Komplikace diabetu v ordinaci praktického lékaře − 1. část: diabetická neuropatie dolních končetin

Komplikace diabetu v ordinaci praktického lékaře − 1. část: diabetická neuropatie dolních končetin

Diabetická neuropatie patří mezi chronické komplikace diabetu. Jedná se o nezánětlivé postižení nervového systému způsobené metabolickými vlivy a angiopatií. Neuropatie doprovázející diabetes mellitus se rozděluje na autonomní a somatickou formu, která postihuje zejména akrální části dolních končetin a představuje jednu z nejčastějších chronických komplikací v ambulanci praktického lékaře.

Úvod

Senzorickomotorická (somatická) polyneuropatie spolu s autonomní neuropatií patří mezi nejčastější formy diabetické neuropatie. Prevalence diabetické neuropatie se zvyšuje s délkou trvání diabetu a mírou dekompenzace glykémií. Typický je její rozvoj až po několika letech trvání diabetu, neuropatie u diabetu mellitu 2. typu může v některých případech předcházet diagnóze chronického metabolického onemocnění.

Klinický obraz somatické polyneuropatie

Mezi typické, takzvané pozitivní příznaky patří parestezie (pálení, řezání, mravenčení), pocit neklidu v nohou a bolesti akrálních částí dolních končetin postupující proximálním směrem. Bolesti se objevují zpravidla v klidu a při zátěži se zmírní. Distribuce potíží je většinou stranově symetrická a označuje se jako ponožková nebo rukavicová.

Senzitivní periferní neuropatie se také projevuje negativními příznaky, mezi něž patří ztráta vnímání dotyku, bolesti, tepla, chladu a vibrací. Ztráta vibračního čití přitom svědčí pro pokročilou neuropatii. Porucha senzitivity dolní končetiny představuje výrazný rizikový faktor pro rozvoj syndromu diabetické nohy.

Nejpokročilejší formu představuje motorická neuropatie, při které dochází k poruše inervace interoseálních svalů nohy a následnému zborcení nožní klenby, vzniku deformit a ataxie. Motorická neuropatie se klinicky projevuje svalovou slabostí a poruchou funkce postižených kloubů.

Diagnostika

Minimálně 1× ročně je v ambulanci praktického lékaře nutné provést vyšetření na průkaz senzorickomotorické neuropatie včetně pečlivého vyšetření nohou. Při manifestaci diabetu mellitu 2. typu se vyšetření provádí ihned, v případě diabetu mellitu 1. typu po 5 letech od manifestace. Orientační stanovení diagnózy neuropatie je relativně snadné – lze testovat mj. standardním 10g monofilamentem nebo graduovanou ladičkou (128 Hz). Diagnózu je v atypických případech vhodné potvrdit neurologickým vyšetřením (EMG).

Možnosti prevence a terapie

Základní opatření představuje prevence neuropatie, zejména optimální kompenzací diabetu a současně omezením nadměrné konzumace alkoholu. Neuropatie v současné době není léčitelná, negativní příznaky nejsou farmakologicky ovlivnitelné, symptomatická terapie se tak soustředí na pozitivní příznaky onemocnění. Ty je možné ovlivnit například podáváním tricyklických a jiných skupin antidepresiv (amitriptylin, duloxetin) nebo antikonvulziv (gabapentin, pregabalin). Neuropatická bolest je však obecně obtížně léčitelná a od obtíží kompletně neuleví často ani kombinační farmakoterapie. Ve volbě léků někdy pomůže taktika „pokus − omyl“.

V případě závažných bolestí lze podávat opioidní analgetika nebo pacienta odeslat k vyšetření do specializované ambulance zaměřené na léčbu bolesti. Některým pacientům pomáhají i nefarmakologické postupy, například akupunktura, aplikace spreje s glyceroltrinitrátem nebo koupele. Naopak široce rozšířená kyselina alfa-lipoová v klinických studiích neprokázala konzistentní účinek a nelze ji považovat za standardní součást léčby.

Závěr

Senzorickomotorická polyneuropatie představuje chronické onemocnění charakterizované střídáním období relapsů a remisí s pozvolnou progresí, která závisí na kompenzaci diabetu. Pacienti jsou v riziku rozvoje syndromu diabetické nohy, a proto jim musí být věnována zvláštní péče.

(holi)

Zdroje:

  1. Karen I., Svačina Š. Diabetes mellitus. Novelizace 2018. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha, 2018.
  2. Lacigová S., Rušavý Z., Jirkovská A., Škrha J. Doporučený postup diagnostiky a léčby diabetické neuropatie. DMEV 2016; 19 (2): 57−63.

Doporučené odborné články

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?
24. srpna 2023
Kardiologie

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?

Srdeční selhání
Předchozí studie BRIGHT-D naznačila, že bisoprolol může zajišťovat lepší ochranu myokardu u pacientů s chro...
Detail článku arrow
Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu
19. července 2023
Diabetologie

Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu

Komplikace u diabetu
V následujícím přehledu shrnujeme klíčové body standardu péče o pacienty s diabetem týkající se prevence, s...
Detail článku arrow
Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?
15. července 2023
Diabetologie

Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?

Diabetes mellitus 1. typu
Systematický přehled literatury a metaanalýza některých dat ukázaly, že přítomnost diabetu 1. typu (DM1) mů...
Detail článku arrow