Metformin v léčbě diabetu 1. typu?

Metformin v léčbě diabetu 1. typu?

Pro pacienty s diabetem 1. typu (DM1), dříve také nazývaným diabetes závislý na inzulinu, je základem inzulinová terapie. Oproti tomu v léčbě diabetu 2. typu (DM2) je nejpoužívanějším základním lékem metformin, který by měli dostat všichni pacienti, u nichž není kontraindikovaný. Má však tato molekula místo i v léčbě diabetiků 1. typu?

Úvod

Patofyziologickým podkladem DM1 je destrukce beta-buněk pankreatu vedoucí k absolutnímu nedostatku inzulinu. Z tohoto důvodu vyžaduje DM1 od počátku léčbu inzulinem, nejčastěji v podobě intenzifikovaného inzulinového režimu bazál – bolus nebo aplikace pomocí inzulinové pumpy. 

Současná terapie DM1 se opírá o častější využívání syntetických inzulinových analog s výhodnějším farmakologickým profilem, sofistikovanějších metod monitorace glykémie nebo poloautomatických inzulinových pump, avšak prakticky nedošlo k zásadní změně léčby od počátku 20. let 20. století, kdy byl inzulin poprvé využit v klinické praxi. Proto je snahou zkoumat možnosti využití léčiv již schválených pro DM2 jakožto adjuvantní léčby DM1.

Metformin v léčbě DM1

Základním lékem v terapii DM2 je metformin; ten by měli dostat všichni pacienti, kteří nemají kontraindikaci k jeho užívání. Tento lék byl schválen koncem 20. století k léčbě DM2, nyní je někdy využíván i mimo schválenou indikaci (off-label) k léčbě DM1, zejména u pacientů s nadváhou či obezitou. 

V dostupné literatuře však výsledky příliš přesvědčivé nejsou. Pokles hladiny A1c při adjuvantní léčbě metforminem přidané k základní inzulinové terapii nebyl příliš významný (pokles přibližně o 0,13 %), i přes statisticky signifikantní snížení potřebné denní dávky inzulinu (byť jen o 6,6 jednotky za den). Stejně tak nebyla prokázána účinnost na snížení tloušťky intimy na karotických arteriích nebo protektivní efekt z hlediska diabetické retinopatie. Ani další studie u obézních adolescentů nepřišla s poklesem hladiny A1c, redukce tělesné hmotnosti rovněž nebyla příliš výrazná. To vše za cenu rizika nežádoucích účinků, zejména gastrointestinálních. Tyto studie tak ukazují, že adjuvantní terapie metforminem u DM1 pro pacienty nepředstavuje výrazný benefit. 

Základem terapie stále inzulin

Použití metforminu v léčbě diabetu 1. typu nemá dle dostupných zdrojů oporu v medicíně založené na důkazech (EBM). DM1 tak stále vyžaduje od počátku léčbu inzulinem, kterou provádí diabetolog či internista s příslušnou erudicí. Nedílnou součástí terapie je potom individuální dietní režim doplněný pravidelnou fyzickou aktivitou a léčba dalších přidružených onemocnění, např. hypertenze, dyslipidémie nebo obezity. Zde je pak obtížně zastupitelné místo praktických lékařů, kteří mohou provádět krátké intervence při každé návštěvě, i zcela nesouvisející se zdravotní problematikou.

(zem)

Zdroje:
1. Nally L. M., Sherr J. L., Van Name M. A. et al. Pharmacologic treatment options for type 1 diabetes: what's new? Expert Rev Clin Pharmacol 2019; 12 (5): 471−479, doi: 10.1080/17512433.2019.1597705.
2. Škrha J., Pelikánová T., Kvapil M. Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu. Česká diabetologická společnost, Praha, 2016. Dostupné na: www.diab.cz/dokumenty/standard_DM_I.pdf
3. Karen I., Svačina Š. Diabetes mellitus. Novelizace 2020. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha, 2020. Dostupné na: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2020/DIABETES-MELLITUS-2020.pdf 

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow