Diabetes − neodvratitelná hrozba? Aneb dokážeme zvednout své pacienty od televize?

Diabetes − neodvratitelná hrozba? Aneb dokážeme zvednout své pacienty od televize?

Podle statistických údajů došlo v České republice průběhu posledních 30−35 let ke ztrojnásobení počtu registrovaných diabetiků. Dle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) vzrostl celosvětově počet diabetiků ze 108 milionů v roce 1980 na 422 milionů v roce 2014 (!!!) a i přes moderní léčbu dochází ke zvýšení úmrtnosti v přímé souvislosti s diabetem. Máme šanci tento trend novodobé civilizační epidemie zvrátit?

Diabetes má 9 % Čechů, ročně přibude 30 tisíc diabetiků

Podle epidemiologických údajů trpí v současné době v Česku diabetem asi 9 % populace. Dle dostupných dat z Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) bylo v ČR k 31. 12. 2018 hlášeno celkem 1 018 283 diabetiků. Výskyt diabetu přitom znepokojivě stoupá nejen ve starší věkové kategorii, ale i v populaci středního věku.

Roční přírůstek diabetiků se v naši zemi pohybuje mezi 25 a 35 tisíci pacientů. Navíc se odhaduje, že přibližně 2 % obyvatel zůstávají nediagnostikovaná a celkový počet nemocných je tak ještě vyšší. Současně se odhaduje, že dalších 2−5 % populace splňuje kritéria prediabetu. Naprostá většina v tuzemsku registrovaných diabetiků (uvádí se až 92 %) má diagnostikovaný diabetes mellitus (DM) 2. typu. S nárůstem absolutního počtu diabetiků se zvyšuje i počet mikro- a makroangiopatických komplikací. 

WHO do 10 let očekává nárůst o dalších 200 milionů

Dle dat uváděných na webových stránkách Světové zdravotnické organizace se počet diabetiků v roce 2014 celosvětově pohyboval kolem 422 milionů, což je nárůst o 314 milionů případů během 34 let. Celosvětová prevalence vzrostla na 8,5 %. Podle odhadů WHO bude v roce 2030 trpět diabetem až 600 milionů lidí.

Během let 2000−2016 došlo v souvislosti s diabetem i k 5% nárůstu předčasné úmrtnosti. V roce 2016 bylo celosvětově zapříčiněno diabetem až 1,6 milionu úmrtí. Téměř polovina všech úmrtí způsobených vysokou hladinou cukru v krvi nastává před 70. rokem života. Dle odhadů WHO byl diabetes v roce 2016 7. hlavní příčinou úmrtí. 

Význam prevence i léčby diabetu v kontextu COVID-19

Prevence, včasná diagnostika a správně vedená léčba včetně cíleného vyhledávání raných stadií diabetických komplikací jsou hlavními úkoly zdravotnické péče v souvislosti s neuspokojivým celosvětovým nárůstem diabetu. Význam preventivních i léčebných opatření navíc v současné době vzrůstá v souvislosti s pandemií COVID-19. Je zřejmé, že pacienti s DM patří do rizikové skupiny obyvatel, která je náchylná k závažnějšímu průběhu infekce COVID-19. 

Komplexní úprava životního stylu − nezbytná součást

Životní styl hraje zásadní roli v prevenci rozvoje diabetu i v průběhu léčby již rozvinutého onemocnění. Dle zjištění WHO jsou jednoduchá opatření v oblasti životního stylu jednoznačně efektivním nástrojem k předcházení či oddálení rozvoje DM. K těmto opatřením WHO řadí následující:

  • udržování zdravé tělesné hmotnosti
  • středně intenzivní fyzická aktivita v trvání minimálně 30 minut denně (nebo alespoň většinu dní v týdnu)
  • zdravá strava, eliminace cukrů a nasycených tuků
  • vyvarování se kouření tabákových výrobků

Analýza a úprava návyků životního stylu by dle doporučení odborných společností včetně České diabetologické společnosti ČLS JEP vždy měla provázet medikamentózní léčbu diabetu, a to již od samého začátku.

A jak rizikové je tedy sledování televize?

Podle informací Harvard T. H. Chan School of Public Health některé návyky a opatření v rámci životního stylu zvyšují či snižují riziko rozvoje diabetu až několikanásobně: 

  • Nadváha zvyšuje riziko rozvoje DM 2. typu až 7×, obezita dokonce 20−40× v porovnání s populací se zdravou tělesnou hmotností.
  • Redukce tělesné hmotnosti o 7−10 % snižuje riziko rozvoje DM 2. typu o polovinu.
  • Rychlá půlhodinová chůze denně snižuje riziko rozvoje DM 2. typu až o 30 %, některé studie potvrzují obdobné výsledky při 5 hodinách rychlé chůze týdně.
  • Každé 2 hodiny strávené sledováním televize namísto aktivnější činnosti zvyšují riziko rozvoje DM 2. typu až o 20 %, navíc zvyšují o 15 % riziko vzniku srdečních onemocnění a o 13 % riziko předčasné smrti.

(tich)

Zdroje:
1. Škrha J., Pelikánová T., Prázný M., Kvapil M. Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu. Česká diabetologická společnost ČLS JEP, květen 2020. Dostupné na: www.diab.cz/standardy
2. Karen I., Svačina Š. Diabetes mellitus, novelizace 2020. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2020. Dostupné na: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2020/DIABETES-MELLITUS-2020.pdf
3. WHO. Diabetes. World Health Organization, 2020 Jun. Dostupné na: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
4. ČDS. Diabetes a COVID-19: Informace pro pacienty 4x 5 pravidel. Česká diabetologická společnost ČLS JEP, 2020. Dostupné na: www.diab.cz/dokumenty/Diab_a_coronavirus.pdf
5. HSPH. Simple steps to preventing diabetes. Harvard T. H. Chan School of Public Health, 2020. Dostupné na: www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/disease-prevention/diabetes-prevention/preventing-diabetes-full-story

Doporučené odborné články

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?
24. srpna 2023
Kardiologie

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?

Srdeční selhání
Předchozí studie BRIGHT-D naznačila, že bisoprolol může zajišťovat lepší ochranu myokardu u pacientů s chro...
Detail článku arrow
Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu
19. července 2023
Diabetologie

Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu

Komplikace u diabetu
V následujícím přehledu shrnujeme klíčové body standardu péče o pacienty s diabetem týkající se prevence, s...
Detail článku arrow
Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?
15. července 2023
Diabetologie

Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?

Diabetes mellitus 1. typu
Systematický přehled literatury a metaanalýza některých dat ukázaly, že přítomnost diabetu 1. typu (DM1) mů...
Detail článku arrow