delší život

7 hodin spánku pro delší život

Kvalitní spánek je bezpochyby základním kamenem lidského zdraví. Jak dlouho bychom však měli spát, abychom se ve zdraví dožili co nejvyššího věku? I tady podle odborníků platí „všeho s mírou“.

Krátký spánek = krátký život. Ale dlouhý spánek ≠ dlouhý život

Výzkumy naznačují, že jak krátké, tak dlouhé trvání spánku je spojené se zvýšeným rizikem úmrtnosti z jakékoliv příčiny, včetně kardiovaskulárních (KV) příhod. Podle názoru výzkumníků je optimální doba spánku z pohledu délky života 7, respektive 6–8 hodin denně. Ukazuje se, že z pohledu kvality života v době nedlouho před úmrtím je pro lidi starší 80 let výhodnější trochu delší doba spánku, a to 7–9 hodin.

Mechanismus vlivu krátkého spánku je pravděpodobně dán více faktory. Zvažuje se například vliv změn koncentrací leptinu, ghrelinu, kortikosteroidů či růstového hormonu, další z teorií potom bere v potaz rozvoj subklinického zánětu. Vysvětlení mechanismu vlivu dlouhého spánku není jednoznačné. Podle jedné z hypotéz je delší spánek způsoben různými komorbiditami, jež následně vedou k nárůstu možných komplikací.

Rizikový faktor (nejen) z hlediska KV příhod

Cappucio et al. provedli metaanalýzu 15 studií, které dohromady zahrnuly 474 684 osob sledovaných po dobu 6,9 až 25 let, a zkoumali v ní souvislost mezi délkou spánku a nemocemi srdce a cév. Dospěli k poznatkům, že:    

  • dlouhá doba spánku (> 8–9 hodin) vede ke statisticky významnému zvýšení rizika ischemické choroby srdeční (ICHS), cévní mozkové příhody (CMP) i celkové KV morbidity;
  • krátká doba spánku vede ke statisticky významnému zvýšení rizika jak vzniku ICHS nebo úmrtí na ni, tak vzniku CMP nebo úmrtí na ni.

Současně bylo ve studii publikované v roce 2019 v European Heart Journal (Wang et al.) v souboru více než 116 tisíc účastníků zjištěno, že se zvýšeným rizikem závažných KV příhod a úmrtí je u lidí, jejichž noční spánek trvá > 6 hodin, spojen denní spánek. Denní spánek však riziko nezvyšuje v případě osob, které v noci spí ≤ 6 hodin.

Na spánek se kardiaků bohužel ptá minimum lékařů

Anamnézu poruch spánku cíleně zjišťuje pouze velmi málo lékařů. Podle některých zdrojů se jich na poruchy spánku u pacientů s kardiálním onemocněním zeptá pouze 13 %. Dotaz na spánek bychom přitom měli položit především pacientům, kteří mají v anamnéze následující obtíže:

  • rezistentní hypertenze
  • srdeční arytmie, zejména noční
  • srdeční selhání
  • ICHS
  • metabolický syndrom
  • CMP

V případě pacientů s kardiálním onemocněním je dobré se zamyslet, zda by pro ně nebylo přínosné vyšetření ve spánkové laboratoři. Nezapomínejme například, že spánková apnoe je nejčastější příčinou tzv. sekundární hypertenze.

(tich)

Zdroje:
1. Cappuccio F. P., Cooper D., D'Elia L. et al. Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Eur Heart J 2011; 32 (12): 1484–1492, doi: 10.1093/eurheartj/ehr007. 
2. Wang C., Bangdiwala S. I., Rangarajan S. et al. Association of estimated sleep duration and naps with mortality and cardiovascular events: a study of 116 632 people from 21 countries. Eur Heart J 2019; 40 (20): 1620–1629, doi: 10.1093/eurheartj/ehy695.
3. Yin J., Jin X., Shan Z. al. Relationship of sleep duration with all‐cause mortality and cardiovascular events: a systematic review and dose‐response meta‐analysis of prospective cohort studies. J Am Heart Assoc 2017; 6 (9): e005947, doi: 10.1161/JAHA.117.005947.
4. Hou C., Lin Y., Zimmer Z. et al. Association of sleep duration with risk of all-cause mortality and poor quality of dying in oldest-old people: a community-based longitudinal study. BMC Geriatr 2020 Sep 21; 20 (1): 357, doi: 10.1186/s12877-020-01759-6.
5. Sovová E., Sova M., Hobzová M., Kolek V. Spánek jako důležitá součást našeho denního rytmu. Cor et Vasa 2012; 54 (5–6): 325–326.

Doporučené odborné články

Problematika holistického pojetí zdraví z pohledu pacientů PL
20. ledna 2024

Problematika holistického pojetí zdraví z pohledu pacientů PL

Problematika holistického pojetí zdraví je v současné době velmi aktuálním tématem. Dodržení holistického p...
Detail článku arrow
Snižuje adherence k léčbě metforminem u pacientů s DM2 riziko demence a Parkinsonovy choroby?
15. ledna 2024
Diabetologie

Snižuje adherence k léčbě metforminem u pacientů s DM2 riziko demence a Parkinsonovy choroby?

Diabetes mellitus 2. typu
Metformin je u pacientů s diabetem 2. typu (DM2) většinou lékem 1. volby. Vedle vlivu na snížení glykémie m...
Detail článku arrow
Virová onemocnění jako netyreoideální příčiny výkyvů TSH
28. prosince 2023

Virová onemocnění jako netyreoideální příčiny výkyvů TSH

Tyreopatie
Tyreotropní hormon (TSH) je nejcitlivějším ukazatelem funkce štítné žlázy. Přesto nemusí zvýšení nebo pokle...
Detail článku arrow