Lepší adherence pacientů k léčbě hypertenze při podávání fixní kombinace léčiv

Lepší adherence pacientů k léčbě hypertenze při podávání fixní kombinace léčiv

Pro léčbu hypertenze máme v současnosti k dispozici řadu efektivních léčiv, účinná terapie však často vyžaduje použití kombinace 2 a více účinných látek. Důležitým faktorem při volbě terapie vhodné pro konkrétního nemocného je i jeho adherence k předepsané léčbě. S narůstajícím počtem pilulek ke spolknutí se snižuje pravděpodobnost dodržování léčebného režimu. Ukazuje se, že efektivním nástrojem je fixní kombinace, tedy kombinace více účinných látek v jedné tabletě.

Možnosti kombinované léčby hypertenze

Kombinovaná léčba má oproti monoterapii řadu výhod: Pro dosažení terapeutického cíle je možno využít nižších dávek jednotlivých léčiv, což může snížit počet nežádoucích vedlejších účinků. Použití několika léčiv s odlišnými mechanismy účinku navíc účinněji působí na multifaktoriální onemocnění, jakým je právě hypertenze.

V léčbě hypertenze je účinná mimo jiné kombinace beta-blokátoru, jako je např. bisoprolol, s blokátorem kalciových kanálů, jako je např. amlodipin. Bisoprolol je selektivní inhibitor β1-adrenergních receptorů s dlouhodobým účinkem, jehož podávání vede ke snížení srdečního výdeje a tepové frekvence a také ke snížené sekreci reninu. Amlodipin je inhibitor influxu kalciových iontů dihydropyridinové skupiny, jehož antihypertenzní působení vyplývá z přímého relaxačního účinku na hladké svalstvo cévní stěny.

Problémy s adherencí pacientů ke kombinované léčbě

Bisoprolol a amlodipin dosahují podobných antihypertenzních účinků na podkladě odlišných mechanismů, což vede k aditivnímu snížení krevního tlaku za snížení vedlejších účinků, které jsou závislé na dávce léčiva. Nutnost užívat více než 1 lék však pro pacienty představuje značnou zátěž.

Analýza velké kohorty pacientů, kteří se účastnili programu Medicare v USA, ukázala, že adherence pacientů k léčbě byla nepřímo úměrná počtu podávaných antihypertenziv. Adherence pacientů na monoterapii dosahovala 77,2 %, zatímco u pacientů užívajících 2 různé léky to bylo 69,7 %, pro 3 léčiva pak 62,9 % a pouze 55,0 % pacientů se 4 různými léky bylo schopno dodržovat terapeutický režim.

Fixní kombinovaná léčba = 1 pilulka 1× denně

Zjednodušením dávkování a snížením počtu tablet, které si pacient musí každý den brát, je možno adherenci k léčbě významně zlepšit. U nemocných s hypertenzí, kteří užívali fixní kombinaci bisoprololu s amlodipinem, vzrostla během studie adherence k léčbě 2,2× ve srovnání s volně dávkovanou kombinovanou léčbou.

Dobré adherence dosahovalo 12,5 % pacientů na fixní kombinaci (užili 76–90 % předepsaných tablet), 85,6 % hodnocených pacientů dokonce vykazovalo excelentní výsledky (užili > 90 % předepsaných tablet). Celkem tedy byla adherence k léčbě nejméně dobrá u 98,1 % pacientů užívajících fixní kombinaci bisoprololu s amlodipinem.

Závěr

Klíčem k dosažení cíle terapie u pacientů s hypertenzí není jen dostupnost efektivní léčby, ale zejména schopnost motivovat pacienta k dobré adherenci k obvykle celoživotní léčbě. Odstranění překážek v terapii, např. v podobě poskytnutí veškeré nutné medikace ve formě 1 tablety k dennímu užití, může zlepšit klinické výsledky a snížit zátěž antihypertenzní léčby na zdravotnický systém.

(este)

Zdroje:

  1. Gottwald-Hostalek U., Sun N., Barho C. et al. Management of hypertension with a fixed-dose (single-pill) combination of bisoprolol and amlodipine. Clin Pharmacol Drug Dev 2017; 6: 9–18, doi: 10.1002/cpdd.309.
  2. SPC Concor Combi. Dostupné na: www.sukl.cz

Doporučené odborné články

Intervence v oblasti životního stylu u osob s DM2
7. března 2023
Diabetologie

Intervence v oblasti životního stylu u osob s DM2

Diabetes mellitus 2. typu
Americká diabetická asociace (ADA) ve spolupráci s Evropskou asociací pro studium diabetu (EASD) publikoval...
Detail článku arrow
Gravesova-Basedowova choroba v ambulanci praktického lékaře
3. března 2023
Endokrinologie

Gravesova-Basedowova choroba v ambulanci praktického lékaře

Štítná žláza
Hypertyreóza představuje méně častou formu tyreopatií, s odhadovanou prevalencí 0,2–0,4 % klinicky manifest...
Detail článku arrow
Psychosomatické poruchy a lékařsky nevysvětlitelné příznaky v ambulanci PL
6. ledna 2023
Kardiologie

Psychosomatické poruchy a lékařsky nevysvětlitelné příznaky v ambulanci PL

Významnou část pacientů praktických lékařů (PL) tvoří lidé s psychosomatickými poruchami a takzvanými lékař...
Detail článku arrow