Transplantace Langerhansových ostrůvků na omentum

Transplantace Langerhansových ostrůvků na omentum

Transplantace Langerhansových ostrůvků je terapeutickou možností u pacientů s diabetem 1. typu s těžkými hypoglykémiemi. Běžně se provádí ve formě infuze ostrůvků izolovaných od dárce do portální žíly s jejich následným přihojením v játrech. V dubnu 2022 publikovali autoři z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) roční výsledky u prvních 2 pacientů, u nichž byla provedena transplantace Langerhansových ostrůvků do záhybu omenta. O hledání nových cest transplantace ostrůvků svědčí i práce prezentovaná na Diabetologických dnech v Luhačovicích 2022, která ukazuje úspěšnou transplantaci této tkáně do subkutánních dutin u potkanů.

Transplantace Langerhansových ostrůvků – současná praxe v IKEM

IKEM patří na první příčky v počtu transplantací pankreatu v Evropě na počet obyvatel. Ročně se zde provede 30–­40 transplantací slinivky, převážně v kombinaci s ledvinou. Alternativou orgánové transplantace je transplantace Langerhansových ostrůvků. U pacientů s diabetem 1. typu, kteří trpí těžkými hypoglykémiemi, je možné volit obě metody. Transplantace ostrůvků je méně invazivní, ale zcela nezbaví pacienta nutnosti aplikovat si inzulin. Provádí se v lokální anestezii, kdy invazivní radiolog pod rentgenovou kontrolou zavede do vena portae tenkou kanylu, přes kterou se ostrůvky transplantují formou infuze.

Program transplantace ostrůvků byl v IKEM zahájen v roce 2005. Jeden příjemce obvykle podstupuje více implantací. Za úspěšnou transplantaci ostrůvků je považován stav, kdy pacient nemá těžké hypoglykémie, zlepší se u něj kompenzace diabetu a současně se sníží denní dávka inzulínu. Tohoto stavu je po 1 roce od transplantace dosaženo přibližně u 60 % příjemců.

Transplantace Langerhansových ostrůvků na omentum

Výhody

Transplantace Langerhansových ostrůvků je dnes již zavedenou terapeutickou možností u pacientů s diabetem 1. typu, kteří mají syndrom porušeného rozpoznávání hypoglykémie a časté hypoglykemické epizody a u nichž selhala edukace i podpůrné technologie. Současná metoda infuze izolovaných ostrůvků do jater má ovšem svá omezení, jako je riziko krvácení a trombózy a zánik velké části transplantovaných buněk. Implantace ostrůvků na omentum na druhé straně může vést k lepšímu přihojení a ke srovnatelné či lepší funkci při menším riziku krvácení a jiných komplikací. 

Technika

Jedním z míst, která by mohla být výhodnější pro aplikaci a přihojení ostrůvků, je omentum. Z klinického hodnocení tohoto přístupu, které právě probíhá v IKEM, byly v časopisu Transplantation Proceedings publikovány výsledky u prvních 2 pacientů po 1 roce sledování.

Transplantace ostrůvků proběhla do vytvořené kapsy omenta po překrytí biokompatibilním resorbovatelným plazma-fibrinovým gelem. Laparoskopicky bylo příjemcům uloženo 12 350 a 5350 ekvivalentů ostrůvků na kg hmotnosti smíchaných s autologní plazmou na omentum, byly překryty plazma-fibrinovou matrix a fixovány přeložením omenta.

První klinické výsledky

Během 9 měsíců sledování nedošlo u žádného z pacientů ke středně těžké ani těžké hypoglykémii. Kompenzace glykémie se výrazně zlepšila a potřebná dávka inzulinu klesla o polovinu. Hladina C-peptidu za 1 rok po zákroku činila 0,22, resp. 0,14 pmol/ml. Pooperační průběh byl bez komplikací. U 1 pacienta však během roku postupně klesala produkce C-peptidu a vrátily se hypoglykémie.

Experimentální transplantace Langerhansových ostrůvků do podkožních dutin potkanů

Významnou otázkou po transplantaci Langerhansových ostrůvků je přežívání buněk štěpu a sekrece hormonů. Při transplantaci do jater zůstává nevýhodou nedostatečná sekrece glukagonu navozená hypoglykémií. Čeští vědci porovnávali buněčné složení štěpu transplantovaného do portální žíly a do uměle vytvořených podkožních dutin u potkanů s diabetem vyvolaným peritoneální injekcí streptozocinu.

Výsledky prezentované v Luhačovicích ukázaly dosažení normoglykémie u všech zvířat. Odlišné prostředí uložení štěpu ovšem ovlivnilo složení buněk štěpu. Poměr beta-buněk a alfa-buněk, který v nativním pankreatu činí 13 %, činil ve štěpu transplantovaném do jater 0,5 % a při transplantaci do podkožní dutiny 3–7 %, v závislosti na způsobu vytvoření dutiny.

Tyto výsledky ukazují lepší přežívání alfa-buněk v tkáni Langerhansových ostrůvků transplantovaných do podkožních dutin uměle vytvořených u potkanů.

Závěr

Hledání nových klinicky výhodnějších míst transplantace Langerhansových ostrůvků přináší slibné výsledky. Čeští vědci již klinicky ověřili proveditelnost transplantace této tkáně na omentum s obnovou sekrece inzulinu. Potřebný je další výzkum zaměřený na zlepšení přežití transplantované endokrinní tkáně.

(zza)

Zdroje:
1. Saudek F., Hladiková Z., Hagerf B. et al. Transplantation of pancreatic islets into the omentum using a biocompatible plasma-thrombin gel: first experience at the Institute for Clinical and Experimental Medicine in Prague. Transplant Proc 2022 Apr; 54 (3): 806−810, doi: 10.1016/j.transproceed.2021.11.037.
2. IKEM. Program transplantace inzulín produkující tkáně. Institut klinické a experimentální medicíny, 2022. Dostupné na: www.ikem.cz/cs/centrum-diabetologie/lecebne-programy/program-transplantace-inzulin-produkujici-tkane/a-2503
3. Kříž J., Pátíková A., Vojtíšková A. a kol. Vliv způsobu transplantace na zastoupení alfa buněk ve štěpu ostrůvků u potkana. 58. diabetologické dny, Luhačovice, 28. 4. 2022. Dostupné na: www.diadny.cz/abstrakty

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow