Odborné články

Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu
19. července 2023
Diabetologie

Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu

Komplikace u diabetu
V následujícím přehledu shrnujeme klíčové body standardu péče o pacienty s diabetem týkající se prevence, s...
Detail článku arrow
Diabetes mellitus a léčba hypertenze
3. září 2021
Diabetologie

Diabetes mellitus a léčba hypertenze

Komplikace u diabetu
Arteriální hypertenze (AH) představuje rizikový faktor, který při souběhu s diabetem mellitem (DM) akceleru...
Detail článku arrow
Chronické komplikace diabetu − stručný přehled pro praxi
28. června 2021
Diabetologie

Chronické komplikace diabetu − stručný přehled pro praxi

Komplikace u diabetu
Chronické komplikace diabetu můžeme rozdělit na mikrovaskulární a makrovaskulární. Mikrovaskulární komplika...
Detail článku arrow
Pacient s diabetickou retinopatií v ambulanci PL dle aktuálních doporučení
1. března 2021
Diabetologie

Pacient s diabetickou retinopatií v ambulanci PL dle aktuálních doporučení

Komplikace u diabetu
Diabetická retinopatie patří společně s nefropatií a neuropatií do skupiny specifických mikrovaskulárních k...
Detail článku arrow
Metformin v perioperačním období ve světle aktuálních doporučení
29. září 2020
Diabetologie

Metformin v perioperačním období ve světle aktuálních doporučení

Komplikace u diabetu
U diabetiků užívajících metformin je ke snížení rizika laktátové acidózy v rámci perioperačního managementu...
Detail článku arrow
Dispenzarizace a cílové hodnoty léčby u starších pacientů s diabetem
23. dubna 2020
Diabetologie

Dispenzarizace a cílové hodnoty léčby u starších pacientů s diabetem

Komplikace u diabetu
Diabetes mellitus 2. typu postihuje ve stáří až třetinu české populace. Léčebný přístup k seniorovi s diabe...
Detail článku arrow
Komplikace diabetu v ordinaci praktického lékaře − 2. část: periferní neuropatie horních končetin
9. října 2019
Diabetologie

Komplikace diabetu v ordinaci praktického lékaře − 2. část: periferní neuropatie horních končetin

Komplikace u diabetu
Periferní neuropatie tvoří heterogenní skupinu poruch periferních nervů. V rámci onemocnění diabetem mellit...
Detail článku arrow
Komplikace diabetu v ordinaci praktického lékaře − 1. část: diabetická neuropatie dolních končetin
23. září 2019
Diabetologie

Komplikace diabetu v ordinaci praktického lékaře − 1. část: diabetická neuropatie dolních končetin

Komplikace u diabetu
Diabetická neuropatie patří mezi chronické komplikace diabetu. Jedná se o nezánětlivé postižení nervového s...
Detail článku arrow
Mikrovaskulární komplikace diabetu v ambulanci praktického lékaře
18. června 2019
Diabetologie

Mikrovaskulární komplikace diabetu v ambulanci praktického lékaře

Komplikace u diabetu
Diabetes mellitus je v posledních letech výrazným celospolečenským problémem ve vyspělých i rozvojových stá...
Detail článku arrow