Euthyrox s novým složením je na českém trhu

Euthyrox s novým složením je na českém trhu

V říjnu 2019 přichází Merck na český trh se svou inovací přípravku Euthyrox (přípravek na léčbu poruch štítné žlázy).

Euthyrox s účinnou látkou levothyroxinem je v ČR k dispozici už od roku 1992. V průběhu let bylo na trh uvedeno 9 různých sil tohoto přípravku, díky čemuž mohli lékaři pečlivě a individuálně nastavit dávky svým pacientům.1

V posledním desetiletí se množily požadavky regulačních úřadů některých zemí na zvýšení stability a snížení kolísání obsahu levothyroxinu v tabletách s touto účinnou látkou, které vzešlo z nárůstu hlášení nežádoucích účinků. Jedná se totiž o přípravky s úzkým terapeutickým indexem, což pro pacienty znamená, že u citlivých jedinců mohou vést i malé změny k významným klinickým projevům.2

Společnost Merck proto provedla následující změny v obsahu pomocných látek přípravku Euthyrox: Namísto laktózy je nyní použitý mannitol a je přidána bezvodá kyselina citronová.1 Laktóza způsobuje degradaci aktivní substance, naproti tomu mannitol tento efekt nemá, proto zajišťuje lepší stabilitu léku. Vynechání laktózy rovněž umožní bezproblémové užívání Euthyroxu pacientům trpícím intolerancí laktózy. Kyselina citronová zabraňuje degradaci levothyroxinu v čase.

Změnou pomocných látek bylo dosaženo nejen užší variability účinné látky, ale také zajištění této úzké variability po celou dobu použitelnosti přípravku, tedy stability přípravku. Dříve povolený rozsah variability levothyroxinu byl 90 –110 %. Euthyrox s novým složením má tento rozsah užší: 95 –105 %, a to po celou dobu použitelnosti (3 roky).3

Merck následně úspěšně provedl dvě randomizované studie, aby potvrdil, že Euthyrox v novém složení je bioekvivalentní s předchozím složením přípravku Euthyrox a vyhovuje přísnějším kritériím pro levothyroxin dle požadavků lékových agentur.3

Pro snadné odlišení přípravku Euthyrox s novým složením od předchozího složení došlo k několika změnám na obalech a blistrech, především k přidání růžového pruhu a rámečku s upozorněním na obal přípravku. Upozornění o změně pomocných látek v Euthyroxu je navíc vloženo na začátek příbalové informace, plus je pro pacienty k dispozici informační webová stránka.

Na každodenní užívání přípravku Euthyrox nemají zmíněné změny zásadní vliv, neboť nedošlo k žádné změně v účinné látce.1 Pacienti tedy mohou užívat nové složení přípravku Euthyrox přesně stejným způsobem, jakým užívali předešlé složení přípravku. Pacient bude nyní léčen přesnější dávkou. Jeho ošetřující lékař dávku snadněji a přesněji vytitruje.2

CZ/EUT/1019/0016

  1. SPC přípravku Euthyrox
  2. Gabalec F. DMEV 2019; 22(3):72-74
  3. Gottwald-Hostalek U, et al. Curr Med Res Opin 2017;33(2):169-74

Doporučené odborné články

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?
24. srpna 2023
Kardiologie

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?

Srdeční selhání
Předchozí studie BRIGHT-D naznačila, že bisoprolol může zajišťovat lepší ochranu myokardu u pacientů s chro...
Detail článku arrow
Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu
19. července 2023
Diabetologie

Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu

Komplikace u diabetu
V následujícím přehledu shrnujeme klíčové body standardu péče o pacienty s diabetem týkající se prevence, s...
Detail článku arrow
Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?
15. července 2023
Diabetologie

Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?

Diabetes mellitus 1. typu
Systematický přehled literatury a metaanalýza některých dat ukázaly, že přítomnost diabetu 1. typu (DM1) mů...
Detail článku arrow