Lepší adherence pacientů k léčbě hypertenze při podávání fixní kombinace léčiv

Lepší adherence pacientů k léčbě hypertenze při podávání fixní kombinace léčiv

Pro léčbu hypertenze máme v současnosti k dispozici řadu efektivních léčiv, účinná terapie však často vyžaduje použití kombinace 2 a více účinných látek. Důležitým faktorem při volbě terapie vhodné pro konkrétního nemocného je i jeho adherence k předepsané léčbě. S narůstajícím počtem pilulek ke spolknutí se snižuje pravděpodobnost dodržování léčebného režimu. Ukazuje se, že efektivním nástrojem je fixní kombinace, tedy kombinace více účinných látek v jedné tabletě.

Možnosti kombinované léčby hypertenze

Kombinovaná léčba má oproti monoterapii řadu výhod: Pro dosažení terapeutického cíle je možno využít nižších dávek jednotlivých léčiv, což může snížit počet nežádoucích vedlejších účinků. Použití několika léčiv s odlišnými mechanismy účinku navíc účinněji působí na multifaktoriální onemocnění, jakým je právě hypertenze.

V léčbě hypertenze je účinná mimo jiné kombinace beta-blokátoru, jako je např. bisoprolol, s blokátorem kalciových kanálů, jako je např. amlodipin. Bisoprolol je selektivní inhibitor β1-adrenergních receptorů s dlouhodobým účinkem, jehož podávání vede ke snížení srdečního výdeje a tepové frekvence a také ke snížené sekreci reninu. Amlodipin je inhibitor influxu kalciových iontů dihydropyridinové skupiny, jehož antihypertenzní působení vyplývá z přímého relaxačního účinku na hladké svalstvo cévní stěny.

Problémy s adherencí pacientů ke kombinované léčbě

Bisoprolol a amlodipin dosahují podobných antihypertenzních účinků na podkladě odlišných mechanismů, což vede k aditivnímu snížení krevního tlaku za snížení vedlejších účinků, které jsou závislé na dávce léčiva. Nutnost užívat více než 1 lék však pro pacienty představuje značnou zátěž.

Analýza velké kohorty pacientů, kteří se účastnili programu Medicare v USA, ukázala, že adherence pacientů k léčbě byla nepřímo úměrná počtu podávaných antihypertenziv. Adherence pacientů na monoterapii dosahovala 77,2 %, zatímco u pacientů užívajících 2 různé léky to bylo 69,7 %, pro 3 léčiva pak 62,9 % a pouze 55,0 % pacientů se 4 různými léky bylo schopno dodržovat terapeutický režim.

Fixní kombinovaná léčba = 1 pilulka 1× denně

Zjednodušením dávkování a snížením počtu tablet, které si pacient musí každý den brát, je možno adherenci k léčbě významně zlepšit. U nemocných s hypertenzí, kteří užívali fixní kombinaci bisoprololu s amlodipinem, vzrostla během studie adherence k léčbě 2,2× ve srovnání s volně dávkovanou kombinovanou léčbou.

Dobré adherence dosahovalo 12,5 % pacientů na fixní kombinaci (užili 76–90 % předepsaných tablet), 85,6 % hodnocených pacientů dokonce vykazovalo excelentní výsledky (užili > 90 % předepsaných tablet). Celkem tedy byla adherence k léčbě nejméně dobrá u 98,1 % pacientů užívajících fixní kombinaci bisoprololu s amlodipinem.

Závěr

Klíčem k dosažení cíle terapie u pacientů s hypertenzí není jen dostupnost efektivní léčby, ale zejména schopnost motivovat pacienta k dobré adherenci k obvykle celoživotní léčbě. Odstranění překážek v terapii, např. v podobě poskytnutí veškeré nutné medikace ve formě 1 tablety k dennímu užití, může zlepšit klinické výsledky a snížit zátěž antihypertenzní léčby na zdravotnický systém.

(este)

Zdroje:

  1. Gottwald-Hostalek U., Sun N., Barho C. et al. Management of hypertension with a fixed-dose (single-pill) combination of bisoprolol and amlodipine. Clin Pharmacol Drug Dev 2017; 6: 9–18, doi: 10.1002/cpdd.309.
  2. SPC Concor Combi. Dostupné na: www.sukl.cz

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow