Do jaké míry lze ovlivnit depresivní poruchy životním stylem?

Do jaké míry lze ovlivnit depresivní poruchy životním stylem?

Depresivní poruchy představují zdravotní, ekonomickou i společenskou zátěž a podle ukazatele DALY (disability-adjusted life years) patří k nejčastějším příčinám invalidity. Součástí komplexního přístupu k prevenci a léčbě duševních nemocí je i vhodný životní styl.

Šance pro více než třetinu pacientů s depresí

Životním stylem je možné do značné míry ovlivnit aktuální i budoucí zdravotní stav. Nezdravý životní styl, do kterého spadají kromě nedostatku fyzické aktivity, obezity a nevhodných stravovacích návyků také narušené cirkadiánní rytmy, přímo souvisí s rozvojem řady onemocnění. Řadí se mezi ně rovněž afektivní a neurodegenerativní duševní poruchy. Podle metaanalýzy 30 randomizovaných studií je možné zabránit až 38 % depresivních poruch, pokud se vhodně kombinují edukační, psychoterapeutická, farmakologická, režimová a dietní opatření.

Vliv stravy na depresivní poruchy

Epidemiologické i klinické studie opakovaně dokládají, že složení stravy může mít vliv na míru rizika rozvoje deprese. Odborné práce upozorňují zejména na roli nenasycených mastných kyselin. Lidský organismus je nedokáže syntetizovat v dostatečné míře, a proto je nutné je přijímat ve stravě. Omega-3 a omega-6 nenasycené mastné kyseliny jsou významnou součástí buněčných membrán a ovlivňují mnoho biologických pochodů. Zastoupení omega-3 a omega-6 mastných kyselin v tzv. západní stravě je ovšem ve značném nepoměru v neprospěch potřebných omega-3 mastných kyselin.

Odborné studie prokazují, že například tzv. středomořská strava, která je na tyto nenasycené kyseliny bohatá, výrazně snižuje prevalenci a incidenci depresivních symptomů. Naopak konzumace většího množství potravin, jako jsou uzeniny, smažené pokrmy, trvanlivé pečivo nebo plnotučné mléčné produkty, zvyšuje riziko rozvoje deprese. Podle kanadských klinických doporučení je možné omega-3 nenasycené mastné kyseliny považovat za účinnou léčbu lehké až středně těžké depresivní poruchy v monoterapii či v kombinaci s antidepresivy.

Zacíleno na poruchy spánku

Nedílnou součástí zdravého životního stylu, který je významným faktorem v prevenci a úspěšné terapii duševních poruch a měl by být zařazen do komplexní edukace pacientů, je vhodný spánkový režim. V běžné populaci trpí poruchami spánku přibližně 30 % dospělých. U osob s depresí jsou ovšem poruchy spánku přítomné až v 90 % případů.

Opatření cílená na zlepšení kvality spánku zmírňují i depresi coby komorbiditu a podle poznatků americké randomizované kontrolované studie je kombinace farmakologické léčby deprese a kognitivně-behaviorální terapie zaměřené na insomnii účinnější než samotná farmakoterapie.

Další režimová opatření důležitá pro psychiku

Na psychiku působí pozitivně také světlo – zatímco expozice dennímu světu příznivě ovlivňuje biologické mechanismy regulující náladu (například sekreci melatoninu či tvorbu vitaminu D), světelná deprivace naopak může zapříčinit depresivní chování.

Významnou roli v aktivním a vyváženém životním stylu a v prevenci i léčbě depresivních poruch dále hrají sociální aktivity, omezení stresových faktorů a fyzická aktivita. Její dlouhodobé přínosy, například při odstraňování reziduálních příznaků depresivních poruch nebo v prevenci relapsů, se ovšem dostavují pouze tehdy, je-li fyzická aktivita pravidelná. Například britský Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu (NICE) doporučuje v rámci léčby lehké až středně těžké deprese absolvovat strukturované vedené cvičební programy trvající 45–60 minut alespoň 3× týdně po dobu 10–14 týdnů.

(pak)

Zdroj: Raboch J. Životní styl a duševní poruchy. Dostupné na: http://raboch.mzf.cz/aktuality/zivotni-styl-a-dusevni-poruchy

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow