Postavení metforminu v roce 2019

Postavení metforminu v roce 2019

Metformin je dnes považován za jediný vhodný lék u pacientů s prediabetem a je lékem první volby u diabetiků 2. typu. Kromě významného antidiabetického efektu jsou významné i další účinky metforminu: např. snížení výskytu nádorů, kardiovaskulární pozitivní efekty, efekt na ovulaci, vliv na redukci hmotnosti a efekt na střevní floru. V poslední době se píše především o nových antidiabetikách a na metformin se zapomíná. Významné se dnes zdají především kardiovaskulární a renální efekty metforminu.

Kardiovaskulární efekty metforminu

Metformin snižuje kardiovaskulární riziko podle řady studií1. Ve studii UKPDS snížil metformin riziko infarktu myokardu více než jiné léky při srovnatelném efektu na glykemii.

Efekt na snížení progrese aterosklerózy karotid byl prokázán i u nediabetiků2, nemůže tedy jít o efekt vázaný na antidiabetický účinek. Podle experimentů na zvířatech se zdá, že metformin přímo inhibuje glykaci kolagenu a snižuje tak výskyt tzv. diabetické kardiomyopatie, která se projevuje především chronickým srdečním selháním.

Metformin byl u nás i v dalších zemích kontraindikován u chronického srdečního selhání a dalších stavů s rizikem hypoxie. Dnes však existuje řada studií, které ukazují, že podání metforminu u těchto pacientů je velmi výhodné. Studie1, 3, 4, 5 ukazují, že mortalita na chronické srdeční selhání je za léčby metforminem až o 50% nižší než při léčbě sulfonylureou a výrazně klesá i počet opakovaných hospitalizací. To je efekt podobný jako je dnes popisován u gliflozinů. Metformin podle řady sledování významně snižuje mortalitu kardiaků za hospitalizace i v ambulantní péči u diabetiků 2. typu, i u diabetiků 1. typu a prediabetiků1, 5, 6, 7. Vypočítané efekty na kardiovaskulární endpointy MACE jsou dnes srovnatelné s efekty nových léků - gliflozinů a inkretinových analog.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc a doc. MUDr. Alena Šmahelová Ph.D.

Nezkrácené znění tohoto článku najdete na www.medimerck.cz.

Doporučené odborné články

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?
24. srpna 2023
Kardiologie

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?

Srdeční selhání
Předchozí studie BRIGHT-D naznačila, že bisoprolol může zajišťovat lepší ochranu myokardu u pacientů s chro...
Detail článku arrow
Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu
19. července 2023
Diabetologie

Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu

Komplikace u diabetu
V následujícím přehledu shrnujeme klíčové body standardu péče o pacienty s diabetem týkající se prevence, s...
Detail článku arrow
Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?
15. července 2023
Diabetologie

Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?

Diabetes mellitus 1. typu
Systematický přehled literatury a metaanalýza některých dat ukázaly, že přítomnost diabetu 1. typu (DM1) mů...
Detail článku arrow