Odborné články

Diabetes mellitus a léčba hypertenze
3. září 2021
Diabetologie

Diabetes mellitus a léčba hypertenze

Komplikace u diabetu
Arteriální hypertenze (AH) představuje rizikový faktor, který při souběhu s diabetem mellitem (DM) akceleru...
Detail článku arrow
Chronické komplikace diabetu − stručný přehled pro praxi
28. června 2021
Diabetologie

Chronické komplikace diabetu − stručný přehled pro praxi

Komplikace u diabetu
Chronické komplikace diabetu můžeme rozdělit na mikrovaskulární a makrovaskulární. Mikrovaskulární komplika...
Detail článku arrow
Pacient s diabetickou retinopatií v ambulanci PL dle aktuálních doporučení
1. března 2021
Diabetologie

Pacient s diabetickou retinopatií v ambulanci PL dle aktuálních doporučení

Komplikace u diabetu
Diabetická retinopatie patří společně s nefropatií a neuropatií do skupiny specifických mikrovaskulárních k...
Detail článku arrow
Metformin v perioperačním období ve světle aktuálních doporučení
29. září 2020
Diabetologie

Metformin v perioperačním období ve světle aktuálních doporučení

Komplikace u diabetu
U diabetiků užívajících metformin je ke snížení rizika laktátové acidózy v rámci perioperačního managementu...
Detail článku arrow
Dispenzarizace a cílové hodnoty léčby u starších pacientů s diabetem
23. dubna 2020
Diabetologie

Dispenzarizace a cílové hodnoty léčby u starších pacientů s diabetem

Komplikace u diabetu
Diabetes mellitus 2. typu postihuje ve stáří až třetinu české populace. Léčebný přístup k seniorovi s diabe...
Detail článku arrow
Komplikace diabetu v ordinaci praktického lékaře − 2. část: periferní neuropatie horních končetin
9. října 2019
Diabetologie

Komplikace diabetu v ordinaci praktického lékaře − 2. část: periferní neuropatie horních končetin

Komplikace u diabetu
Periferní neuropatie tvoří heterogenní skupinu poruch periferních nervů. V rámci onemocnění diabetem mellit...
Detail článku arrow
Komplikace diabetu v ordinaci praktického lékaře − 1. část: diabetická neuropatie dolních končetin
23. září 2019
Diabetologie

Komplikace diabetu v ordinaci praktického lékaře − 1. část: diabetická neuropatie dolních končetin

Komplikace u diabetu
Diabetická neuropatie patří mezi chronické komplikace diabetu. Jedná se o nezánětlivé postižení nervového s...
Detail článku arrow
Mikrovaskulární komplikace diabetu v ambulanci praktického lékaře
18. června 2019
Diabetologie

Mikrovaskulární komplikace diabetu v ambulanci praktického lékaře

Komplikace u diabetu
Diabetes mellitus je v posledních letech výrazným celospolečenským problémem ve vyspělých i rozvojových stá...
Detail článku arrow
Omezení derivátů sulfonylurey a glitazonů při renálním a jaterním onemocnění diabetiků
29. května 2019
Diabetologie

Omezení derivátů sulfonylurey a glitazonů při renálním a jaterním onemocnění diabetiků

Komplikace u diabetu
Diabetes mellitus je spojen se širokým spektrem jaterních i ledvinných onemocnění, jež zvyšují míru komplik...
Detail článku arrow
Diagnóza diabetická úzkost aneb Když cukrovka člověka psychicky zdolává
18. března 2019
Diabetologie

Diagnóza diabetická úzkost aneb Když cukrovka člověka psychicky zdolává

Komplikace u diabetu
Jak poznat stav, kdy diabetik ztrácí sílu čelit své nemoci? Jak v něm zakořenit pozitivní přístup a motivov...
Detail článku arrow