Tyreopatie a pre/gestační diabetes − obousměrné souvislosti?

Tyreopatie a pre/gestační diabetes − obousměrné souvislosti?

Je pregestační a gestační diabetes mellitus spojen s rizikem tyreopatií v graviditě a po porodu a jsou tyreopatie rizikovým faktorem pro rozvoj gestačního DM? Studie naznačují souvislosti. Měly by tedy všechny těhotné ženy podstoupit tyreoidální screening?

Související rizika

Jak diabetes mellitus, tak tyreoidální dysfunkce jsou v graviditě spojeny s možnými komplikacemi pro matku i dítě. Na straně matky mimo jiné zvyšují riziko rozvoje gestační arteriální hypertenze, preeklampsie, předčasného porodu nebo císařského řezu. Na straně dítěte potom například navyšují riziko vzniku mozkových dysfunkcí a plicní nezralosti až syndromu dechové tísně (RDS).

Pre/gestační DM = větší pravděpodobnost tyreopatie?

Dostupné studie sice byly provedeny na relativně malých vzorcích gravidních žen, přesto však naznačují signifikantní souvislosti mezi pregestačním diabetem a subklinickou hypotyreózou či subklinickou hypertyreózou. Vyšší prevalence tyreopatií byla též pozorována u žen s gestačním DM v předchozí graviditě. Z provedených studií lze usuzovat, že pregestační a pravděpodobně i gestační DM v předchozí graviditě jsou spojeny s vyšším rizikem tyreopatií v graviditě a po porodu.

Tyreopatie jako rizikový faktor pro gestační DM?

Dostupné studie zkoumající prevalenci gestačního DM u těhotných žen s tyreopatiemi nepřinášejí zcela shodné výsledky. Dle závěru některých studií je riziko gestačního DM významně vyšší u žen s hypotyreózou v I. trimestru těhotenství. Byly však publikovány i studie, které tuto souvislost nepotvrdily. Podle jedné z nich dokonce riziko gestačního DM mírně stouplo spolu s hodnotou TSH v I. trimestru.

Dále byla u žen s gestačním DM popsána i vyšší prevalence hypothyroxinémie. Ve studii FaSTER byla hypothyroxinémie ve II. trimestru rizikovým faktorem gestačního DM.

Jednou z patofyziologických hypotéz uvedených souvislostí je předpoklad, že hypotyreóza zvyšuje inzulinovou rezistenci.

Měl by se screening tyreopatií v graviditě provádět plošně?

Některá data tedy jasně naznačují, že jak pregestační, tak gestační diabetes mellitus mohou být spojeny s vyšším rizikem tyreopatií v graviditě a po porodu. Řada studií navíc identifikovala hypotyreózu v I. trimestru gravidity jako rizikový faktor rozvoje gestačního DM. Bylo by proto vhodné, aby byl tyreoidální screening prováděn nejen u žen s pregestačním DM, ale též u těch, které mají v anamnéze gestační DM v předchozím těhotenství.

Pokud bychom však uvažovali, že tyreopatie v I. trimestru gravidity s sebou nese riziko rozvoje gestačního DM v dalších fázích těhotenství, pak by screening tyreopatií měl význam pro všechny těhotné, a to i s ohledem na možná rizika, jež obě nemoci přinášejí pro matku i dítě. Aktuální doporučení České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP (ČGPS) z ledna 2021 k dispenzarizaci gravidních však screening tyreopatií u nerizikových žen nezmiňuje.

(tich)

Zdroje:
1. Jiskra J. Tyreopatie a diabetes mellitus v těhotenství. Neonatologické listy 2016; 22 (2): 18−21.
2. Vítková H., Jiskra J. Gestační diabetes mellitus a tyreopatie. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze. Dostupné na: www.porodniasistentky.info/wp-content/uploads/2016/08/Gestační-diabetes-mellitus-a-tyreopatie-MUDr.-Vítková.pdf
3. Ľubušký M. a kol. Zásady dispenzární péče v těhotenství. Doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Gynekologie a porodnictví 2021; 5 (2): 76−77.

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow