Aktuální možnosti farmakologické léčby obezity v České republice

Aktuální možnosti farmakologické léčby obezity v České republice

V České republice trpí nadváhou nebo obezitou každý druhý dospělý. Jsou spojeny s četnými komplikacemi i se zkrácením délky života. Snížení hmotnosti, ke kterému se mimo jiné využívá farmakoterapie, tato rizika významně snižuje. Jaké léky tedy máme v této indikaci k dispozici a jak se k nim pacienti mohou dostat?

Obecná fakta o obezitě

Obezita je definována jako nadměrné množství tuku v organismu. Pro její diagnostiku a klasifikaci se používá tzv. body mass index (BMI, index tělesné hmotnosti). Vzorec pro jeho výpočet je následující: hmotnost (v kg)/výška (v m)2. Diagnostiku a klasifikaci obezity dle BMI shrnuje následující tabulka.

Schéma Diagnostika a klasifikace obezity

V ČR má vyšší než normální hmotnost 55 % dospělé populace (muži: nadváha 42 %, obezita 23 %; ženy: nadváha 27 %, obezita 19 %). U většiny pacientů je rozvoj obezity dán kombinací genetické dispozice a životního stylu (nevhodného stravování a nízké pohybové aktivity). Menšina případů může souviset s podáváním některých léků, především psychofarmak a kortikoidů.

Nadváha i obezita jsou spojeny s komplikacemi, respektive komorbiditami. Jedná se nejčastěji o diabetes mellitus 2. typu, arteriální hypertenzi, dyslipidémii, ICHS, CMP, dnu, cholecystolitiázu, tromboembolickou nemoc, syndrom spánkové apnoe, vertebrogenní algický syndrom, artrózu, kolorektální karcinom a další. Toto onemocnění také významně zkracuje život: při obezitě 2. a 3. stupně je mortalita nejméně 2× vyšší.

Již redukce hmotnosti o 5–10 % přitom snižuje riziko metabolických komplikací až o 50 %.

Možnosti léčby

Prvním lékařem, se kterým se pacient s nadváhou nebo obezitou setká, je zpravidla praktický lékař. Právě v jeho ordinaci by proto měl být doporučen další postup.

Nedílnou součástí komplexní léčby obezity je fyzická aktivita a nízkokalorická redukční dieta.

Farmakoterapie je indikovaná u pacientů s BMI ≥ 30 kg/m2 a u pacientů s BMI > 27 kg/m2 s přidruženými rizikovými faktory (diabetem 2. typu, dyslipidémií, hypertenzí...), u kterých nestačí dieta a pohybová aktivita. Antiobezitika se obvykle užívají 3–12 měsíců. V současné době lze v ambulanci předepsat buď látky snižující centrálně chuť k jídlu (anorektika), nebo látky blokující vstřebávání tuků z trávicího traktu. Tuto léčbu může indikovat i praktický lékař, pojišťovny ji však nehradí.

Pacienty s 2. a 3. stupněm obezity je vhodné odeslat do obezitologických center, mj. pro zvážení indikace chirurgické léčby. Bariatrická chirurgie se ukázala být nejúčinnějším způsobem léčby pacientů s obezitou 3. stupně nebo 2. stupně s přítomností komplikací.

Farmakologická léčba

V následující stati nabízíme praktický výčet antiobezitik dostupných v ČR včetně jejich dávkování, orientační ceny a dalších praktických informací.

1. Periferně působící antiobezitika

Xenical, Orlistat, Alli

 • Účinná látka: orlistat.
 • Léková forma: tvrdé tobolky.
 • Mechanismus účinku: inhibuje lipázy ve střevě, a tím snižuje vstřebávání tuků.
 • Dávkování a způsob podání: 1 tobolka bezprostředně před každým hlavním jídlem, v jeho průběhu nebo do 1 hodiny po něm (zpravidla tedy 3× denně); lze užívat dlouhodobě.
 • Režim výdeje: orlistat 120 mg na lékařský předpis; poloviční síla (60 mg) je dostupná bez receptu.
 • Cena: kolem 1100 Kč za 84 tobolek (cca na 1 měsíc).

2. Centrálně působící antiobezitika

Adipex Retard

 • Účinná látka: fentermin 15 mg.
 • Léková forma: měkké tobolky s řízeným uvolňováním.
 • Mechanismus účinku: jde o centrálně stimulující látku s anorektickými účinky.
 • Dávkování a způsob podání: 1 tobolka denně při snídani; lze užívat max. 3 měsíce (riziko vzniku tolerance, závislosti a abstinenčních příznaků).
 • Režim výdeje: na lékařský předpis (recept s modrým pruhem).
 • Cena: kolem 1150 Kč za 100 tobolek (cca na 3 měsíce).

Mysimba

 • Účinná látka: naltrexon 8 mg, bupropion 90 mg.
 • Léková forma: tablety s prodlouženým uvolňováním.
 • Mechanismus účinku: naltrexon působí jako opioidní antagonista, bupropion jako inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu; přesné účinky potlačující chuť k jídlu zatím nebyly objasněny.
 • Dávkování a způsob podání:
  1. týden: 1 tableta ráno;
  2. týden: 1 tableta ráno a 1 tableta večer;
  3. týden: 2 tablety ráno a 1 tableta večer;
  4. týden a dále: 2 tablety ráno a 2 tablety večer.
 • Režim výdeje: na lékařský předpis.
 • Cena: kolem 2800 Kč za 112 tablet (na prvních 5 a 1/2 týdne; poté na 1 měsíc).

Saxenda

 • Účinná látka: liraglutid 6 mg/ml.
 • Léková forma: injekční roztok v předplněném peru.
 • Mechanismus účinku: jde o analog lidského glukagonu podobného peptidu 1 (GLP-1); reguluje chuť k jídlu zvýšením pocitu plnosti a sytosti, snižuje pocit hladu a potenciální konzumaci jídla.
 • Dávkování a způsob podání: počáteční dávka 0,6 mg denně subkutánně; zvýšena má být na 3 mg denně v přírůstcích po 0,6 mg v nejméně týdenních intervalech.
 • Režim výdeje: na lékařský předpis.
 • Cena: kolem 4350 Kč za 54 mg (cca na 1 měsíc).

Potenciál snižovat hmotnost mají i jiná antidiabetika, například léky ze skupiny inhibitorů SGLT-2 (glifloziny). Ty jsou však určené výhradně pro terapii DM 2. typu a pro léčbu obezity nejsou indikované.

Závěr

Farmakologické léčby se u obezity zpravidla využívá, pokud nestačí samotná dieta a fyzická aktivita. V současné době jsou v Česku dostupné jak centrálně působící látky (fentermin, naltrexon/bupropion, liraglutid), tak látky inhibující absorpci tuků ve střevě (orlistat).

(mafi)

Zdroje:

 1. Svačina Š., Fried M., Býma S. a kol. Obezita. Novelizace 2018. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2018. Dostupné na: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Obezita-2018.pdf
 2. Šrámková P. Novinky ve farmakologii obezity. Gastroenterologie a hepatologie 2018; 72 (6): 495−500.
 3. Češka R. Štulc T., Tesař V. a kol. Interna. Triton, Praha, 2015: 281−291.
 4. SPC Xenical. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0027027&tab=texts
 5. SPC Adipex Retard. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0232993&tab=texts
 6. SPC Mysimba. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0210388
 7. SPC Saxenda. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0210390&tab=texts

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow