Úloha praktického lékaře v péči o pacienta podstupujícího bariatrický výkon

Úloha praktického lékaře v péči o pacienta podstupujícího bariatrický výkon

Počet obézních pacientů v České republice neustále stoupá, v současné době trpí obezitou více než 17 % dospělých jedinců, přičemž mírně převažují muži nad ženami. Nedílnou součástí léčby obezity je bariatrická terapie, primárně indikovaná praktickým lékařem v součinnosti s multidisciplinárním týmem odborníků.

Úvod

Bariatrická léčba je v České republice plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Bariatrické chirurgické výkony jsou vhodné pro pacienty s BMI > 40 bez přidružených komorbidit nebo s BMI > 35 s přidruženými komorbiditami, mezi něž patří zejména diabetes mellitus 2. typu, arteriální hypertenze, syndrom spánkové apnoe a řada dalších. K operaci jsou doporučováni pacienti s dokumentovaným pokusem o redukci hmotnosti, ideálně pod lékařským dohledem nebo v redukčním klubu. Důležitou úlohu v terapii obezity a indikaci k bariatrické léčbě zastává praktický lékař, který spolupracuje s dalšími odborníky.

První kontakt a odeslání ke specialistovi

Obézní pacient přichází k praktickému lékaři nejen v rámci preventivní péče, ale také jej vyhledá 2–3× častěji než štíhlý pacient, a to právě pro akutní a chronické komplikace spojené s obezitou. Primární úlohou praktického lékaře je rozhodnout o nejlepším postupu léčby obezity a přidružených komorbidit. Pacienty s BMI > 35 je vhodné odeslat na obezitologii nebo přímo na bariatrické pracoviště. Po příchodu na bariatrické pracoviště následuje nejprve vyšetření obezitologem, který pacienta indikuje k chirurgické terapii nebo rozhodne o pokračování konzervativní léčby.

Indikace výkonu

Pokud je indikován operační výkon, v součinnosti s praktickým lékařem je provedeno vyšetření jednotlivými odborníky, konkrétně bariatrickým chirurgem, psychologem, nutričními terapeutem, gastroenterologem a eventuálně dalšími specialisty. Důležité je vědět, že ne všechna bariatrická pracoviště provádějí kompletní rozsah bariatrických výkonů a konkrétní typ výkonu je třeba volit individuálně po důkladném vyšetření pacienta. Nicméně 97 % bariatrických výkonů představují laparoskopické restrikční výkony, pouze 3 % pak otevřené kombinované výkony s delší dobou rekonvalescence.

Předoperační příprava a peroperační období

Pacient přichází k bariatrickému výkonu zhruba za 8–12 týdnů od prvního vyšetření. V předoperačním období probíhá příprava v úzké spolupráci multidisciplinárního týmu s praktickým lékařem. Praktický lékař nebo internista indikuje vyšetření v rámci předoperační přípravy – například kardiologické a diabetologické nebo vyšetření ve spánkové laboratoři. V peroperačním období je doporučeno vysadit některé léky, například nesteroidní antirevmatika, antiagregancia a antikoagulancia, některá perorální antidiabetika a eventuálně pacienta převést na jiné formy léků, například nízkomolekulární hepariny či inzulin.

Dispenzarizace

Po propuštění z nemocnice je v rámci rekonvalescence pacient sledován praktickým lékařem v koordinaci s dalšími odborníky. Je zapotřebí provádět kontrolu medikace, dietních opatření, laboratorních parametrů a klinického stavu a další potřebná vyšetření.

Závěr

Bariatrická terapie v současné době zastává nezastupitelnou úlohu v léčbě obezity u dospělých jedinců. Pro dosažení optimálního efektu terapie je zapotřebí důsledná spolupráce multidisciplinárního týmu v čele s praktickým lékařem, který spolupracuje s dalšími zdravotnickými odborníky.

(holi)

Zdroj: Šrámková P. Spolupráce mezi praktickým lékařem, obezitologem, bariatrickým chirurgem a obézním nemocným. Postgraduální medicína 2013; 15 (9): 987−993.

Doporučené odborné články

Současné možnosti a úskalí léčby mužského hypogonadismu
10. srpna 2022
Kardiologie

Současné možnosti a úskalí léčby mužského hypogonadismu

Mužský hypogonadismus je definován snížením funkce varlat v oblasti sekrece androgenů nebo spermiogeneze, p...
Detail článku arrow
Předoperační příprava pacientů na antiagregační a antikoagulační terapii
10. srpna 2022
Kardiologie

Předoperační příprava pacientů na antiagregační a antikoagulační terapii

Nezanedbatelná část populace užívá z různých indikací antiagregační a antikoagulační terapii. U těchto paci...
Detail článku arrow
Péče o dospělé pacienty na dlouhodobé léčbě systémovými kortikosteroidy v běžné praxi
21. července 2022
Endokrinologie

Péče o dospělé pacienty na dlouhodobé léčbě systémovými kortikosteroidy v běžné praxi

Kortikosteroidy se používají v léčbě zánětlivých a autoimunitních onemocnění snad ve všech odvětvích medicí...
Detail článku arrow