Na době podání levothyroxinu záleží

Na době podání levothyroxinu záleží

Zdůrazňujete pacientům při preskripci levothyroxinu nutnost jeho užívání pravidelně a nalačno? Levothyroxin patří k nejčastěji předepisovaným lékům. I přes denní rutinu jeho preskripce bychom však neměli přestávat pacientům připomínat zásady správného užívání. V opačném případě jsou totiž hladiny TSH v séru značně nestabilní.

Jak správně užívat levothyroxin?

Dle doporučení výrobce by měl být levothyroxin užíván v 1 denní dávce ráno nalačno, a to minimálně půl hodiny před jídlem a zapit tekutinou, např. půlkou sklenice vody. Nesmí se zapíjet čajem ani kávou. Tento způsob užívání mnohým pacientům komplikuje ranní režim a snižuje tak compliance k léčbě, je proto důležité jim opakovaně zdůrazňovat význam těchto opatření.

Snídaně + levothyroxin = až dvojnásobná koncentrace TSH v séru

V jedné ze studií byla srovnávána koncentrace TSH při užívání levothyroxinu v režimu ráno nalačno, se snídaní a před spaním. Při podávání levothyroxinu se snídaní byla následná koncentrace TSH v séru i více než 2násobná oproti užití nalačno, významně vyšší hladina byla prokázána i u pacientů užívajících levothyroxin před spaním.

Variabilní koncentrace TSH v séru představuje riziko subklinického onemocnění štítné žlázy

Bylo prokázáno, že jiné režimy podávání levothyroxinu oproti doporučenému užití ráno nalačno, jsou spojeny nejen s významně vyššími, ale také variabilnějšími koncentracemi TSH v séru. Z pohledu prevence iatrogenního subklinického onemocnění štítné žlázy by cílem léčby měly být co nejstabilnější hladiny TSH. Požadovaná hladina TSH je dána věkem, diagnózou a komorbiditami pacienta.

Denní potřeba levothyroxinu je individuální, uvádí se 1,6 μg/kg tělesné hmotnosti při úplném chybění funkční tkáně, denní dávka však kolísá od 25 do 200 μg a více. Nejužší cílové rozmezí koncentrace TSH v séru je zajištěno při užívání levothyroxinu dle doporučení ráno nalačno.

Komunikace s pacientem je základem

Přestože je pacient při zahájení léčby obvykle lékařem i lékárníkem poučen o způsobu užívání levothyroxinu, je vhodné při opakované preskripci vždy připomenout výše popsané důvody nutnosti správného režimu užití levothyroxinu. Ve zkratce doporučujeme zmínit následující fakta:

  • Lék se má užívat vždy ráno nalačno 30−60 minut před jídlem a ostatními léky.
  • Lék se má zapíjet výhradně čistou vodou, nikoliv čajem a kávou.
  • Doba užití a souvislost s jídlem přímo ovlivňují hladinu hormonů štítné žlázy v těle a podmiňují tak zachování optimálního zdravotního stavu celého organismu. Nestabilní hladiny hormonů štítné žlázy nejsou pro tělo přirozené a mohou mít negativní vliv na zdraví.

(tich)

Zdroje:

  1. Límanová Z., Jiskra J., Moravčíková D., Karen I.: Diagnostika a léčba tyreopatií: Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Novelizace 2015. Dostupné na: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy-od-2013/Stitna-zlaza.pdf
  2. Bach-Huynh T. G., Nayak B., Loh J. et al. Timing of levothyroxine administration affects serum thyrotropin concentration. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94 (10): 3905−3912, doi: 10.1210/jc.2009-0860.
  3. SPC Euthyrox. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0243131&tab=texts

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow