Principy a indikace transthorakální echokardiografie v praxi

Principy a indikace transthorakální echokardiografie v praxi

Znáte současné možnosti echokardiografie a jejího využití v klinické praxi? Shrnujeme základní body z prakticky laděného přehledu indikací, modalit a principů echokardiografie, který publikovali američtí kardiologové.

Modality a možnosti echokardiografie

Vyšetření srdce ultrazvukem (UZ) patří mezi neinvazivní zobrazovací metody. Většinou jej provádějí kardiologové, popřípadě internisté:

 • Dvourozměrná a trojrozměrná echokardiografie nabízí zobrazení srdečních struktur během celého srdečního cyklu v reálném čase.
 • Dopplerovská echokardiografie přináší informace o pohybu krve uvnitř srdce a o hemodynamice.
 • Tkáňová dopplerovská echokardiografie (TDI) propojuje zobrazení hemodynamiky a pohybu srdečních struktur, a poskytuje tak informace o systolické a diastolické funkci srdce.
 • Myokardiální kontrastní echokardiografie (MCE) umožňuje funkční posouzení koronární mikrocirkulace včetně kvantitativního zhodnocení koronárního průtoku a frakční průtokové rezervy.

Echokardiografie se stále vyvíjí a objevují se nové modality.

Principy metody a praktické provedení

Lékařská ultrasonografie využívá UZ vlny o frekvenci 1–20 MHz (lidské ucho slyší zvuk o frekvenci 20 Hz až 20 kHz). Ultrazvuk je popisován pomocí frekvence (Hz), vlnové délky (mm), amplitudy (dB) a rychlosti šíření (m/s). Při kontaktu s tkání dochází k odrazu, rozptylu, lomu a útlumu vln.

Dvourozměrná echokardiografie spočívá v záchytu odražených UZ vln. Vlny se odrážejí od rozhraní a povrchů tkání a rozsah odrazu závisí na relativní změně akustické impedance mezi 2 tkáněmi. Optimální vyšetřovací úhel činí 90°.

Dopplerovská echokardiografie využívá analýzu rozptylu UZ vln na pohybujících se krevních buňkách a výsledné změny frekvence vln zachycených přijímačem. Optimální směr sondy při vyšetřování je rovnoběžný se směrem toku.

Kost a vzduch jsou špatnými přenašeči UZ, a proto se u transthorakální echokardiografie využívají různá okna na hrudníku – apikální, parasternální, subkostální a suprasternální.

Indikace

Indikace echokardiografie se rozdělují podle toho, zda jde o strukturální, nebo hemodynamické zobrazení.

Strukturální zobrazení

 • Perikard, například k vyloučení perikardiálního výpotku.
 • Stěny a dutiny levé či pravé komory, například k posouzení hypertrofie, dilatace, abnormalit v pohybu stěny nebo k vizualizaci trombu.
 • Chlopně, například při vyšetření mitrální stenózy, aortální stenózy nebo prolapsu mitrální chlopně.
 • Velké cévy, například při disekci aorty.
 • Síně a mezikomorové septum, například k posouzení vrozených srdečních vad nebo traumatického postižení srdce.

Hemodynamické zobrazení

 • Průtok krve přes srdeční chlopně, například při vyšetření chlopenních stenóz či regurgitace.
 • Průtok krve srdečními komorami, například pro výpočet srdečního výdeje nebo k posouzení diastolické a systolické funkce srdce
 • Dopplerovské zobrazení krevního průtoku srdcem.

Kontraindikace

Echokardiografie nemá žádné absolutní kontraindikace. Nižší výtěžnost má u velmi obézních osob z důvodu velké tloušťky hrudní stěny (hloubka průniku UZ tkání klesá s klesající vlnovou délkou UZ, naopak rozlišení s klesající vlnovou délkou UZ stoupá).

Příprava pacienta

Při transthorakální echokardiografii není nutná žádná speciální příprava pacienta. Vyšetření probíhá v poloze vleže na levém boku s levou rukou vzpaženou a položenou pod hlavou. Při subkostálním přístupu může pacient ležet na zádech. Vyšetření trvá asi 15–30 minut (podle závažnosti vyšetření) a je nebolestivé.

Komplikace

Teoreticky mohou mít UZ vlny termické a kavitační účinky. V praxi jsou tyto účinky u současných UZ systémů minimální a neexistují důkazy, že by vedly k významným nežádoucím příhodám.

Další možnosti echokardiografie

Moderní možnosti UZ zobrazení srdce zahrnují 3D echokardiografii, digitální echokardiografii a přenosnou echokardiografii (s přenosným echokardiografickým přístrojem).

(zza)

Zdroj: Mansi I. A., Slim A. M. Echocardiography. Medscape, 2020 Jan 7. Dostupné na: https://emedicine.medscape.com/article/1820912-overview 

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow