Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy

Následující kurz provede účastníky problematikou karcinomu štítné žlázy. Výklad začíná od epidemiologie a diagnostiky, protože zhoubné novotvary štítné žlázy bývají zachycovány jako vedlejší nálezy při vyšetřeních z jiné indikace. Detailní pozornost je věnována stratifikaci rizika rekurence karcinomu podle aktuálních odborných poznatků. V návaznosti na to se autor zabývá otázkou adekvátní profylaxe pomocí supresní terapie, v níž hraje klíčovou roli správné určení cílových hodnot TSH. Kurz je důležitým příspěvkem k problematice overtreatmentu.

 Přejít na kurz na www.proLékaře.czarrow

Doporučené odborné kurzy

13. března 2023

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu

Narůstající prevalence diabetu mellitu 2. typu (DM2) a diabetických komplikací vede k potřebě dostupnosti ú...
Detail článku arrow
13. března 2023

Svět praktické medicíny 1/2023 (znalostní test z časopisu)

Svět praktické medicíny 1/2023 (znalostní test z časopisu)
Detail článku arrow
1. prosince 2022

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou

Význam a role praktického lékaře, který je často nepostradatelnou spojkou mezi specialistou a pacientem, js...
Detail článku arrow