Význam změny složení Euthyroxu (levothyroxin) pro klinickou praxi

Význam změny složení Euthyroxu (levothyroxin) pro klinickou praxi

Hormony štítné žlázy významně ovlivňují metabolismus cukrů, tuků a bílkovin, zvyšují energetický výdej organismu a jsou nutné pro správnou funkci orgánů a tkání celého těla. V případě jejich suplementace hraje klíčovou roli správná dávka, proto je důležité moci se spolehnout na obsah levothyroxinu v dostupných preparátech.

Důležitost přesnosti dávky v léčbě hypotyreózy

Hypotyreóza je snížená funkce štítné žlázy projevující se nedostatečnou sekrecí tyreoidálních hormonů. Podstatou její léčby je hormonální substituce, která musí být přiměřená a individuálně nastavená k udržení eutyreózy. Jak nedostatečně léčená hypotyreóza, tak i přesmyk do léky indukované hypertyreózy vyvolaný předávkováním mohou mít závažné důsledky pro zdraví pacienta.

Lékem volby u hypotyreózy je levothyroxin (LT4), který nahrazuje endogenně produkovaný thyroxin (T4) a je s ním chemicky identický. Na periferii je poté více či méně efektivně přeměňován na T3. Terapeutické okno pro tento lék je považované za malé a i malé změny dávky mohou u citlivých jedinců vést k významným klinickým dopadům. Proto musí být léčba individualizována a upravována s ohledem mj. na věk, pohlaví, hmotnost a komorbidity. Mezi rizikové osoby řadíme nemocné s kardiovaskulárním onemocněním, těhotné ženy, seniory a další nemocné citlivé na malé změny v hladinách T4. Pro tyto nemocné je obsah tablety LT4 a bioekvivalence extrémně důležitá.

Nestabilita obsahu levothyroxinu v preparátech

Na základě upozornění od lékařů a nemocných o možných změnách účinnosti levothyroxinu ke konci expirační doby si americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vyžádal data o stabilitě od výrobců všech schválených léčivých přípravků s levothyroxinem a v letech 2003 a 2005 provedl vyhodnocení profilu každého z nich. Všechny přípravky se vešly do rozmezí obsahu účinné látky 90–110 %, ale bohužel se ukázalo, že ke konci doby použitelnosti klesá obsah účinné látky v některých přípravcích právě až k 90 %. U některých přípravků tento obsah účinné látky klesá velmi rychle a významné rozdíly byly zaznamenány také mezi jednotlivými silami nebo i šaržemi přípravku stejné síly, což vedlo k efektivně různým dobám použitelnosti.

Tato nestabilita přípravku může mít dopad na klinickou praxi, zvláště v situacích, kdy je nemocný kontrolován lékařem 1× ročně, nebo u rizikových osob, u kterých je snaha udržet TSH ve velmi úzkém rozmezí. Na základě obav o účinnost přípravku ke konci exspirace se tak FDA v roce 2007 rozhodl zpřísnit specifikaci účinnosti pro levothyroxin a vyžadovaný obsah účinné látky po dobu použitelnosti přípravku nastavil na 95–105 %. Výrobci a distributoři měli 2 roky na splnění nově nastavených kritérií. Podobně postupně zareagovaly i další regulační autority například ve Velké Británii, na Novém Zélandu nebo v Dánsku.

Testy Euthyroxu s novým složením

Společnost Merck tak provedla úpravy kvantitativního zastoupení pomocných látek svého léčivého přípravku a provedla porovnání bioekvivalence mezi předchozím a novým přípravkem. Další studie poté porovnala mezi sebou jednotlivé síly nového přípravku – tablety s obsahem 50 µg, 100 µg a 200 µg –  ve shodné celkové dávce 600 µg. Tyto studie potvrdily, že přípravek Euthyrox v novém složení je bioekvivalentní současným přípravkům na trhu a vyhovuje přísnějším kritériím pro levothyroxin podle požadavků lékových agentur. Na základě těchto studií následně německý Spolkový ústav pro léčiva a zdravotnické prostředky doporučil schválit nové složení přípravku Euthyrox v 21 zemích Evropské unie.

Dopad pro praxi a souhrn

Absorpci levothyroxinu u jednotlivého pacienta a jeho terapeutickou odpověď na něj může ovlivnit řada faktorů – gastrointestinální onemocnění, současně užívaná medikace nebo doplňky stravy, komorbidity, změna hmotnosti aj. Nové složení přípravku Euthyrox má přesnější a stabilnější obsah účinné látky, který je v souladu s novými regulačními požadavky, a umožní tak přesnější titraci dávky tohoto léčiva s úzkým terapeutickým indexem. To je důležité pro všechny pacienty s hypotyreózou, zejména pak u rizikových skupin nemocných.

Nový Euthyrox je plně bioekvivalentní s předchozími preparáty a přechod na nový přípravek je tak možný bez dalšího testování efektivity a bezpečnosti. V klinické praxi v této souvislosti není nutné u již levothyroxinem léčených pacientů při změně na nový Euthyrox opět postupně titrovat dávku, častější kontroly parametrů štítné žlázy jsou však namístě. V neposlední řádě došlo v nové tabletě k odstranění laktózy, její množství přítomné v jedné tabletě je malé a je nepravděpodobné, že by mělo vyvolávat symptomy u osob s laktózovou intolerancí.

(jvi)

Zdroj: Gabalec F. Větší stabilita nového složení léčivého přípravku Euthyrox? Proč byla potřeba změna? DMEV 2019; 22 (3): 127−129.

Doporučené odborné články

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?
24. srpna 2023
Kardiologie

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?

Srdeční selhání
Předchozí studie BRIGHT-D naznačila, že bisoprolol může zajišťovat lepší ochranu myokardu u pacientů s chro...
Detail článku arrow
Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu
19. července 2023
Diabetologie

Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu

Komplikace u diabetu
V následujícím přehledu shrnujeme klíčové body standardu péče o pacienty s diabetem týkající se prevence, s...
Detail článku arrow
Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?
15. července 2023
Diabetologie

Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?

Diabetes mellitus 1. typu
Systematický přehled literatury a metaanalýza některých dat ukázaly, že přítomnost diabetu 1. typu (DM1) mů...
Detail článku arrow