Úloha praktického lékaře v péči o pacienta podstupujícího bariatrický výkon

Úloha praktického lékaře v péči o pacienta podstupujícího bariatrický výkon

Počet obézních pacientů v České republice neustále stoupá, v současné době trpí obezitou více než 17 % dospělých jedinců, přičemž mírně převažují muži nad ženami. Nedílnou součástí léčby obezity je bariatrická terapie, primárně indikovaná praktickým lékařem v součinnosti s multidisciplinárním týmem odborníků.

Úvod

Bariatrická léčba je v České republice plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Bariatrické chirurgické výkony jsou vhodné pro pacienty s BMI > 40 bez přidružených komorbidit nebo s BMI > 35 s přidruženými komorbiditami, mezi něž patří zejména diabetes mellitus 2. typu, arteriální hypertenze, syndrom spánkové apnoe a řada dalších. K operaci jsou doporučováni pacienti s dokumentovaným pokusem o redukci hmotnosti, ideálně pod lékařským dohledem nebo v redukčním klubu. Důležitou úlohu v terapii obezity a indikaci k bariatrické léčbě zastává praktický lékař, který spolupracuje s dalšími odborníky.

První kontakt a odeslání ke specialistovi

Obézní pacient přichází k praktickému lékaři nejen v rámci preventivní péče, ale také jej vyhledá 2–3× častěji než štíhlý pacient, a to právě pro akutní a chronické komplikace spojené s obezitou. Primární úlohou praktického lékaře je rozhodnout o nejlepším postupu léčby obezity a přidružených komorbidit. Pacienty s BMI > 35 je vhodné odeslat na obezitologii nebo přímo na bariatrické pracoviště. Po příchodu na bariatrické pracoviště následuje nejprve vyšetření obezitologem, který pacienta indikuje k chirurgické terapii nebo rozhodne o pokračování konzervativní léčby.

Indikace výkonu

Pokud je indikován operační výkon, v součinnosti s praktickým lékařem je provedeno vyšetření jednotlivými odborníky, konkrétně bariatrickým chirurgem, psychologem, nutričními terapeutem, gastroenterologem a eventuálně dalšími specialisty. Důležité je vědět, že ne všechna bariatrická pracoviště provádějí kompletní rozsah bariatrických výkonů a konkrétní typ výkonu je třeba volit individuálně po důkladném vyšetření pacienta. Nicméně 97 % bariatrických výkonů představují laparoskopické restrikční výkony, pouze 3 % pak otevřené kombinované výkony s delší dobou rekonvalescence.

Předoperační příprava a peroperační období

Pacient přichází k bariatrickému výkonu zhruba za 8–12 týdnů od prvního vyšetření. V předoperačním období probíhá příprava v úzké spolupráci multidisciplinárního týmu s praktickým lékařem. Praktický lékař nebo internista indikuje vyšetření v rámci předoperační přípravy – například kardiologické a diabetologické nebo vyšetření ve spánkové laboratoři. V peroperačním období je doporučeno vysadit některé léky, například nesteroidní antirevmatika, antiagregancia a antikoagulancia, některá perorální antidiabetika a eventuálně pacienta převést na jiné formy léků, například nízkomolekulární hepariny či inzulin.

Dispenzarizace

Po propuštění z nemocnice je v rámci rekonvalescence pacient sledován praktickým lékařem v koordinaci s dalšími odborníky. Je zapotřebí provádět kontrolu medikace, dietních opatření, laboratorních parametrů a klinického stavu a další potřebná vyšetření.

Závěr

Bariatrická terapie v současné době zastává nezastupitelnou úlohu v léčbě obezity u dospělých jedinců. Pro dosažení optimálního efektu terapie je zapotřebí důsledná spolupráce multidisciplinárního týmu v čele s praktickým lékařem, který spolupracuje s dalšími zdravotnickými odborníky.

(holi)

Zdroj: Šrámková P. Spolupráce mezi praktickým lékařem, obezitologem, bariatrickým chirurgem a obézním nemocným. Postgraduální medicína 2013; 15 (9): 987−993.

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow