Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu

Narůstající prevalence diabetu mellitu 2. typu (DM2) a diabetických komplikací vede k potřebě dostupnosti účinných a bezpečných terapeutických strategií. Inhibitory dipeptidylpeptidázy 4 (DPP-4) neboli gliptiny hrají důležitou roli v terapii DM2. Jde o léčiva působící na inkretinový systém, která snižují hyperglykémii, mají velmi dobrý bezpečnostní profil, jsou dobře snášena a neovlivňují výrazně hmotnost. Díky perorální formě podání představují snadnou a efektivní léčbu. Významnou předností léčby gliptiny je nízké riziko hypoglykémie. U mnoha pacientů jde o druhý krok v léčbě diabetu při nedostatečné kompenzaci metforminem nebo při jeho nesnášenlivosti či kontraindikaci. Následující kurz je zaměřen na aktuální postavení gliptinů v léčbě diabetu a na praktické aspekty jejich použití. Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

 Přejít na kurz na www.proLékaře.czarrow

Doporučené odborné kurzy

13. března 2023

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu

Narůstající prevalence diabetu mellitu 2. typu (DM2) a diabetických komplikací vede k potřebě dostupnosti ú...
Detail článku arrow
13. března 2023

Svět praktické medicíny 1/2023 (znalostní test z časopisu)

Svět praktické medicíny 1/2023 (znalostní test z časopisu)
Detail článku arrow
1. prosince 2022

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou

Význam a role praktického lékaře, který je často nepostradatelnou spojkou mezi specialistou a pacientem, js...
Detail článku arrow