Nynější onemocnění

Při komplexní lékařské prohlídce při registraci pacientky byla zjištěna akcelerace hypertenze, pro kterou je léčena 15 let. TK byl opakovaně 170/95 až 175/100 mmHg.

I selfmonitoring z posledních dnů uvádí hodnoty: 190/100, 179/98, 178/110 mmHg. Pacientka jakékoliv zdravotní obtíže popírá. Na cílenou otázku, zda užívá léky pravidelně, odpovídá, že občas nějaký zapomene.

Provedená vyšetření

Zvýšené hodnoty TK jsme ověřili ambulantním monitorováním TK (AMTK/24 hod).

Průměr za 24 hodin dosahoval 170/100, noční průměr 151/87 mmHg.

Při laboratorním vyšetření jsme zjistili normální hodnoty ledvinných funkcí, z lipidového spektra byl zvýšený jen LDL (3,5), dále jsme zjistili porušenou glukózovou toleranci (glykémie 6,7) a mírně zvýšenou mikroalbuminurii (25,0). EKG ani echokardiografické vyšetření neukázaly srdeční hypertrofii. Podrobné interní vyšetření vyloučilo sekundární hypertenzi.

Otázka může mít více správných odpovědí

O které důležité otázky by bylo třeba doplnit anamnézu?

Otázka může mít více správných odpovědí

Které anamnestické otázky směřují k vyloučení sekundární hypertenze?

Jak definuje Česká společnost pro hypertenzi (ČSH) normální a vysoký normální tlak krve?

Otázka může mít více správných odpovědí

Která vyšetření by měl podstoupit hypertonik?

Jaké další antihypertenzivum (ze které skupiny) by mělo být přidáno, pakliže dvojkombinací nebylo docíleno optimálních hodnot krevního tlaku?

Jaká antihypertenzní terapie by měla být u této pacientky (navíc s částečnou non-compliance) efektivní?

Diskuze

Rozhodli jsme se pro trojkombinaci perindopril 4 mg/amlodipin 5 mg/indapamid 1,25 mg a po 14 dnech jsme pacientku pozvali na kontrolu. Opakovaným měřením jsme zjistili nedostatečně kompenzovanou hypertenzi (160/85 mmHg, 155/90 mmHg). Podobné hodnoty vyplynuly i ze selfmonitoringu.

Vzhledem k dalším rizikovým faktorům jsme se rozhodli zvýšit dávky v použité trojkombinaci. Po 14 dnech intenzifikované terapie Tonandou (dávky účinných látek 8 mg/5 mg/2,5 mg) jsme dospěli k uspokojivé kompenzaci TK – dosaženo průměrných hodnot 140/70 mmHg, které jsme ověřili pomocí ambulantního monitorování TK.

Konec

Líbil se vám článek?

Hodnocení: +35

Máte zajímavou kazuistiku ze své praxe, o kterou byste se rádi podělili? Kontaktujte nás.

Další kazuistiky

Arteriální hypertenze s komplikací

63letý pacient byl odeslán z ambulance praktického lékaře do ambulance kardiologické kliniky pro rezistentní hypertenzi na čtyřkombinaci.

Kojící maminka s bolestivým otokem krku

Žena 16 měsíců po porodu přichází do endokrinologické ambulance s obtížemi nasvědčujícími pro subakutní tyreoiditidu. Jak lékař pojal podezření a potvrdil diagnózu?

Chronická bolest u polymorbidního rizikového pacienta

Pacient s diagnostikovanou revmatoidní artritidou a polytopním vertebrogenním algickým syndromem úspěšně léčený pro chronické bolesti muskuloskeletálního aparátu a bolesti kloubů lokálním ketoprofenem.

Praktické informace pro praktické lékaře přináší jedinečný webový projekt JáPraktik.cz. Má být každodenním pomocníkem ve Vaší praxi, podpořit komunikaci s pacienty
a umožnit konzultaci se specialisty.

Proč tu jsem?