Akutní účinky zvýšeného tonu sympatiku a dopad chronické stimulace

Akutní účinky zvýšeného tonu sympatiku a dopad chronické stimulace

Nervový systém se podílí na udržení homeostázy organismu. Pro tu je důležitá rovnováha mezi oběma částmi eferentního vegetativního nervového systému, sympatikem a parasympatikem. Zvýšený tonus sympatiku podporuje funkce, které připravují organismus k akci.

Dlouhodobě převažující aktivita sympatiku v důsledku chronické stimulace těchto funkcí vyvolává nežádoucí změny a onemocnění, jakými jsou hypertenze, hypercholesterolémie, srdeční arytmie, kardiovaskulární onemocnění, inzulinová rezistence, panické ataky nebo poruchy spánku.

Vegetativní nervový systém je součástí periferního nervového systému. Jeho eferentní část zabezpečuje převod vzruchů mezi centrálním nervovým systémem a efektorovými tkáněmi nezávislými na kontrole vůlí. Sympatikus připravuje jedince na akci, v původním evolučním záměru tedy na boj s nepřítelem nebo únik před predátorem.

Zvýšený tonus sympatiku

Zvýšený tonus sympatiku je vyvolán fyzickou zátěží, stresem a emocemi (pozitivními, jako je radost, zájem, vzrušení, ale i negativními jako strach a vztek). Sympatikus navozuje změny v organismu, které zvyšují pravděpodobnost přežití – zvyšuje krevní tlak, srdeční frekvenci, dostupnost energetických substrátů, přísun kyslíku do životně důležitých orgánů, srážlivost krve (pro minimalizaci krevních ztráty v případě zranění), rozšiřuje zornice a zlepšuje periferní vidění. Naopak tlumí ukládání zásobních látek, zažívací funkce a slinění. Chronické působení sympatiku má nežádoucí kardiovaskulární a metabolické důsledky, jež podporují rozvoj jednotlivých složek metabolického syndromu. Tabulka shrnuje funkce podporované sympatikem a nežádoucí důsledky jejich dlouhodobé stimulace.

Tab.  Akutní a chronický vliv zvýšeného tonu sympatiku

Fyziologická funkce

Příznaky

Onemocnění

Zvýšená bdělost a vzrušení umožňující rozpoznat nebezpečí a reagovat na něj

hypervigilita, lekavost, nervozita, úzkost, strach

anxieta, panická ataka, insomnie

Zvýšení krevního tlaku zajišťující přívod krve do mozku a životně důležitých orgánů

hypertenze vč. syndromu bílého pláště

hypertenze, cévní mozková příhoda, ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu

Zvýšená srdeční frekvence k zajištění přísunu kyslíku a energie do tkání

chronické zvýšení srdeční frekvence

srdeční arytmie

Zvýšená dostupnost energetických substrátů pro mozek a svaly 

zvýšená glykémie, zvýšená cholesterolémie

obezita, diabetes, dyslipidémie, ischemická choroba srdeční

Zvýšení hladiny adrenalinu pro zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence

třes, palpitace, obtížná koncentrace

anxieta, panická ataka, hypertenze

Podpora srážlivosti krve k minimalizaci ztrát při zranění

zvýšená srážlivost krve

cévní mozková příhoda, infarkt myokardu

 Závěr

Akutní aktivace sympatiku je za určitých okolností žádoucí. Jeho chronická stimulace ovšem může zvyšovat riziko rozvoje metabolického syndromu, protože podporuje vznik obezity, hyperglykémie, inzulinové rezistence a hypertenze. Přestože není přesný mechanismus dosud znám, některé důkazy naznačují, že chronicky zvýšená aktivita sympatiku se podílí jak na vzniku, tak i na udržování metabolických změn pozorovaných u metabolického syndromu.

(zza)

Zdroje:

  1. Thorp A. A., Schlaich M. P. Relevance of sympathetic nervous system activation in obesity and metabolic syndrome. J Diabetes Res 2015; 341583, doi: 10.1155/2015/341583.
  2. Mead V. The sympathetic nervous system (SNS). Dostupné na: www.veroniquemead.com/sns.php

Doporučené odborné články

Nejčastější deformity přednoží v ambulanci praktického lékaře. Jaké máme možnosti léčby?
21. dubna 2022
Diabetologie

Nejčastější deformity přednoží v ambulanci praktického lékaře. Jaké máme možnosti léčby?

Deformity přednoží jsou v populaci velmi časté, řada pacientů však do ordinace přichází až z důvodu dlouhol...
Detail článku arrow
Betablokátory a hmotnostní přírůstek: Jak zvládat tento vedlejší účinek léčby?
22. září 2021
Kardiologie

Betablokátory a hmotnostní přírůstek: Jak zvládat tento vedlejší účinek léčby?

Metabolický syndrom
Betablokátory (BB) mají své pevné místo v léčbě chronické ischemické choroby srdeční (ICHS), chronického sr...
Detail článku arrow
INFOGRAFIKA: Jak zahájit léčbu levothyroxinem?
19. dubna 2022
Endokrinologie

INFOGRAFIKA: Jak zahájit léčbu levothyroxinem?

Levothyroxin je základním lékem pro pacienty s hypotyreózou. Iniciální dávkování tohoto přípravku se může u...
Detail článku arrow