Dekompenzovaná hypertenze u rizikové pacientky

Dekompenzovaná hypertenze u rizikové pacientky

Při komplexní lékařské prohlídce při registraci pacientky byla zjištěna akcelerovaná hypertenze, kterou potvrdilo i ambulantní monitorování. Jak pokračoval diagnostický a léčebný postup?
MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všeobecná praktická lékařka, Hrušovany u Brna

  • Pacient: žena, 54 let
  • Základní anamnéza:

    Obezita (165 cm/90 kg), hyperlipidémie – KV riziko 5,6 před nasazením statinu, hyperurikémie (480 µmol/l), hypotyreóza kompenzovaná terapií.

  • Sledování pacienta: 4 týdny

Při komplexní lékařské prohlídce při registraci pacientky byla zjištěna akcelerace hypertenze, pro kterou je léčena 15 let. TK byl opakovaně 170/95 až 175/100 mmHg.

I selfmonitoring z posledních dnů uvádí hodnoty: 190/100, 179/98, 178/110 mmHg. Pacientka jakékoliv zdravotní obtíže popírá. Na cílenou otázku, zda užívá léky pravidelně, odpovídá, že občas nějaký zapomene.

Zvýšené hodnoty TK jsme ověřili ambulantním monitorováním TK (AMTK/24 hod).

Průměr za 24 hodin dosahoval 170/100, noční průměr 151/87 mmHg.

Při laboratorním vyšetření jsme zjistili normální hodnoty ledvinných funkcí, z lipidového spektra byl zvýšený jen LDL (3,5), dále jsme zjistili porušenou glukózovou toleranci (glykémie 6,7) a mírně zvýšenou mikroalbuminurii (25,0). EKG ani echokardiografické vyšetření neukázaly srdeční hypertrofii. Podrobné interní vyšetření vyloučilo sekundární hypertenzi.

O které důležité otázky by bylo třeba doplnit anamnézu?

Které anamnestické otázky směřují k vyloučení sekundární hypertenze?

Jak definuje Česká společnost pro hypertenzi (ČSH) normální a vysoký normální tlak krve?

Která vyšetření by měl podstoupit hypertonik?

Jaké další antihypertenzivum (ze které skupiny) by mělo být přidáno, pakliže dvojkombinací nebylo docíleno optimálních hodnot krevního tlaku?

Jaká antihypertenzní terapie by měla být u této pacientky (navíc s částečnou non-compliance) efektivní?

Rozhodli jsme se pro trojkombinaci perindopril 4 mg/amlodipin 5 mg/indapamid 1,25 mg a po 14 dnech jsme pacientku pozvali na kontrolu. Opakovaným měřením jsme zjistili nedostatečně kompenzovanou hypertenzi (160/85 mmHg, 155/90 mmHg). Podobné hodnoty vyplynuly i ze selfmonitoringu.

Vzhledem k dalším rizikovým faktorům jsme se rozhodli zvýšit dávky v použité trojkombinaci. Po 14 dnech intenzifikované terapie Tonandou (dávky účinných látek 8 mg/5 mg/2,5 mg) jsme dospěli k uspokojivé kompenzaci TK – dosaženo průměrných hodnot 140/70 mmHg, které jsme ověřili pomocí ambulantního monitorování TK.

Doporučené kazuistiky