Akutní účinky zvýšeného tonu sympatiku a dopad chronické stimulace

Akutní účinky zvýšeného tonu sympatiku a dopad chronické stimulace

Nervový systém se podílí na udržení homeostázy organismu. Pro tu je důležitá rovnováha mezi oběma částmi eferentního vegetativního nervového systému, sympatikem a parasympatikem. Zvýšený tonus sympatiku podporuje funkce, které připravují organismus k akci.

Dlouhodobě převažující aktivita sympatiku v důsledku chronické stimulace těchto funkcí vyvolává nežádoucí změny a onemocnění, jakými jsou hypertenze, hypercholesterolémie, srdeční arytmie, kardiovaskulární onemocnění, inzulinová rezistence, panické ataky nebo poruchy spánku.

Vegetativní nervový systém je součástí periferního nervového systému. Jeho eferentní část zabezpečuje převod vzruchů mezi centrálním nervovým systémem a efektorovými tkáněmi nezávislými na kontrole vůlí. Sympatikus připravuje jedince na akci, v původním evolučním záměru tedy na boj s nepřítelem nebo únik před predátorem.

Zvýšený tonus sympatiku

Zvýšený tonus sympatiku je vyvolán fyzickou zátěží, stresem a emocemi (pozitivními, jako je radost, zájem, vzrušení, ale i negativními jako strach a vztek). Sympatikus navozuje změny v organismu, které zvyšují pravděpodobnost přežití – zvyšuje krevní tlak, srdeční frekvenci, dostupnost energetických substrátů, přísun kyslíku do životně důležitých orgánů, srážlivost krve (pro minimalizaci krevních ztráty v případě zranění), rozšiřuje zornice a zlepšuje periferní vidění. Naopak tlumí ukládání zásobních látek, zažívací funkce a slinění. Chronické působení sympatiku má nežádoucí kardiovaskulární a metabolické důsledky, jež podporují rozvoj jednotlivých složek metabolického syndromu. Tabulka shrnuje funkce podporované sympatikem a nežádoucí důsledky jejich dlouhodobé stimulace.

Tab.  Akutní a chronický vliv zvýšeného tonu sympatiku

Fyziologická funkce

Příznaky

Onemocnění

Zvýšená bdělost a vzrušení umožňující rozpoznat nebezpečí a reagovat na něj

hypervigilita, lekavost, nervozita, úzkost, strach

anxieta, panická ataka, insomnie

Zvýšení krevního tlaku zajišťující přívod krve do mozku a životně důležitých orgánů

hypertenze vč. syndromu bílého pláště

hypertenze, cévní mozková příhoda, ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu

Zvýšená srdeční frekvence k zajištění přísunu kyslíku a energie do tkání

chronické zvýšení srdeční frekvence

srdeční arytmie

Zvýšená dostupnost energetických substrátů pro mozek a svaly 

zvýšená glykémie, zvýšená cholesterolémie

obezita, diabetes, dyslipidémie, ischemická choroba srdeční

Zvýšení hladiny adrenalinu pro zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence

třes, palpitace, obtížná koncentrace

anxieta, panická ataka, hypertenze

Podpora srážlivosti krve k minimalizaci ztrát při zranění

zvýšená srážlivost krve

cévní mozková příhoda, infarkt myokardu

 Závěr

Akutní aktivace sympatiku je za určitých okolností žádoucí. Jeho chronická stimulace ovšem může zvyšovat riziko rozvoje metabolického syndromu, protože podporuje vznik obezity, hyperglykémie, inzulinové rezistence a hypertenze. Přestože není přesný mechanismus dosud znám, některé důkazy naznačují, že chronicky zvýšená aktivita sympatiku se podílí jak na vzniku, tak i na udržování metabolických změn pozorovaných u metabolického syndromu.

(zza)

Zdroje:

  1. Thorp A. A., Schlaich M. P. Relevance of sympathetic nervous system activation in obesity and metabolic syndrome. J Diabetes Res 2015; 341583, doi: 10.1155/2015/341583.
  2. Mead V. The sympathetic nervous system (SNS). Dostupné na: www.veroniquemead.com/sns.php

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow