Jak řešit nedostatek vitaminu D? A o jak závažný problém se reálně jedná?

Jak řešit nedostatek vitaminu D? A o jak závažný problém se reálně jedná?

Vitamin D patří mezi celebrity na poli živin a v našem těle i v médiích je na roztrhání. S narůstajícími znalostmi o jeho funkcích, které dalece přesahují kostní metabolismus, se do popředí zájmu nejen odborné veřejnosti dostal i jeho možný deficit.

Nízká hladina vitaminu D je riziková zejména u dětí, u nichž v důsledku špatného vývoje kostí hrozí křivice. Závažný nedostatek může u dospělých a starších lidí přispět k sekundární hyperparatyreóze, úbytku kostní a svalové hmoty, ale bývá také spojován se vznikem kardiovaskulárních a nádorových onemocnění a diabetu 2. typu. 

Méně není více

V roce 2018 Státní zdravotní ústav (SZÚ) provedl měření hladiny vitaminu D u české populace. Pro její zjišťování se používá metabolit vitaminu D − 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) − v krevním séru, který odráží jak tvorbu vitaminu působením slunečního záření, tak jeho přívod potravou. Kolik je ještě dobré a kolik je málo, není jednoznačně definováno. Dolní hranice se pohybuje od 25 nmol/l v Evropě přes 30 nmol/l ve Spojených státech amerických až po 75 nmol/l, kterou doporučuje jako optimální Mezinárodní endokrinologická společnost (Endocrine society). Koncentraci 50 nmol/l považuje řada odborníků za dostatečnou.

V Česku dosahovalo optimální koncentrace 75 nmol/l vitaminu D v krevním séru pouze 32 % osob z celkového počtu hodnocených 403 dospělých. Jelikož se na jeho tvorbě významně podílí sluneční záření, není překvapením, že deficitu čelily testované osoby zejména v zimních měsících. V tomto období mělo pouze 59 % osob dostatečnou hladinu vitaminu D (> 50 nmol/l), v létě tento podíl vzrostl na 96 %. 

Jedna kapka pro všechny?

Zatímco v létě se o tvorbu vitaminu D postará slunce, v zimních měsících může být jeho nedostatečný přísun problémem, a to zejména u rizikových skupin. Státní zdravotní ústav (SZÚ) opakovaně informuje o nedostatku přívodu vitaminu D z potravy u české populace ve věku od 4 do 90 let, a to i u zdravých jedinců. Je tedy třeba všem hromadně naordinovat vitaminové kapky, které nízkou hladinu doplní?

Ačkoliv se odborné společnosti shodují na významné roli vitaminu D v organismu, provedené studie hovořící o souvislosti jeho nedostatku se vznikem řady chorob prozatím většinou ukazují na vzájemné asociace, nikoliv na kauzální vztahy. Samotné suplementaci u zdravého člověka by tak mělo předcházet několik kroků, které můžete svým pacientům doporučit: 

  • Zaměřte se na zdravý životní styl s dostatkem venkovních aktivit a udržením zdravé hmotnosti.
  • Přívod vitaminu D se pokuste zajistit nejdříve přirozenou cestou prostřednictvím konzumace tučných ryb, jako jsou losos a makrela, vajec, jemného pečiva, mléčných výrobků nebo na slunci sušených hub.
  • Přirozený příjem doplňte fortifikovanými potravinami. V Česku se můžete setkat s obohacenými margaríny, tuky na pečení či vaření, výrobky na rostlinné bázi (různé alternativy mléčných výrobků), mlékem, jogurty, cereáliemi a kakaem. 
  • Pokud přistoupíte k suplementaci, nepřekračujte denní doporučené dávky ve snaze zlepšit si zdraví – může to být nebezpečné!

Kdy sáhnout pro pomoc

Suplementace (ve formě vitaminu D2 či D3) se primárně využívá u rizikových skupin, jako jsou kojenci, u kterých denní potřebu nepokryje pouze výživa mateřským mlékem. Napříč evropskými zeměmi, jež nějaká oficiální doporučení mají, je to jediná konzistentně se objevující skupina. Dále se za rizikové skupiny považují těhotné a kojící ženy, děti do 5 let věku, adolescenti, senioři starší 65 let a lidé, kteří jsou méně vystaveni slunečnímu záření například v důsledku dlouhé pracovní doby. Z řad nemocných se vhodnost doplňování vitaminu D týká těch s osteoporózou nebo s poruchou funkce štítné žlázy. Doporučit doplnění vitaminu D je také ke zvážení u pacientů s poruchou vstřebávání tuků a chronickým onemocněním jater nebo ledvin. 

Neostřete pouze na déčko

Seznam fyziologických funkcí a možných onemocnění, na nichž se nedostatek vitaminu D může podílet, je velmi dlouhý. V případě těch civilizačních však předpokládáme, že jejich příčiny jsou multifaktoriální. Proto je důležité nesledovat pouze jednu látku, ačkoliv její popularita vzrůstá a její případný deficit by rozhodně neměl být ignorován. Ideálem je zaměřit se na komplexní přístup v prevenci onemocnění, ve kterém je vitamin D a jeho role jedním z mnoha střípků zdravé mozaiky.

(eha)

Zdroje:
1. Spiro A., Buttriss J. L. Vitamin D: an overview of vitamin D status and intake in Europe. Nutr Bull 2014; 39 (4): 322–350, doi: 10.1111/nbu.12108.
2. Holick M. F., Binkley N. C., Bischoff-Ferrari H. A. et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2011; 96 (7): 1911–1930, doi: 10.1210/jc.2011-0385. 
3. Bischofová S., Ruprich J. Víte že, potravin obohacených vitaminem D není na trhu mnoho? Centrum zdraví, výživy a potravin, Státní zdravotní ústav, Brno, 2017.
4. SZÚ. Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí. Státní zdravotní ústav, Praha, 2018. Dostupné na: www.szu.cz/uploads/documents/chzp/souhrnna_zprava/Souhrnna_zprava_2018.pdf
5. Hyperparathyroidism. Mayo Clinic, 2019. Dostupné na: www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperparathyroidism/symptoms-causes/syc-20356194
6. Taking too much vitamin D can cloud its benefits and create health risks. Harvard Health Publishing, 2019 Dec 15. Dostupné na: www.health.harvard.edu/staying-healthy/taking-too-much-vitamin-d-can-cloud-its-benefits-and-create-health-risks

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow