Odborné články

Rychlejší tep – kratší život... Aneb jak je to se škodlivými účinky zvýšené aktivity sympatiku?
1. února 2021
Kardiologie

Rychlejší tep – kratší život... Aneb jak je to se škodlivými účinky zvýšené aktivity sympatiku?

Kardiovaskulární kontinuum
Správná srdeční frekvence je jedním ze základních ukazatelů zdravotního stavu a kondice a pravděpodobně tak...
Detail článku arrow
Betaxolol – příliš bradykardizující betablokátor?
5. září 2020
Kardiologie

Betaxolol – příliš bradykardizující betablokátor?

Kardiovaskulární kontinuum
Betablokátory platí za základní indikované léky u řady kardiovaskulárních onemocnění. Přestože zpomalení te...
Detail článku arrow
Erektilní dysfunkce navozená betablokátory – mýtus, nebo skutečnost?
13. srpna 2020
Kardiologie

Erektilní dysfunkce navozená betablokátory – mýtus, nebo skutečnost?

Kardiovaskulární kontinuum
Erektilní dysfunkce je definována jako stav, kdy muž není schopen dosáhnout či udržet erekci dostatečně dlo...
Detail článku arrow
Jak diagnostikovat a léčit patologicky zvýšenou aktivitu sympatiku?
6. května 2020
Kardiologie

Jak diagnostikovat a léčit patologicky zvýšenou aktivitu sympatiku?

Kardiovaskulární kontinuum
Obě složky vegetativního nervového systému – sympatikus i parasympatikus – jsou za fyziologických okolností...
Detail článku arrow
Diagnosticko-terapeutický přístup k nepřiměřené sinusové tachykardii
30. ledna 2020
Kardiologie

Diagnosticko-terapeutický přístup k nepřiměřené sinusové tachykardii

Kardiovaskulární kontinuum
Nepřiměřená sinusová tachykardie je onemocnění, které neovlivňuje životní prognózu pacientů, jeho subjektiv...
Detail článku arrow
Srdeční frekvence jako prediktor kardiovaskulárních příhod u hypertoniků
2. srpna 2019
Kardiologie

Srdeční frekvence jako prediktor kardiovaskulárních příhod u hypertoniků

Kardiovaskulární kontinuum
Zvýšená srdeční frekvence je u léčených hypertoniků spojená s vyšším rizikem srdečních příhod. Vyvstává otá...
Detail článku arrow
Zvýšená aktivita sympatiku a její role v rozvoji hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění
25. června 2019
Kardiologie

Zvýšená aktivita sympatiku a její role v rozvoji hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění

Kardiovaskulární kontinuum
Sympatický nervový systém (SNS) se podílí na regulaci srdeční frekvence a kontraktility myokardu, nervové m...
Detail článku arrow
Zdravotní důsledky dlouhodobé nadměrné stimulace sympatiku
10. června 2019
Kardiologie

Zdravotní důsledky dlouhodobé nadměrné stimulace sympatiku

Kardiovaskulární kontinuum
Stres není vždy jen problémem, fyziologická aktivace sympatiku umožňuje organismu adaptaci na zátěž. Co se...
Detail článku arrow
Tepová frekvence: opomíjená, přesto zásadní informace
13. dubna 2019
Kardiologie

Tepová frekvence: opomíjená, přesto zásadní informace

Kardiovaskulární kontinuum
V posledních letech jsme se soustředili na sledování konvenčních rizikových faktorů kardiovaskulárních chor...
Detail článku arrow