Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy

Následující kurz provede účastníky problematikou karcinomu štítné žlázy. Výklad začíná od epidemiologie a diagnostiky, protože zhoubné novotvary štítné žlázy bývají zachycovány jako vedlejší nálezy při vyšetřeních z jiné indikace. Detailní pozornost je věnována stratifikaci rizika rekurence karcinomu podle aktuálních odborných poznatků. V návaznosti na to se autor zabývá otázkou adekvátní profylaxe pomocí supresní terapie, v níž hraje klíčovou roli správné určení cílových hodnot TSH. Kurz je důležitým příspěvkem k problematice overtreatmentu.

 Přejít na kurz na www.proLékaře.czarrow

Doporučené odborné kurzy

19. září 2022
Endokrinologie

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy

Následující kurz provede účastníky problematikou karcinomu štítné žlázy. Výklad začíná od epidemiologie a d...
Detail článku arrow
10. května 2022

Výběr a dávkování betablokátorů v ambulantní praxi

Prezentace stručným způsobem shrnuje poznatky o betablokátorech. Vedle mechanismu jejich účinku a rozdílů m...
Detail článku arrow
10. června 2021

Lékové a potravinové interakce založené na ovlivnění transportu levothyroxinu

Kurz seznamuje jednotlivými metabolickými, respektive lékovými interakcemi a relevantními farmakologickými...
Detail článku arrow