Kdy je indikovaný metformin u pacientů s prediabetem?

Kdy je indikovaný metformin u pacientů s prediabetem?

Prediabetes představuje klinickou situaci, kdy lze pro pacienty udělat velmi mnoho – v ideálním případě úplně zamezit vzniku diabetu. U těchto pacientů již zároveň je významně zvýšené riziko rozvoje kardiovaskulárních komplikací. Časná léčba, včetně té farmakologické, se proto vyplatí. Přinášíme přehledný praktický návod jak na to.

Diagnóza prediabetu

O prediabetu hovoříme, je-li u pacienta přítomné jedno z následujících kritérií:

 1. Zvýšená glykémie nalačno (IFG – impaired fasting glucose) = glykémie v žilní plazmě nalačno 5,6–6,9 mmol/l; u pacientů s IFG je vhodné doplnění orálního glukózového tolerančního testu (oGTT) k vyloučení DM (diabetu mellitu) či IGT.
 2. Porušená glukózová tolerance (IGT – impaired glucose tolerance) = glykémie v žilní plazmě ve 120. minutě oGTT 7,8–11,0 mmol/l.
 3. Kombinovaná porucha (IFG + IGT).

Léčba zvýšené glykémie u prediabetu je součástí komplexních opatření, která zahrnují i léčbu hypertenze, dyslipidémie, obezity a dalších projevů metabolického syndromu.

Nefarmakologická terapie

Podpora úpravy životosprávy by měla sestávat z následujících složek a kroků:

 • stanovení individuálních cílů (glykémie nalačno a postprandiálně, HbA1c, hmotnost, krevní tlak)
 • doporučení změny životního stylu (odvyknutí kouření; zařazení pravidelné aerobní fyzické aktivity = 30–40 minut minimálně 3× týdně, optimálně 5–7× týdně)
 • individuální doporučení stran dietního režimu s podrobnou edukací (u osob s nadváhou a obezitou redukční dieta s cílem trvalé redukce hmotnosti minimálně o 5 %)
 • strukturovaná edukace pacienta i členů rodiny
 • psychosociální péče

Do značné míry leží tento úkol na bedrech praktického lékaře a jeho sestry, vhodné je však navázat spolupráci s nutričním specialistou a k němu odesílat alespoň motivované pacienty.

Farmakoterapie prediabetu

Vzhledem ke zvýšenému riziku diabetu i kardiovaskulárních komplikací je namístě zvážit následující farmakologické postupy:

 1. antihypertenziva, hypolipidemika, antiagregační léčba, léčba obezity ad.
 2. metformin

Terapii zahajujeme podobně jako u DM nejnižší dávkou metforminu (500 mg) podávanou 1–2× denně s postupným navýšením; obvyklá dávka nepřekračuje 2000–2500 mg denně. Použití ostatních antidiabetik u prediabetu je zatím předmětem výzkumů.

Indikace metforminu v prevenci DM

 • Metformin je indikovaný u všech nemocných s potvrzeným prediabetem, pokud je přítomný alespoň 1 další rizikový faktor:
  • současná přítomnost IFG i IGT
  • výskyt diabetu 2. typu u rodičů či sourozenců
  • zvýšené triglyceridy
  • snížený HDL cholesterol
  • hypertenze
  • HbA1c ≥ 45 mmol/mol (dle standardu IFCC).
 • U všech nemocných s potvrzeným prediabetem do 60 let věku a s obezitou je podávání metforminu silně doporučeno.
 • U pacientů s prediabetem ve věku > 70 let postupujeme individuálně − starší osoby z terapie prediabetu pomocí metforminu zpravidla profitují méně a mají zvýšené riziko komplikací léčby.

Kontraindikace a omezení

Kontraindikovaný je metformin při těžké renální insuficienci (eGFR < 0,5 ml/s). Při hodnotě eGFR mezi 0,5 a 0,99 ml/s metformin nově nenasazujeme; poklesne-li eGFR do tohoto pásma v průběhu užívání metforminu, je namístě snížit dávku na polovinu. Renální parametry je při léčbě vhodné kontrolovat minimálně 1× za rok u osob s normální eGFR a 4× za rok u osob s poruchou renální funkce.

(dos)

Zdroje:

 1. Aroda V. R., Knowler W. C., Crandall J. P. et al. Metformin for diabetes prevention: insights gained from the Diabetes Prevention Program / Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Diabetologia 2017; 60 (9): 1601–1611, doi: 10.1007/s00125-017-4361-9.
 2. Karen I., Svačina Š. Prediabetes. Novelizace 2016. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2016. Dostupné na: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy-od-2013/Prediabetes-2016.pdf
 3. Perušičová J., Pelikánová T., Škrha J. a kol.; Česká diabetologická společnost ČLS JEP. Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem. DMEV 2012; 15 (1): 20–22.

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow