Euthyrox přešel na nové složení. Co to znamená pro praxi?

Euthyrox přešel na nové složení. Co to znamená pro praxi?

Trvalou hypotyreózou trpí přibližně 1 % populace. Euthyrox firmy Merck, jedno z nejčastěji předepisovaných léčiv pro tuto diagnózu, má nové složení, které garantuje vyšší stabilitu hladiny levothyroxinu po celou dobu použitelnosti léčiva.

Indikace a dávkování 

K indikacím levothyroxinu patří:

  • substituční léčba hypotyreózy
  • léčba benigní eutyroidní strumy
  • profylaxe recidivy po strumektomii
  • supresní léčba karcinomu štítné žlázy
  • konkomitantní suplementace během tyreostatické léčby hypertyreózy (výjimečně)
  • využití v diagnostice onemocnění štítné žlázy (supresní test)

Individuální dávkování (v naprosté většině 1× denně) je umožněno dostupností tablet v 9 různých silách: 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150 nebo 200 mikrogramů levothyroxinu. Dávka by − kromě klinické indikace a léčebného cíle − měla být stanovena také na základě laboratorních testů (zejména koncentrace TSH v séru) a klinických vyšetření. Substituční léčbu je doporučováno zahajovat nízkou dávkou a tu postupně zvyšovat každé 2–4 týdny až do dosažení adekvátní dávky.

Nové složení

V současné době přechází levothyroxin Euthyrox na nové složení odpovídající novým, přísnějším požadavkům na stabilitu hladiny účinné látky v tabletách. Účinná látka zůstává stejná, došlo však k úpravě pomocných látek: laktóza byla nahrazena mannitolem a byla přidána také kyselina citronová. Díky vyšší stabilitě nového Euthyroxu je garantován obsah účinné látky v rozsahu 95–105 % (dříve 90–110 %) po celou dobu použitelnosti léčiva (3 roky). To umožňuje přesnější titraci individuální dávky levothyroxinu a minimalizaci nežádoucích účinků. Navíc mohou lék užívat i pacienti s nesnášenlivostí laktózy.

Stejná účinnost a bezpečnost jako u původního Euthyroxu byla potvrzena v bioekvivalenční studii. Vzhled balení s novým složením se mírně liší od předchozí verze přípravku, a sice umístěním růžového pruhu na přední stranu krabičky a přidáním textu „Změněné pomocné látky. Čtěte příbalovou informaci.“, který je uveden v rámečku. Vzhled tablet i dostupné síly zůstávají stejné.

Závěr

Pacient bude Euthyrox s novým složením (pozor na záměny v lékárnách) užívat přesně tak, jak užíval Euthyrox s předchozím složením (stejnou dávku i dávkovací režim). Retitrace není nutná, doporučené je však sledování pacientů zahrnující jak klinické vyšetření, tak i laboratorní testy (stanovení hladiny TSH po 6–8 týdnech od změny léčby). Přechod na nový Euthyrox totiž může vést k rozkolísání hladin hormonů štítné žlázy (respektive k jejich změně v případě, že předchozí užívaný lék nenabízel stabilní hladinu účinné látky) a to se vzhledem k úzkému terapeutickému indexu levothyroxinu může klinicky projevit.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat rizikovým skupinám (např. nemocným s karcinomem štítné žlázy, s kardiovaskulárním onemocněním, těhotným ženám, dětem a starším pacientům). Lékař by měl pacientovi před převedením na Euthyrox s novým složením vysvětlit, v čem spočívá změna přípravku (tj. změněné pomocné látky, změny na obalech). Je třeba jej informovat a ujistit, že v léku nedošlo k žádné změně z hlediska účinné látky.

(mafi)

Zdroje:

  1. Lipp H.-P., Hostalek U. A new formulation of levothyroxine engineered to meet new specification standards. Curr Med Res Opin 2019; 35 (1): 147−150, doi: 10.1080/03007995.2018.1545635.
  2. Kršek M. Euthyrox s novým složením. 42. endokrinologické dny, Olomouc, 10. října 2019.
  3. SPC a příbalová informace Euthyrox 100 μg. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0243130&tab=texts

Doporučené odborné články

Nejčastější deformity přednoží v ambulanci praktického lékaře. Jaké máme možnosti léčby?
21. dubna 2022
Diabetologie

Nejčastější deformity přednoží v ambulanci praktického lékaře. Jaké máme možnosti léčby?

Deformity přednoží jsou v populaci velmi časté, řada pacientů však do ordinace přichází až z důvodu dlouhol...
Detail článku arrow
Betablokátory a hmotnostní přírůstek: Jak zvládat tento vedlejší účinek léčby?
22. září 2021
Kardiologie

Betablokátory a hmotnostní přírůstek: Jak zvládat tento vedlejší účinek léčby?

Metabolický syndrom
Betablokátory (BB) mají své pevné místo v léčbě chronické ischemické choroby srdeční (ICHS), chronického sr...
Detail článku arrow
INFOGRAFIKA: Jak zahájit léčbu levothyroxinem?
19. dubna 2022
Endokrinologie

INFOGRAFIKA: Jak zahájit léčbu levothyroxinem?

Levothyroxin je základním lékem pro pacienty s hypotyreózou. Iniciální dávkování tohoto přípravku se může u...
Detail článku arrow