Diabetes − neodvratitelná hrozba? Aneb dokážeme zvednout své pacienty od televize?

Diabetes − neodvratitelná hrozba? Aneb dokážeme zvednout své pacienty od televize?

Podle statistických údajů došlo v České republice průběhu posledních 30−35 let ke ztrojnásobení počtu registrovaných diabetiků. Dle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) vzrostl celosvětově počet diabetiků ze 108 milionů v roce 1980 na 422 milionů v roce 2014 (!!!) a i přes moderní léčbu dochází ke zvýšení úmrtnosti v přímé souvislosti s diabetem. Máme šanci tento trend novodobé civilizační epidemie zvrátit?

Diabetes má 9 % Čechů, ročně přibude 30 tisíc diabetiků

Podle epidemiologických údajů trpí v současné době v Česku diabetem asi 9 % populace. Dle dostupných dat z Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) bylo v ČR k 31. 12. 2018 hlášeno celkem 1 018 283 diabetiků. Výskyt diabetu přitom znepokojivě stoupá nejen ve starší věkové kategorii, ale i v populaci středního věku.

Roční přírůstek diabetiků se v naši zemi pohybuje mezi 25 a 35 tisíci pacientů. Navíc se odhaduje, že přibližně 2 % obyvatel zůstávají nediagnostikovaná a celkový počet nemocných je tak ještě vyšší. Současně se odhaduje, že dalších 2−5 % populace splňuje kritéria prediabetu. Naprostá většina v tuzemsku registrovaných diabetiků (uvádí se až 92 %) má diagnostikovaný diabetes mellitus (DM) 2. typu. S nárůstem absolutního počtu diabetiků se zvyšuje i počet mikro- a makroangiopatických komplikací. 

WHO do 10 let očekává nárůst o dalších 200 milionů

Dle dat uváděných na webových stránkách Světové zdravotnické organizace se počet diabetiků v roce 2014 celosvětově pohyboval kolem 422 milionů, což je nárůst o 314 milionů případů během 34 let. Celosvětová prevalence vzrostla na 8,5 %. Podle odhadů WHO bude v roce 2030 trpět diabetem až 600 milionů lidí.

Během let 2000−2016 došlo v souvislosti s diabetem i k 5% nárůstu předčasné úmrtnosti. V roce 2016 bylo celosvětově zapříčiněno diabetem až 1,6 milionu úmrtí. Téměř polovina všech úmrtí způsobených vysokou hladinou cukru v krvi nastává před 70. rokem života. Dle odhadů WHO byl diabetes v roce 2016 7. hlavní příčinou úmrtí. 

Význam prevence i léčby diabetu v kontextu COVID-19

Prevence, včasná diagnostika a správně vedená léčba včetně cíleného vyhledávání raných stadií diabetických komplikací jsou hlavními úkoly zdravotnické péče v souvislosti s neuspokojivým celosvětovým nárůstem diabetu. Význam preventivních i léčebných opatření navíc v současné době vzrůstá v souvislosti s pandemií COVID-19. Je zřejmé, že pacienti s DM patří do rizikové skupiny obyvatel, která je náchylná k závažnějšímu průběhu infekce COVID-19. 

Komplexní úprava životního stylu − nezbytná součást

Životní styl hraje zásadní roli v prevenci rozvoje diabetu i v průběhu léčby již rozvinutého onemocnění. Dle zjištění WHO jsou jednoduchá opatření v oblasti životního stylu jednoznačně efektivním nástrojem k předcházení či oddálení rozvoje DM. K těmto opatřením WHO řadí následující:

  • udržování zdravé tělesné hmotnosti
  • středně intenzivní fyzická aktivita v trvání minimálně 30 minut denně (nebo alespoň většinu dní v týdnu)
  • zdravá strava, eliminace cukrů a nasycených tuků
  • vyvarování se kouření tabákových výrobků

Analýza a úprava návyků životního stylu by dle doporučení odborných společností včetně České diabetologické společnosti ČLS JEP vždy měla provázet medikamentózní léčbu diabetu, a to již od samého začátku.

A jak rizikové je tedy sledování televize?

Podle informací Harvard T. H. Chan School of Public Health některé návyky a opatření v rámci životního stylu zvyšují či snižují riziko rozvoje diabetu až několikanásobně: 

  • Nadváha zvyšuje riziko rozvoje DM 2. typu až 7×, obezita dokonce 20−40× v porovnání s populací se zdravou tělesnou hmotností.
  • Redukce tělesné hmotnosti o 7−10 % snižuje riziko rozvoje DM 2. typu o polovinu.
  • Rychlá půlhodinová chůze denně snižuje riziko rozvoje DM 2. typu až o 30 %, některé studie potvrzují obdobné výsledky při 5 hodinách rychlé chůze týdně.
  • Každé 2 hodiny strávené sledováním televize namísto aktivnější činnosti zvyšují riziko rozvoje DM 2. typu až o 20 %, navíc zvyšují o 15 % riziko vzniku srdečních onemocnění a o 13 % riziko předčasné smrti.

(tich)

Zdroje:
1. Škrha J., Pelikánová T., Prázný M., Kvapil M. Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu. Česká diabetologická společnost ČLS JEP, květen 2020. Dostupné na: www.diab.cz/standardy
2. Karen I., Svačina Š. Diabetes mellitus, novelizace 2020. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2020. Dostupné na: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2020/DIABETES-MELLITUS-2020.pdf
3. WHO. Diabetes. World Health Organization, 2020 Jun. Dostupné na: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
4. ČDS. Diabetes a COVID-19: Informace pro pacienty 4x 5 pravidel. Česká diabetologická společnost ČLS JEP, 2020. Dostupné na: www.diab.cz/dokumenty/Diab_a_coronavirus.pdf
5. HSPH. Simple steps to preventing diabetes. Harvard T. H. Chan School of Public Health, 2020. Dostupné na: www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/disease-prevention/diabetes-prevention/preventing-diabetes-full-story

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow