Léčba radiojódem − indikace a průběh

Léčba radiojódem − indikace a průběh

Tato léčebná modalita patří do kompetencí specialistů v oboru endokrinologie a nukleární medicíny. Praktický lékař by však o ní měl mít základní informace a orientovat se v problematice sledování pacientů, kteří tuto léčbu podstoupili.

Indikace

Radiojód (RJ) se využívá v terapii hypertyreózy a nádorů štítné žlázy (ŠŽ), jež může praktický lékař časně zachytit a odeslat pacienta na specializované pracoviště. Léčbu indikuje specialista v oboru endokrinologie. Může probíhat za hospitalizace nebo ambulantně.

Nádory štítné žlázy

Pro léčbu RJ jsou vhodné pouze papilární a folikulární karcinom, které se vyskytují nejčastěji. Anaplastický a medulární karcinom, jejichž výskyt je vzácnější, jód nevychytávají, nejsou tedy pro tuto terapii vhodné. 

Podání radiojódu následuje po chirurgickém odstranění ŠŽ, aby došlo k eliminaci malých zbytků tkáně a případných metastáz. Před podáním terapeutické dávky se nejdřív testuje akumulace jódu. Pokud je vysoká (např. při velkém zbytku štítné žlázy), musí pacient z důvodu vysoké radiační zátěže nejdříve podstoupit reoperaci ŠŽ. RJ je možné podat až po další redukci tyreoidální tkáně.

Podávání přípravku ve formě roztoku či kapslí se řídí zásadami radiační ochrany. Probíhá na lůžkových odděleních, kde je pacient izolovaný, dokud radiace neklesne pod únosnou mez. Radiační dávka se volí s ohledem na riziko recidivy onemocnění a jeho rozsah (přítomnost metastáz). Před dimisí pacient absolvuje kontrolní scintigrafické vyšetření k ověření účinnosti léčby.

Hypertyreóza

Indikacemi léčby RJ jsou Gravesova-Basedowova nemoc, hyperfunkční uzly a v některých případech také eufunkční struma. Přípravek se podává stejnou formou jako u nádorů ŠŽ.

Kromě léčby za hospitalizace (před samotnou aplikací se rovněž provádí akumulační test) je v tomto případě možné také ambulantní podávání, pokud je pacient dostatečně informovaný, spolupracující a není inkontinentní. Při ambulantním podání je stanovena maximální radiační dávka, která může být podána. Ta je nižší než dávky používané při léčbě nádorů ŠŽ. V případě objemu ŠŽ > 40 ml není léčba touto metodou vhodná.

Nežádoucí účinky

Z nežádoucích účinků léčby se nejčastěji vyskytují nauzea, otok nebo bolest krku v místě štítné žlázy, záněty slinných žláz a xerostomie. Obvykle nejsou závažné a postačuje symptomatická léčba. Nejčastějším následkem je přechod do hypotyreózy, který je však jednoduše kompenzován podáním thyroxinu. Největší opatrnosti je potřeba u nemocných s endokrinní orbitopatií pro riziko jejího zhoršení.

Kontraindikace

  • těžká či středně těžká endokrinní orbitopatie
  • těhotenství
  • nespolupracující pacient

Režimová opatření

Režimová opatření platí pro pacienty léčené ambulantně i za hospitalizace.

Alespoň 3 měsíce před aplikací by pacient neměl podstoupit vyšetření s jódovou kontrastní látkou.

Po léčbě by měl spát alespoň 2 metry od ostatních osob, vyhýbat se místům s hromadným výskytem lidí (a těsnému kontaktu s nimi) a dodržovat zvýšenou osobní hygienu. RJ se vylučuje slinami, potem, dechem, slzami, močí i stolicí, proto je důležité pečlivé mytí rukou a častější mytí celého těla. Doma by měl pacient používat hygienické potřeby, oděvy a kuchyňské nádobí oddělené od ostatních členů domácnosti. Prádlo a nádobí se však mohou prát a mýt společně. Důležité je také omezení návštěv, protože pacient je zdrojem záření. Není vhodný kontakt s dětmi ani těhotnými ženami. Pacient léčený za hospitalizace by měl tato opatření dodržovat 10 dní po dimisi, při ambulantní léčbě 16 dní a v domácnosti s ním nesmí pobývat dítě mladší 15 let. 

Ženám se doporučuje neotěhotnět 6 měsíců a mužům nepočít potomka 4 měsíce po podání RJ.

Dispenzarizace

Pacienti jsou dispenzarizovaní endokrinologem.

(iro)

Zdroje:
1. Jiskra J., Kubinyi J., Telička Z. Léčba hypertyreózy radiojodem 131I v ambulantním režimu − bezpečná, účinná a ekonomická varianta. Vnitřní lékařství 2012; 58 (2): 94−98.
2. Uhrinová S. Terapie karcinomů štítné žlázy pomocí jodu 131I. Nukleární medicína 2020; 9 (2): 34−36.

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow