Na době podání levothyroxinu záleží

Na době podání levothyroxinu záleží

Zdůrazňujete pacientům při preskripci levothyroxinu nutnost jeho užívání pravidelně a nalačno? Levothyroxin patří k nejčastěji předepisovaným lékům. I přes denní rutinu jeho preskripce bychom však neměli přestávat pacientům připomínat zásady správného užívání. V opačném případě jsou totiž hladiny TSH v séru značně nestabilní.

Jak správně užívat levothyroxin?

Dle doporučení výrobce by měl být levothyroxin užíván v 1 denní dávce ráno nalačno, a to minimálně půl hodiny před jídlem a zapit tekutinou, např. půlkou sklenice vody. Nesmí se zapíjet čajem ani kávou. Tento způsob užívání mnohým pacientům komplikuje ranní režim a snižuje tak compliance k léčbě, je proto důležité jim opakovaně zdůrazňovat význam těchto opatření.

Snídaně + levothyroxin = až dvojnásobná koncentrace TSH v séru

V jedné ze studií byla srovnávána koncentrace TSH při užívání levothyroxinu v režimu ráno nalačno, se snídaní a před spaním. Při podávání levothyroxinu se snídaní byla následná koncentrace TSH v séru i více než 2násobná oproti užití nalačno, významně vyšší hladina byla prokázána i u pacientů užívajících levothyroxin před spaním.

Variabilní koncentrace TSH v séru představuje riziko subklinického onemocnění štítné žlázy

Bylo prokázáno, že jiné režimy podávání levothyroxinu oproti doporučenému užití ráno nalačno, jsou spojeny nejen s významně vyššími, ale také variabilnějšími koncentracemi TSH v séru. Z pohledu prevence iatrogenního subklinického onemocnění štítné žlázy by cílem léčby měly být co nejstabilnější hladiny TSH. Požadovaná hladina TSH je dána věkem, diagnózou a komorbiditami pacienta.

Denní potřeba levothyroxinu je individuální, uvádí se 1,6 μg/kg tělesné hmotnosti při úplném chybění funkční tkáně, denní dávka však kolísá od 25 do 200 μg a více. Nejužší cílové rozmezí koncentrace TSH v séru je zajištěno při užívání levothyroxinu dle doporučení ráno nalačno.

Komunikace s pacientem je základem

Přestože je pacient při zahájení léčby obvykle lékařem i lékárníkem poučen o způsobu užívání levothyroxinu, je vhodné při opakované preskripci vždy připomenout výše popsané důvody nutnosti správného režimu užití levothyroxinu. Ve zkratce doporučujeme zmínit následující fakta:

  • Lék se má užívat vždy ráno nalačno 30−60 minut před jídlem a ostatními léky.
  • Lék se má zapíjet výhradně čistou vodou, nikoliv čajem a kávou.
  • Doba užití a souvislost s jídlem přímo ovlivňují hladinu hormonů štítné žlázy v těle a podmiňují tak zachování optimálního zdravotního stavu celého organismu. Nestabilní hladiny hormonů štítné žlázy nejsou pro tělo přirozené a mohou mít negativní vliv na zdraví.

(tich)

Zdroje:

  1. Límanová Z., Jiskra J., Moravčíková D., Karen I.: Diagnostika a léčba tyreopatií: Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Novelizace 2015. Dostupné na: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy-od-2013/Stitna-zlaza.pdf
  2. Bach-Huynh T. G., Nayak B., Loh J. et al. Timing of levothyroxine administration affects serum thyrotropin concentration. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94 (10): 3905−3912, doi: 10.1210/jc.2009-0860.
  3. SPC Euthyrox. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0243131&tab=texts

Doporučené odborné články

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?
24. srpna 2023
Kardiologie

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?

Srdeční selhání
Předchozí studie BRIGHT-D naznačila, že bisoprolol může zajišťovat lepší ochranu myokardu u pacientů s chro...
Detail článku arrow
Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu
19. července 2023
Diabetologie

Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu

Komplikace u diabetu
V následujícím přehledu shrnujeme klíčové body standardu péče o pacienty s diabetem týkající se prevence, s...
Detail článku arrow
Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?
15. července 2023
Diabetologie

Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?

Diabetes mellitus 1. typu
Systematický přehled literatury a metaanalýza některých dat ukázaly, že přítomnost diabetu 1. typu (DM1) mů...
Detail článku arrow