Euthyrox přešel na nové složení. Co to znamená pro praxi?

Euthyrox přešel na nové složení. Co to znamená pro praxi?

Trvalou hypotyreózou trpí přibližně 1 % populace. Euthyrox firmy Merck, jedno z nejčastěji předepisovaných léčiv pro tuto diagnózu, má nové složení, které garantuje vyšší stabilitu hladiny levothyroxinu po celou dobu použitelnosti léčiva.

Indikace a dávkování 

K indikacím levothyroxinu patří:

  • substituční léčba hypotyreózy
  • léčba benigní eutyroidní strumy
  • profylaxe recidivy po strumektomii
  • supresní léčba karcinomu štítné žlázy
  • konkomitantní suplementace během tyreostatické léčby hypertyreózy (výjimečně)
  • využití v diagnostice onemocnění štítné žlázy (supresní test)

Individuální dávkování (v naprosté většině 1× denně) je umožněno dostupností tablet v 9 různých silách: 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150 nebo 200 mikrogramů levothyroxinu. Dávka by − kromě klinické indikace a léčebného cíle − měla být stanovena také na základě laboratorních testů (zejména koncentrace TSH v séru) a klinických vyšetření. Substituční léčbu je doporučováno zahajovat nízkou dávkou a tu postupně zvyšovat každé 2–4 týdny až do dosažení adekvátní dávky.

Nové složení

V současné době přechází levothyroxin Euthyrox na nové složení odpovídající novým, přísnějším požadavkům na stabilitu hladiny účinné látky v tabletách. Účinná látka zůstává stejná, došlo však k úpravě pomocných látek: laktóza byla nahrazena mannitolem a byla přidána také kyselina citronová. Díky vyšší stabilitě nového Euthyroxu je garantován obsah účinné látky v rozsahu 95–105 % (dříve 90–110 %) po celou dobu použitelnosti léčiva (3 roky). To umožňuje přesnější titraci individuální dávky levothyroxinu a minimalizaci nežádoucích účinků. Navíc mohou lék užívat i pacienti s nesnášenlivostí laktózy.

Stejná účinnost a bezpečnost jako u původního Euthyroxu byla potvrzena v bioekvivalenční studii. Vzhled balení s novým složením se mírně liší od předchozí verze přípravku, a sice umístěním růžového pruhu na přední stranu krabičky a přidáním textu „Změněné pomocné látky. Čtěte příbalovou informaci.“, který je uveden v rámečku. Vzhled tablet i dostupné síly zůstávají stejné.

Závěr

Pacient bude Euthyrox s novým složením (pozor na záměny v lékárnách) užívat přesně tak, jak užíval Euthyrox s předchozím složením (stejnou dávku i dávkovací režim). Retitrace není nutná, doporučené je však sledování pacientů zahrnující jak klinické vyšetření, tak i laboratorní testy (stanovení hladiny TSH po 6–8 týdnech od změny léčby). Přechod na nový Euthyrox totiž může vést k rozkolísání hladin hormonů štítné žlázy (respektive k jejich změně v případě, že předchozí užívaný lék nenabízel stabilní hladinu účinné látky) a to se vzhledem k úzkému terapeutickému indexu levothyroxinu může klinicky projevit.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat rizikovým skupinám (např. nemocným s karcinomem štítné žlázy, s kardiovaskulárním onemocněním, těhotným ženám, dětem a starším pacientům). Lékař by měl pacientovi před převedením na Euthyrox s novým složením vysvětlit, v čem spočívá změna přípravku (tj. změněné pomocné látky, změny na obalech). Je třeba jej informovat a ujistit, že v léku nedošlo k žádné změně z hlediska účinné látky.

(mafi)

Zdroje:

  1. Lipp H.-P., Hostalek U. A new formulation of levothyroxine engineered to meet new specification standards. Curr Med Res Opin 2019; 35 (1): 147−150, doi: 10.1080/03007995.2018.1545635.
  2. Kršek M. Euthyrox s novým složením. 42. endokrinologické dny, Olomouc, 10. října 2019.
  3. SPC a příbalová informace Euthyrox 100 μg. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0243130&tab=texts

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow