Léčba levothyroxinem u starší populace

Léčba levothyroxinem u starší populace

Hypotyreóza patří u starší populace mezi nejčastější chronická onemocnění. Které pacienty je vhodné léčit a kdy jim terapie levothyroxinem může spíše uškodit?

Indikace léčby hypotyreózy ve stáří

Správná diagnostika hypotyreózy může být u seniorů obtížná, protože řada jejích nespecifických symptomů (únava, suchá kůže či zimomřivost) u nich může vznikat důsledkem jiných onemocnění nebo jen stárnutí jako takového. Dalším specifikem je, že fyziologická hladina TSH se s věkem zvyšuje, a interpretaci laboratorních výsledků je tak potřeba přizpůsobit věku pacienta. Při zjištění lehčí hypotyreózy je vhodné opakovat stanovení hladiny TSH v odstupu několika týdnů až měsíců dle klinického stavu, stejně jako doplnit sonografii štítné žlázy a vyšetření příslušných protilátek. Zhodnocena by měla být rovněž užívaná léčiva, protože některá mohou funkci štítné žlázy ovlivňovat (např. amiodaron, inhibitory tyrosinkinázy, interferon α nebo lithium). Takové ovlivnění je obvykle reverzibilní a po ukončení léčby interferujícím lékem odezní.

Základem léčby potvrzené manifestní hypotyreózy je substituční léčba levothyroxinem, která by měla vést k vymizení symptomů (slabosti, zhoršené tolerance chladu, zácpy, suché kůže, nárůstu hmotnosti) a také ke zlepšení kardiovaskulární výkonnosti a kognitivních funkcí.

Kdy léčit subklinickou hypotyreózu

V případě subklinické hypotyreózy je u starších osob potřeba postupovat individuálně a opatrně, zvláště ve věkové skupině nad 75 let. Jedna rozsáhlá studie porovnávající kvalitu života pacientů se subklinickou hypotyreózou neodhalila žádné rozdíly u pacientů léčených a neléčených a neukázala tak na přínos substituce v této indikaci. Zahrnovala však především pacienty s TSH ≤ 10 mIU/l a nebyl v ní zhodnocen dlouhodobý efekt substituce na kardiovaskulární zdraví a na mortalitu. U léčených osob ve studii nebyl zjištěn významný výskyt závažných nežádoucích účinků. U starších pacientů s hladinou TSH ≤ 10 mIU/l se doporučuje spíše vyčkávací strategie, pokud nemají další onemocnění, jež by hypotyreóza mohla potenciálně zhoršovat (např. srdeční selhání nebo diabetes).

Substituce levothyroxinem by každopádně měla být zvážena při hodnotách TSH > 10 mIU/l, protože fyziologické stárnutí sice může vést k nárůstu TSH, málokdy však nad hodnotu 7–8 mIU/l.

Užívání levothyroxinu u seniorů

Starší jedinci jsou citlivější k nežádoucím účinkům léčby levothyroxinem, jako je fibrilace síní nebo akcelerace osteoporózy, současně jim snáze hrozí přesmyk do léky indukované hypertyreózy, která je pro tyto pacienty obzvlášť riziková. Dávkování by proto u starší populace mělo být zvyšováno velmi pozvolna. Počáteční dávka 0,4–0,5 µg/kg/den (tedy cca 25–50 µg denně) by měla být opatrně navyšována každých 6–8 týdnů až do dosažení normální hladiny TSH, (optimálně 2,5–3,5 mIU/l). Po nastavení léčby je vhodné hormony štítné žlázy kontrolovat každých 6–12 měsíců.

Po perorálním podání se levothyroxin absorbuje v jejunu a ileu do 2–3 hodin po požití. Je proto potřeba pacienta dobře instruovat ohledně užívání dalších léků, například inhibitorů protonové pumpy a preparátů s vápníkem nebo železem, které mohou vstřebávání levothyroxinu zhoršovat. Levothyroxin by měl být užíván alespoň 30 minut před snídaní (alternativně ≥ 3 hodiny po jídle).

Závěr

S narůstajícím věkem se hladina TSH fyziologicky zvyšuje. Před eventuálním zahájením substituce je proto u starších pacientů vhodné komplexně zhodnotit funkci štítné žlázy. Subklinickou hypotyreózu léčíme až ve chvíli, kdy TSH přesáhne hodnotu 10 mIU/l, nebo v případě jednoznačných symptomů či indikací.

(epa)

Zdroj: Calsolaro V., Niccolai F., Pasqualetti G. et al. Hypothyroidism in the elderly: who should be treated and how? J Endocr Soc 2018; 3 (1): 146−158, doi: 10.1210/js.2018-00207.

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow