Erektilní dysfunkce a diabetes mellitus

Erektilní dysfunkce a diabetes mellitus

Erektilní dysfunkce (ED) představuje častý problém v souvislosti s diabetem mellitem (DM) a v některých případech může být jeho prvním projevem (až u 12 % mužů s ED). Pacienti se lékaři neradi svěřují a odepírají si tak možnosti léčby, které jim může nabídnout i praktický lékař (PL).

Prediktor asymptomatického onemocnění

DM není jedinou příčinou ED. Obecně je možné tyto dysfunkce rozdělit na organické a psychogenní. Při záchytu ED je vhodné pátrat po příčině rozborem anamnézy a fyzikálním vyšetřením. ED může urychlit diagnózu diabetu/prediabetu, proto je vhodné vyšetření glykémie. Další vyšetření doplňujeme podle diagnostické rozvahy. Některá specializovaná pracoviště disponují i možností rozšířené diagnostiky (ultrazvuk penilních arterií, penilní tumescence). Podrobnosti uvádějí příslušné doporučené postupy. 

U pacientů s DM lze ED považovat za komplikaci diabetu, která také zvyšuje celkové kardiovaskulární (KV) riziko. Může být prediktorem asymptomatického onemocnění koronárních tepen. Rizika vzniku ED při DM jsou:

 • vyšší věk
 • délka trvání DM
 • mikro- a makrovaskulární komplikace
 • nedostatečná kompenzace
 • hypertenze
 • obezita
 • kouření 
 • některé léky (betablokátory, spironolakton, thiazidová diuretika, TCA, SSRI)

Prevalence ED

V české populaci se předpokládá, že každý druhý muž ve věku 35−65 let trpí nějakou formou ED. U diabetiků (celosvětově) se podle studií uvádí prevalence 35−90 %. Většího záchytu ED lze docílit využitím dotazníků (např. SHIM). Častými důvody nepoznané ED jsou zejména následující:

 • Pacient o problému často nemluví.
 • Lékař se na sexuální život rutinně neptá.

Součástí dispenzarizace diabetiků (PL nebo specialista) může být také otázka na kvalitu sexuálního života. PL může tento cílený dotaz využívat i v rámci preventivních prohlídek a přispět tak k časnému odhalení tohoto problému (a následně vyvolávající příčiny). Sexuální zdravotní problémy se mohou negativně promítnout do celkového zdravotního stavu a vést k depresím nebo úzkostným poruchám. 

Terapie

Není kurativní, ale zaměřuje se na zvládání symptomu. U pacienta nemůžeme očekávat vymizení ED. Můžeme mu však pomoci tento problém řešit a vést uspokojivější sexuální život, což může mít zásadní dopad také na psychickou pohodu a celkový pocit zdraví.

PL má k dispozici perorální formy inhibitorů fosfodiesterázy 5 (PDE5i), které si pacient hradí v plné výši a nejsou preskripčně omezené. Mezi jednotlivými preparáty jsou určité rozdíly v nástupu účinku (viz tab.). Pacient si může vybrat lék tak, aby co nejlépe vyhovoval jeho režimu (plánování sexuální aktivity vs. rychlý nástup účinku). Dávku lze titrovat podle tolerance, podává se 1× denně. Vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými látkami je vhodné před jejich předpisem prostudovat SPC na webových stránkách SÚKL (www.sukl.cz). Při nedostatečném efektu maximální dávky PDE5i (hodnoceno po 4 aplikacích) lze zkusit jiný preparát v maximální dávce a při neúspěchu pak jinou léčebnou modalitu. 

Tab.  Dávkování a účinek PDE5i

Účinná látka Dávka Užití před sexuální aktivitou (min) Doba trvání účinku (hod)
sildenafil 25, 50, 100 mg 60  4−5 
vardenafil 5, 10, 20 mg 25−60  4−5 
avanafil 100, 200 mg 15-30  6−17
tadalafil  10, 20 mg 30  24−36 
5 mg 1× denně v případě pravidelné sexuální aktivity 

Pozn.: Sildenafil, vardenafil a tadalafil mají nižší absorpci při požití tučného jídla.

Důležitá je pro podpůrnou léčbu také pohybová aktivita, redukce hmotnosti, kontrola komorbidit a kompenzace glykémie (režim + farmakoterapie).

Zároveň je nutné respektovat rizikovou stratifikaci pacientů (viz doporučené postupy) a kontraindikace, kterými jsou:

 • užívání nitrátů
 • srdeční selhání NYHA ≥ II
 • infarkt myokardu, CMP, maligní arytmie v posledních 6 měsících, nestabilní angina pectoris
 • závažné jaterní onemocnění (Child-Pugh C)
 • hypotenze (< 90/50 mmHg)
 • CKD 4. stupně
 • hereditární degenerativní poškození sítnice
 • přední ischemická neuropatie optického nervu
 • užívání silných inhibitorů CYP3A4

Další léčba při nedostatečném efektu PDE5i (nutno odeslat pacienta ke specialistovi): 

 • podtlakové erekční přístroje
 • intrakavernózní injekce
 • intrauretrální terapie
 • penilní protézy
 • hormonální terapie (prokázaný deficit testosteronu)

(iro)

Zdroje:
1. Kouidrat Y., Pizzol D., Cosco T. et al. High prevalence of erectile dysfunction in diabetes: a systematic review and meta-analysis of 145 studies. Diabet Med 2017; 34 (9): 1185−1192, doi: 10.1111/dme.13403.
2. Carrillo-Larco R. M., Luza-Dueñas A. C., Urdániga-Hung M., Bernabé-Ortiz A. Diagnosis of erectile dysfunction can be used to improve screening for type 2 diabetes mellitus. Diabet Med 2018; 35 (11): 1538−1543, doi: 10.1111/dme.13783.
3. Varkónyi T., Kempler P. Sexual dysfunction in diabetes. Handb Clin Neurol 2014; 126: 223−232, doi: 10.1016/B978-0-444-53480-4.00017-5.
4. Kamenov Z. A. A comprehensive review of erectile dysfunction in men with diabetes. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2015; 123 (3): 141−158, doi: 10.1055/s-0034-1394383.
5. Zámečník L. a kol. Erektilní dysfunkce. Novelizace 2018. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2018. Dostupné na: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Erektilni-disfunkce.pdf
6. Šrámková T. Erektilní-endoteliální dysfunkce u pacienta s diabetes mellitus druhého typu. Interní medicína pro praxi 2014; 16 (1): 26−30.

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow