Aktuální možnosti farmakologické léčby obezity v České republice

Aktuální možnosti farmakologické léčby obezity v České republice

V České republice trpí nadváhou nebo obezitou každý druhý dospělý. Jsou spojeny s četnými komplikacemi i se zkrácením délky života. Snížení hmotnosti, ke kterému se mimo jiné využívá farmakoterapie, tato rizika významně snižuje. Jaké léky tedy máme v této indikaci k dispozici a jak se k nim pacienti mohou dostat?

Obecná fakta o obezitě

Obezita je definována jako nadměrné množství tuku v organismu. Pro její diagnostiku a klasifikaci se používá tzv. body mass index (BMI, index tělesné hmotnosti). Vzorec pro jeho výpočet je následující: hmotnost (v kg)/výška (v m)2. Diagnostiku a klasifikaci obezity dle BMI shrnuje následující tabulka.

Schéma Diagnostika a klasifikace obezity

V ČR má vyšší než normální hmotnost 55 % dospělé populace (muži: nadváha 42 %, obezita 23 %; ženy: nadváha 27 %, obezita 19 %). U většiny pacientů je rozvoj obezity dán kombinací genetické dispozice a životního stylu (nevhodného stravování a nízké pohybové aktivity). Menšina případů může souviset s podáváním některých léků, především psychofarmak a kortikoidů.

Nadváha i obezita jsou spojeny s komplikacemi, respektive komorbiditami. Jedná se nejčastěji o diabetes mellitus 2. typu, arteriální hypertenzi, dyslipidémii, ICHS, CMP, dnu, cholecystolitiázu, tromboembolickou nemoc, syndrom spánkové apnoe, vertebrogenní algický syndrom, artrózu, kolorektální karcinom a další. Toto onemocnění také významně zkracuje život: při obezitě 2. a 3. stupně je mortalita nejméně 2× vyšší.

Již redukce hmotnosti o 5–10 % přitom snižuje riziko metabolických komplikací až o 50 %.

Možnosti léčby

Prvním lékařem, se kterým se pacient s nadváhou nebo obezitou setká, je zpravidla praktický lékař. Právě v jeho ordinaci by proto měl být doporučen další postup.

Nedílnou součástí komplexní léčby obezity je fyzická aktivita a nízkokalorická redukční dieta.

Farmakoterapie je indikovaná u pacientů s BMI ≥ 30 kg/m2 a u pacientů s BMI > 27 kg/m2 s přidruženými rizikovými faktory (diabetem 2. typu, dyslipidémií, hypertenzí...), u kterých nestačí dieta a pohybová aktivita. Antiobezitika se obvykle užívají 3–12 měsíců. V současné době lze v ambulanci předepsat buď látky snižující centrálně chuť k jídlu (anorektika), nebo látky blokující vstřebávání tuků z trávicího traktu. Tuto léčbu může indikovat i praktický lékař, pojišťovny ji však nehradí.

Pacienty s 2. a 3. stupněm obezity je vhodné odeslat do obezitologických center, mj. pro zvážení indikace chirurgické léčby. Bariatrická chirurgie se ukázala být nejúčinnějším způsobem léčby pacientů s obezitou 3. stupně nebo 2. stupně s přítomností komplikací.

Farmakologická léčba

V následující stati nabízíme praktický výčet antiobezitik dostupných v ČR včetně jejich dávkování, orientační ceny a dalších praktických informací.

1. Periferně působící antiobezitika

Xenical, Orlistat, Alli

 • Účinná látka: orlistat.
 • Léková forma: tvrdé tobolky.
 • Mechanismus účinku: inhibuje lipázy ve střevě, a tím snižuje vstřebávání tuků.
 • Dávkování a způsob podání: 1 tobolka bezprostředně před každým hlavním jídlem, v jeho průběhu nebo do 1 hodiny po něm (zpravidla tedy 3× denně); lze užívat dlouhodobě.
 • Režim výdeje: orlistat 120 mg na lékařský předpis; poloviční síla (60 mg) je dostupná bez receptu.
 • Cena: kolem 1100 Kč za 84 tobolek (cca na 1 měsíc).

2. Centrálně působící antiobezitika

Adipex Retard

 • Účinná látka: fentermin 15 mg.
 • Léková forma: měkké tobolky s řízeným uvolňováním.
 • Mechanismus účinku: jde o centrálně stimulující látku s anorektickými účinky.
 • Dávkování a způsob podání: 1 tobolka denně při snídani; lze užívat max. 3 měsíce (riziko vzniku tolerance, závislosti a abstinenčních příznaků).
 • Režim výdeje: na lékařský předpis (recept s modrým pruhem).
 • Cena: kolem 1150 Kč za 100 tobolek (cca na 3 měsíce).

Mysimba

 • Účinná látka: naltrexon 8 mg, bupropion 90 mg.
 • Léková forma: tablety s prodlouženým uvolňováním.
 • Mechanismus účinku: naltrexon působí jako opioidní antagonista, bupropion jako inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu; přesné účinky potlačující chuť k jídlu zatím nebyly objasněny.
 • Dávkování a způsob podání:
  1. týden: 1 tableta ráno;
  2. týden: 1 tableta ráno a 1 tableta večer;
  3. týden: 2 tablety ráno a 1 tableta večer;
  4. týden a dále: 2 tablety ráno a 2 tablety večer.
 • Režim výdeje: na lékařský předpis.
 • Cena: kolem 2800 Kč za 112 tablet (na prvních 5 a 1/2 týdne; poté na 1 měsíc).

Saxenda

 • Účinná látka: liraglutid 6 mg/ml.
 • Léková forma: injekční roztok v předplněném peru.
 • Mechanismus účinku: jde o analog lidského glukagonu podobného peptidu 1 (GLP-1); reguluje chuť k jídlu zvýšením pocitu plnosti a sytosti, snižuje pocit hladu a potenciální konzumaci jídla.
 • Dávkování a způsob podání: počáteční dávka 0,6 mg denně subkutánně; zvýšena má být na 3 mg denně v přírůstcích po 0,6 mg v nejméně týdenních intervalech.
 • Režim výdeje: na lékařský předpis.
 • Cena: kolem 4350 Kč za 54 mg (cca na 1 měsíc).

Potenciál snižovat hmotnost mají i jiná antidiabetika, například léky ze skupiny inhibitorů SGLT-2 (glifloziny). Ty jsou však určené výhradně pro terapii DM 2. typu a pro léčbu obezity nejsou indikované.

Závěr

Farmakologické léčby se u obezity zpravidla využívá, pokud nestačí samotná dieta a fyzická aktivita. V současné době jsou v Česku dostupné jak centrálně působící látky (fentermin, naltrexon/bupropion, liraglutid), tak látky inhibující absorpci tuků ve střevě (orlistat).

(mafi)

Zdroje:

 1. Svačina Š., Fried M., Býma S. a kol. Obezita. Novelizace 2018. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2018. Dostupné na: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Obezita-2018.pdf
 2. Šrámková P. Novinky ve farmakologii obezity. Gastroenterologie a hepatologie 2018; 72 (6): 495−500.
 3. Češka R. Štulc T., Tesař V. a kol. Interna. Triton, Praha, 2015: 281−291.
 4. SPC Xenical. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0027027&tab=texts
 5. SPC Adipex Retard. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0232993&tab=texts
 6. SPC Mysimba. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0210388
 7. SPC Saxenda. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0210390&tab=texts

Doporučené odborné články

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?
24. srpna 2023
Kardiologie

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?

Srdeční selhání
Předchozí studie BRIGHT-D naznačila, že bisoprolol může zajišťovat lepší ochranu myokardu u pacientů s chro...
Detail článku arrow
Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu
19. července 2023
Diabetologie

Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu

Komplikace u diabetu
V následujícím přehledu shrnujeme klíčové body standardu péče o pacienty s diabetem týkající se prevence, s...
Detail článku arrow
Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?
15. července 2023
Diabetologie

Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?

Diabetes mellitus 1. typu
Systematický přehled literatury a metaanalýza některých dat ukázaly, že přítomnost diabetu 1. typu (DM1) mů...
Detail článku arrow