Tyreopatie a pre/gestační diabetes − obousměrné souvislosti?

Tyreopatie a pre/gestační diabetes − obousměrné souvislosti?

Je pregestační a gestační diabetes mellitus spojen s rizikem tyreopatií v graviditě a po porodu a jsou tyreopatie rizikovým faktorem pro rozvoj gestačního DM? Studie naznačují souvislosti. Měly by tedy všechny těhotné ženy podstoupit tyreoidální screening?

Související rizika

Jak diabetes mellitus, tak tyreoidální dysfunkce jsou v graviditě spojeny s možnými komplikacemi pro matku i dítě. Na straně matky mimo jiné zvyšují riziko rozvoje gestační arteriální hypertenze, preeklampsie, předčasného porodu nebo císařského řezu. Na straně dítěte potom například navyšují riziko vzniku mozkových dysfunkcí a plicní nezralosti až syndromu dechové tísně (RDS).

Pre/gestační DM = větší pravděpodobnost tyreopatie?

Dostupné studie sice byly provedeny na relativně malých vzorcích gravidních žen, přesto však naznačují signifikantní souvislosti mezi pregestačním diabetem a subklinickou hypotyreózou či subklinickou hypertyreózou. Vyšší prevalence tyreopatií byla též pozorována u žen s gestačním DM v předchozí graviditě. Z provedených studií lze usuzovat, že pregestační a pravděpodobně i gestační DM v předchozí graviditě jsou spojeny s vyšším rizikem tyreopatií v graviditě a po porodu.

Tyreopatie jako rizikový faktor pro gestační DM?

Dostupné studie zkoumající prevalenci gestačního DM u těhotných žen s tyreopatiemi nepřinášejí zcela shodné výsledky. Dle závěru některých studií je riziko gestačního DM významně vyšší u žen s hypotyreózou v I. trimestru těhotenství. Byly však publikovány i studie, které tuto souvislost nepotvrdily. Podle jedné z nich dokonce riziko gestačního DM mírně stouplo spolu s hodnotou TSH v I. trimestru.

Dále byla u žen s gestačním DM popsána i vyšší prevalence hypothyroxinémie. Ve studii FaSTER byla hypothyroxinémie ve II. trimestru rizikovým faktorem gestačního DM.

Jednou z patofyziologických hypotéz uvedených souvislostí je předpoklad, že hypotyreóza zvyšuje inzulinovou rezistenci.

Měl by se screening tyreopatií v graviditě provádět plošně?

Některá data tedy jasně naznačují, že jak pregestační, tak gestační diabetes mellitus mohou být spojeny s vyšším rizikem tyreopatií v graviditě a po porodu. Řada studií navíc identifikovala hypotyreózu v I. trimestru gravidity jako rizikový faktor rozvoje gestačního DM. Bylo by proto vhodné, aby byl tyreoidální screening prováděn nejen u žen s pregestačním DM, ale též u těch, které mají v anamnéze gestační DM v předchozím těhotenství.

Pokud bychom však uvažovali, že tyreopatie v I. trimestru gravidity s sebou nese riziko rozvoje gestačního DM v dalších fázích těhotenství, pak by screening tyreopatií měl význam pro všechny těhotné, a to i s ohledem na možná rizika, jež obě nemoci přinášejí pro matku i dítě. Aktuální doporučení České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP (ČGPS) z ledna 2021 k dispenzarizaci gravidních však screening tyreopatií u nerizikových žen nezmiňuje.

(tich)

Zdroje:
1. Jiskra J. Tyreopatie a diabetes mellitus v těhotenství. Neonatologické listy 2016; 22 (2): 18−21.
2. Vítková H., Jiskra J. Gestační diabetes mellitus a tyreopatie. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze. Dostupné na: www.porodniasistentky.info/wp-content/uploads/2016/08/Gestační-diabetes-mellitus-a-tyreopatie-MUDr.-Vítková.pdf
3. Ľubušký M. a kol. Zásady dispenzární péče v těhotenství. Doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Gynekologie a porodnictví 2021; 5 (2): 76−77.

Doporučené odborné články

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?
24. srpna 2023
Kardiologie

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?

Srdeční selhání
Předchozí studie BRIGHT-D naznačila, že bisoprolol může zajišťovat lepší ochranu myokardu u pacientů s chro...
Detail článku arrow
Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu
19. července 2023
Diabetologie

Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu

Komplikace u diabetu
V následujícím přehledu shrnujeme klíčové body standardu péče o pacienty s diabetem týkající se prevence, s...
Detail článku arrow
Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?
15. července 2023
Diabetologie

Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?

Diabetes mellitus 1. typu
Systematický přehled literatury a metaanalýza některých dat ukázaly, že přítomnost diabetu 1. typu (DM1) mů...
Detail článku arrow