Význam změny složení Euthyroxu (levothyroxin) pro klinickou praxi

Význam změny složení Euthyroxu (levothyroxin) pro klinickou praxi

Hormony štítné žlázy významně ovlivňují metabolismus cukrů, tuků a bílkovin, zvyšují energetický výdej organismu a jsou nutné pro správnou funkci orgánů a tkání celého těla. V případě jejich suplementace hraje klíčovou roli správná dávka, proto je důležité moci se spolehnout na obsah levothyroxinu v dostupných preparátech.

Důležitost přesnosti dávky v léčbě hypotyreózy

Hypotyreóza je snížená funkce štítné žlázy projevující se nedostatečnou sekrecí tyreoidálních hormonů. Podstatou její léčby je hormonální substituce, která musí být přiměřená a individuálně nastavená k udržení eutyreózy. Jak nedostatečně léčená hypotyreóza, tak i přesmyk do léky indukované hypertyreózy vyvolaný předávkováním mohou mít závažné důsledky pro zdraví pacienta.

Lékem volby u hypotyreózy je levothyroxin (LT4), který nahrazuje endogenně produkovaný thyroxin (T4) a je s ním chemicky identický. Na periferii je poté více či méně efektivně přeměňován na T3. Terapeutické okno pro tento lék je považované za malé a i malé změny dávky mohou u citlivých jedinců vést k významným klinickým dopadům. Proto musí být léčba individualizována a upravována s ohledem mj. na věk, pohlaví, hmotnost a komorbidity. Mezi rizikové osoby řadíme nemocné s kardiovaskulárním onemocněním, těhotné ženy, seniory a další nemocné citlivé na malé změny v hladinách T4. Pro tyto nemocné je obsah tablety LT4 a bioekvivalence extrémně důležitá.

Nestabilita obsahu levothyroxinu v preparátech

Na základě upozornění od lékařů a nemocných o možných změnách účinnosti levothyroxinu ke konci expirační doby si americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vyžádal data o stabilitě od výrobců všech schválených léčivých přípravků s levothyroxinem a v letech 2003 a 2005 provedl vyhodnocení profilu každého z nich. Všechny přípravky se vešly do rozmezí obsahu účinné látky 90–110 %, ale bohužel se ukázalo, že ke konci doby použitelnosti klesá obsah účinné látky v některých přípravcích právě až k 90 %. U některých přípravků tento obsah účinné látky klesá velmi rychle a významné rozdíly byly zaznamenány také mezi jednotlivými silami nebo i šaržemi přípravku stejné síly, což vedlo k efektivně různým dobám použitelnosti.

Tato nestabilita přípravku může mít dopad na klinickou praxi, zvláště v situacích, kdy je nemocný kontrolován lékařem 1× ročně, nebo u rizikových osob, u kterých je snaha udržet TSH ve velmi úzkém rozmezí. Na základě obav o účinnost přípravku ke konci exspirace se tak FDA v roce 2007 rozhodl zpřísnit specifikaci účinnosti pro levothyroxin a vyžadovaný obsah účinné látky po dobu použitelnosti přípravku nastavil na 95–105 %. Výrobci a distributoři měli 2 roky na splnění nově nastavených kritérií. Podobně postupně zareagovaly i další regulační autority například ve Velké Británii, na Novém Zélandu nebo v Dánsku.

Testy Euthyroxu s novým složením

Společnost Merck tak provedla úpravy kvantitativního zastoupení pomocných látek svého léčivého přípravku a provedla porovnání bioekvivalence mezi předchozím a novým přípravkem. Další studie poté porovnala mezi sebou jednotlivé síly nového přípravku – tablety s obsahem 50 µg, 100 µg a 200 µg –  ve shodné celkové dávce 600 µg. Tyto studie potvrdily, že přípravek Euthyrox v novém složení je bioekvivalentní současným přípravkům na trhu a vyhovuje přísnějším kritériím pro levothyroxin podle požadavků lékových agentur. Na základě těchto studií následně německý Spolkový ústav pro léčiva a zdravotnické prostředky doporučil schválit nové složení přípravku Euthyrox v 21 zemích Evropské unie.

Dopad pro praxi a souhrn

Absorpci levothyroxinu u jednotlivého pacienta a jeho terapeutickou odpověď na něj může ovlivnit řada faktorů – gastrointestinální onemocnění, současně užívaná medikace nebo doplňky stravy, komorbidity, změna hmotnosti aj. Nové složení přípravku Euthyrox má přesnější a stabilnější obsah účinné látky, který je v souladu s novými regulačními požadavky, a umožní tak přesnější titraci dávky tohoto léčiva s úzkým terapeutickým indexem. To je důležité pro všechny pacienty s hypotyreózou, zejména pak u rizikových skupin nemocných.

Nový Euthyrox je plně bioekvivalentní s předchozími preparáty a přechod na nový přípravek je tak možný bez dalšího testování efektivity a bezpečnosti. V klinické praxi v této souvislosti není nutné u již levothyroxinem léčených pacientů při změně na nový Euthyrox opět postupně titrovat dávku, častější kontroly parametrů štítné žlázy jsou však namístě. V neposlední řádě došlo v nové tabletě k odstranění laktózy, její množství přítomné v jedné tabletě je malé a je nepravděpodobné, že by mělo vyvolávat symptomy u osob s laktózovou intolerancí.

(jvi)

Zdroj: Gabalec F. Větší stabilita nového složení léčivého přípravku Euthyrox? Proč byla potřeba změna? DMEV 2019; 22 (3): 127−129.

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow