Tyreopatie a pre/gestační diabetes − obousměrné souvislosti?

Tyreopatie a pre/gestační diabetes − obousměrné souvislosti?

Je pregestační a gestační diabetes mellitus spojen s rizikem tyreopatií v graviditě a po porodu a jsou tyreopatie rizikovým faktorem pro rozvoj gestačního DM? Studie naznačují souvislosti. Měly by tedy všechny těhotné ženy podstoupit tyreoidální screening?

Související rizika

Jak diabetes mellitus, tak tyreoidální dysfunkce jsou v graviditě spojeny s možnými komplikacemi pro matku i dítě. Na straně matky mimo jiné zvyšují riziko rozvoje gestační arteriální hypertenze, preeklampsie, předčasného porodu nebo císařského řezu. Na straně dítěte potom například navyšují riziko vzniku mozkových dysfunkcí a plicní nezralosti až syndromu dechové tísně (RDS).

Pre/gestační DM = větší pravděpodobnost tyreopatie?

Dostupné studie sice byly provedeny na relativně malých vzorcích gravidních žen, přesto však naznačují signifikantní souvislosti mezi pregestačním diabetem a subklinickou hypotyreózou či subklinickou hypertyreózou. Vyšší prevalence tyreopatií byla též pozorována u žen s gestačním DM v předchozí graviditě. Z provedených studií lze usuzovat, že pregestační a pravděpodobně i gestační DM v předchozí graviditě jsou spojeny s vyšším rizikem tyreopatií v graviditě a po porodu.

Tyreopatie jako rizikový faktor pro gestační DM?

Dostupné studie zkoumající prevalenci gestačního DM u těhotných žen s tyreopatiemi nepřinášejí zcela shodné výsledky. Dle závěru některých studií je riziko gestačního DM významně vyšší u žen s hypotyreózou v I. trimestru těhotenství. Byly však publikovány i studie, které tuto souvislost nepotvrdily. Podle jedné z nich dokonce riziko gestačního DM mírně stouplo spolu s hodnotou TSH v I. trimestru.

Dále byla u žen s gestačním DM popsána i vyšší prevalence hypothyroxinémie. Ve studii FaSTER byla hypothyroxinémie ve II. trimestru rizikovým faktorem gestačního DM.

Jednou z patofyziologických hypotéz uvedených souvislostí je předpoklad, že hypotyreóza zvyšuje inzulinovou rezistenci.

Měl by se screening tyreopatií v graviditě provádět plošně?

Některá data tedy jasně naznačují, že jak pregestační, tak gestační diabetes mellitus mohou být spojeny s vyšším rizikem tyreopatií v graviditě a po porodu. Řada studií navíc identifikovala hypotyreózu v I. trimestru gravidity jako rizikový faktor rozvoje gestačního DM. Bylo by proto vhodné, aby byl tyreoidální screening prováděn nejen u žen s pregestačním DM, ale též u těch, které mají v anamnéze gestační DM v předchozím těhotenství.

Pokud bychom však uvažovali, že tyreopatie v I. trimestru gravidity s sebou nese riziko rozvoje gestačního DM v dalších fázích těhotenství, pak by screening tyreopatií měl význam pro všechny těhotné, a to i s ohledem na možná rizika, jež obě nemoci přinášejí pro matku i dítě. Aktuální doporučení České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP (ČGPS) z ledna 2021 k dispenzarizaci gravidních však screening tyreopatií u nerizikových žen nezmiňuje.

(tich)

Zdroje:
1. Jiskra J. Tyreopatie a diabetes mellitus v těhotenství. Neonatologické listy 2016; 22 (2): 18−21.
2. Vítková H., Jiskra J. Gestační diabetes mellitus a tyreopatie. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze. Dostupné na: www.porodniasistentky.info/wp-content/uploads/2016/08/Gestační-diabetes-mellitus-a-tyreopatie-MUDr.-Vítková.pdf
3. Ľubušký M. a kol. Zásady dispenzární péče v těhotenství. Doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Gynekologie a porodnictví 2021; 5 (2): 76−77.

Doporučené odborné články

Betablokátory a hmotnostní přírůstek: Jak zvládat tento vedlejší účinek léčby?
22. září 2021
Kardiologie

Betablokátory a hmotnostní přírůstek: Jak zvládat tento vedlejší účinek léčby?

Metabolický syndrom
Betablokátory (BB) mají své pevné místo v léčbě chronické ischemické choroby srdeční (ICHS), chronického sr...
Detail článku arrow
Léčba radiojódem − indikace a průběh
12. ledna 2022
Endokrinologie

Léčba radiojódem − indikace a průběh

Tato léčebná modalita patří do kompetencí specialistů v oboru endokrinologie a nukleární medicíny. Praktick...
Detail článku arrow
Co vyšetřit při podezření na autoimunitní tyreopatii?
12. ledna 2022
Endokrinologie

Co vyšetřit při podezření na autoimunitní tyreopatii?

Tyreopatie
Tyreopatie patří mezi často se vyskytující nemoci, přičemž neléčené nebo nesprávně léčené přinášejí pacient...
Detail článku arrow