Postavení metforminu v roce 2019

Postavení metforminu v roce 2019

Metformin je dnes považován za jediný vhodný lék u pacientů s prediabetem a je lékem první volby u diabetiků 2. typu. Kromě významného antidiabetického efektu jsou významné i další účinky metforminu: např. snížení výskytu nádorů, kardiovaskulární pozitivní efekty, efekt na ovulaci, vliv na redukci hmotnosti a efekt na střevní floru. V poslední době se píše především o nových antidiabetikách a na metformin se zapomíná. Významné se dnes zdají především kardiovaskulární a renální efekty metforminu.

Kardiovaskulární efekty metforminu

Metformin snižuje kardiovaskulární riziko podle řady studií1. Ve studii UKPDS snížil metformin riziko infarktu myokardu více než jiné léky při srovnatelném efektu na glykemii.

Efekt na snížení progrese aterosklerózy karotid byl prokázán i u nediabetiků2, nemůže tedy jít o efekt vázaný na antidiabetický účinek. Podle experimentů na zvířatech se zdá, že metformin přímo inhibuje glykaci kolagenu a snižuje tak výskyt tzv. diabetické kardiomyopatie, která se projevuje především chronickým srdečním selháním.

Metformin byl u nás i v dalších zemích kontraindikován u chronického srdečního selhání a dalších stavů s rizikem hypoxie. Dnes však existuje řada studií, které ukazují, že podání metforminu u těchto pacientů je velmi výhodné. Studie1, 3, 4, 5 ukazují, že mortalita na chronické srdeční selhání je za léčby metforminem až o 50% nižší než při léčbě sulfonylureou a výrazně klesá i počet opakovaných hospitalizací. To je efekt podobný jako je dnes popisován u gliflozinů. Metformin podle řady sledování významně snižuje mortalitu kardiaků za hospitalizace i v ambulantní péči u diabetiků 2. typu, i u diabetiků 1. typu a prediabetiků1, 5, 6, 7. Vypočítané efekty na kardiovaskulární endpointy MACE jsou dnes srovnatelné s efekty nových léků - gliflozinů a inkretinových analog.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc a doc. MUDr. Alena Šmahelová Ph.D.

Nezkrácené znění tohoto článku najdete na www.medimerck.cz.

Doporučené odborné články

Současné možnosti a úskalí léčby mužského hypogonadismu
10. srpna 2022
Kardiologie

Současné možnosti a úskalí léčby mužského hypogonadismu

Mužský hypogonadismus je definován snížením funkce varlat v oblasti sekrece androgenů nebo spermiogeneze, p...
Detail článku arrow
Předoperační příprava pacientů na antiagregační a antikoagulační terapii
10. srpna 2022
Kardiologie

Předoperační příprava pacientů na antiagregační a antikoagulační terapii

Nezanedbatelná část populace užívá z různých indikací antiagregační a antikoagulační terapii. U těchto paci...
Detail článku arrow
Péče o dospělé pacienty na dlouhodobé léčbě systémovými kortikosteroidy v běžné praxi
21. července 2022
Endokrinologie

Péče o dospělé pacienty na dlouhodobé léčbě systémovými kortikosteroidy v běžné praxi

Kortikosteroidy se používají v léčbě zánětlivých a autoimunitních onemocnění snad ve všech odvětvích medicí...
Detail článku arrow