Komplikace diabetu v ordinaci praktického lékaře − 1. část: diabetická neuropatie dolních končetin

Komplikace diabetu v ordinaci praktického lékaře − 1. část: diabetická neuropatie dolních končetin

Diabetická neuropatie patří mezi chronické komplikace diabetu. Jedná se o nezánětlivé postižení nervového systému způsobené metabolickými vlivy a angiopatií. Neuropatie doprovázející diabetes mellitus se rozděluje na autonomní a somatickou formu, která postihuje zejména akrální části dolních končetin a představuje jednu z nejčastějších chronických komplikací v ambulanci praktického lékaře.

Úvod

Senzorickomotorická (somatická) polyneuropatie spolu s autonomní neuropatií patří mezi nejčastější formy diabetické neuropatie. Prevalence diabetické neuropatie se zvyšuje s délkou trvání diabetu a mírou dekompenzace glykémií. Typický je její rozvoj až po několika letech trvání diabetu, neuropatie u diabetu mellitu 2. typu může v některých případech předcházet diagnóze chronického metabolického onemocnění.

Klinický obraz somatické polyneuropatie

Mezi typické, takzvané pozitivní příznaky patří parestezie (pálení, řezání, mravenčení), pocit neklidu v nohou a bolesti akrálních částí dolních končetin postupující proximálním směrem. Bolesti se objevují zpravidla v klidu a při zátěži se zmírní. Distribuce potíží je většinou stranově symetrická a označuje se jako ponožková nebo rukavicová.

Senzitivní periferní neuropatie se také projevuje negativními příznaky, mezi něž patří ztráta vnímání dotyku, bolesti, tepla, chladu a vibrací. Ztráta vibračního čití přitom svědčí pro pokročilou neuropatii. Porucha senzitivity dolní končetiny představuje výrazný rizikový faktor pro rozvoj syndromu diabetické nohy.

Nejpokročilejší formu představuje motorická neuropatie, při které dochází k poruše inervace interoseálních svalů nohy a následnému zborcení nožní klenby, vzniku deformit a ataxie. Motorická neuropatie se klinicky projevuje svalovou slabostí a poruchou funkce postižených kloubů.

Diagnostika

Minimálně 1× ročně je v ambulanci praktického lékaře nutné provést vyšetření na průkaz senzorickomotorické neuropatie včetně pečlivého vyšetření nohou. Při manifestaci diabetu mellitu 2. typu se vyšetření provádí ihned, v případě diabetu mellitu 1. typu po 5 letech od manifestace. Orientační stanovení diagnózy neuropatie je relativně snadné – lze testovat mj. standardním 10g monofilamentem nebo graduovanou ladičkou (128 Hz). Diagnózu je v atypických případech vhodné potvrdit neurologickým vyšetřením (EMG).

Možnosti prevence a terapie

Základní opatření představuje prevence neuropatie, zejména optimální kompenzací diabetu a současně omezením nadměrné konzumace alkoholu. Neuropatie v současné době není léčitelná, negativní příznaky nejsou farmakologicky ovlivnitelné, symptomatická terapie se tak soustředí na pozitivní příznaky onemocnění. Ty je možné ovlivnit například podáváním tricyklických a jiných skupin antidepresiv (amitriptylin, duloxetin) nebo antikonvulziv (gabapentin, pregabalin). Neuropatická bolest je však obecně obtížně léčitelná a od obtíží kompletně neuleví často ani kombinační farmakoterapie. Ve volbě léků někdy pomůže taktika „pokus − omyl“.

V případě závažných bolestí lze podávat opioidní analgetika nebo pacienta odeslat k vyšetření do specializované ambulance zaměřené na léčbu bolesti. Některým pacientům pomáhají i nefarmakologické postupy, například akupunktura, aplikace spreje s glyceroltrinitrátem nebo koupele. Naopak široce rozšířená kyselina alfa-lipoová v klinických studiích neprokázala konzistentní účinek a nelze ji považovat za standardní součást léčby.

Závěr

Senzorickomotorická polyneuropatie představuje chronické onemocnění charakterizované střídáním období relapsů a remisí s pozvolnou progresí, která závisí na kompenzaci diabetu. Pacienti jsou v riziku rozvoje syndromu diabetické nohy, a proto jim musí být věnována zvláštní péče.

(holi)

Zdroje:

  1. Karen I., Svačina Š. Diabetes mellitus. Novelizace 2018. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha, 2018.
  2. Lacigová S., Rušavý Z., Jirkovská A., Škrha J. Doporučený postup diagnostiky a léčby diabetické neuropatie. DMEV 2016; 19 (2): 57−63.

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow